+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden İki yüzlü riyakar kişilerin şerrinden korunmak için hangi duayı önerirsiniz? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  İki yüzlü riyakar kişilerin şerrinden korunmak için hangi duayı önerirsiniz?


 2. Muhasibi
  Editör

  Cevap: İki yüzlü riyakar kişilerin şerrinden korunmak için hangi duayı önerirsiniz?


  Reklam  Cevap: insanların şerrinden korunmak için yapılacak dua

  Hayatta herkes kendi hakkına razı olmuyor. Başkasının hakkını gasbetme meylinde olanlar da vardır bu âlemde. Böyle zalim kimseler kaba kuvvetlerine güvenirler, muhataplarının zayıflığından cesaret alır, masum ve kimsesizliklerinden şımarırlar.


  Bu gibi kaba kuvvetli kimselere karşı masum adamın elinden gelen tedbirleri aldıktan sonra Allah’a sığınıp ilticada bulunması, Peygamberimiz’in tavsiye buyurduğu duâyı okuyarak belânın önünden sapması en uygun hareket tarzıdır. Böylece inşâallah maksadı daha kolay hâsıl olur, zalim de zulmünün karşılığını başka bir yerden alır, lâyıkını bulur.

  Peygamberimiz kaba kuvvetiyle hareket eden zalime karşı şöyle duâ etmeyi tavsiye buyurmuştur:

  “Lâ ilâhe illâllahü’l-halîmü’l-hakîym. Sübhânallâhi Rabbi’s-semâvâti’s-seb’i ve Rabbi’l-arşi’l-azîm. Lâ ilâhe illâ ente azze câruke ve celle senâ’ük.”

  Baskı ve terörle muhatabını yıldırarak yalan beyânda bulundurmak isteyene karşı, Efendimiz şu duâyı da tavsiye buyurmuştur:

  “Raditü billâhi Rabben ve bi’l-İslâmi dînen. Ve bi-Muhammedin aleyhisselâmu Nebiyyen ve bi’l-Kur’ani Hakemen.”
  “Ben Allah’ı Rab, İslâmı din, Muhammed Aleyhisselâm’ı da Nebî, Kur’an’ı ise bütün işlerimde hakem olarak kabûl ettim ve bunlara gönülden razı oldum. Sen bana ne söyletmek istersen iste, bu inancım asla değişmez, bu hakikat tebdil olmaz.”

  Hayatî tehlike olunca inancının zıddını söyleyen insana bir şey lâzım gelmez. Ama hayatî tehlikede olmayan kimse basit tehditlerle inancının zıddını söylememelidir. Bu duâyı okuyarak geçiştirmelidir


+ Yorum Gönder
iki yüzlü insanlardan korunma duası,  kötü insanlardan korunmak için dua,  kötü insanların şerrinden korunmak için dua,  kotu insanlardan korunma duasi,  kötü insanlardan korunma duası,  kotu insanlardan korunmak icin dua,  iki yüzlü insanlardan korunmak için dua