+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Cuma hutbesi ikinci bölüm hutbesi arapça kısımdan sonra okunan dua Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Cuma hutbesi ikinci bölüm hutbesi arapça kısımdan sonra okunan dua

  Sual: Cuma hutbesi ikinci bölüm hutbesi arapça kısımdan sonra okunan (Allah'ım İslam'a ve müslümanlara yardım et şeklinde devam eden) güncel türkçe dua örneği istiyorum ? 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Cuma hutbesi ikinci bölüm hutbesi arapça kısımdan sonra okunan dua


  Reklam  Cevap: İkinci hutbede okunan dualar

  lhamdülillahi hamdelkamiline vessaletü vesselamü ala rasûlinâ muhammdün ve ala alihi ve eshabihi ecmaîn. Te'zîmen linnebiyyihi ve tekrimen lifehameti şeni şerefin safiyyetin fegale azze ve celle min gailin muhbiran ve âmiran innallahe ve malaiketühü yusallune alennebiyye ya eyyehellezine emenû sallû aleyhi vesellimu teslimen, allahümme salli... kema salleyte... ilh.. allahümme barik... ilh..

  Hatib, sonra ellerini açar ve sesini biraz alçaltarak şu duayı okur:

  Allahümme ve erza anilerbeatilhulafai seyyidina ebi bekrin veumera ve usmane ve aliyyi zevissidgi velvefei vebegiyyetilaşereti ve âli beytilmustafe ve anilensari velmuhacirine vettebiine ile yevmilcezai. Allahümmeğfir lilmüminine velmüminati velmüslimine velmüslimati allahümme rabbena etina fiddünya haseneten ve filahirati haseneten ve gına azebennar birahmetike ya erhamerrahimine ve selamün alel mürseline velhamdülillahi rabbil alemin.

  Hatib, daha sonra gizlice "eûzübesmele" çeker ve yüksek sesle aşağıdaki âyet-i kerimeyi okuyarak minberden iner ve Cuma namazını kıldırır.

  İnnallahe ye'mürü biladli velihsani ve îtei zilgurbâ ve yenha anil fehşai velmunkeri velbeğyi yeizuküm lealleküm tezekkürun.

  Anlamı: "Şüphesiz ki Allah, adaletli davranmayı, iyilikte bulunmayı ve akrabalara yardım etmeyi emreder. Fuhşu, kötülüğü ve zulmü yasaklar. Allah, sizlere düşünüp yapasınız diye öğüt verir" (en-Nahl, 16/90).


+ Yorum Gönder
cuma hutbesinden sonra okunan dua,  cuma hutbesinden sonra okunan ayet,  cuma hutbesinde okunan ayet,  hutbeden sonra okunan dua,  cuma hutbesinde okunan dualar arapça,  cuma hutbesinde okunan dualar,  cuma hutbesi sonrası okunan dua