+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden İslamda Aşılama yöntemiyle, tüp bebek yapmak caizmidir günahmıdır nedir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  İslamda Aşılama yöntemiyle, tüp bebek yapmak caizmidir günahmıdır nedir?


 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: İslamda Aşılama yöntemiyle, tüp bebek yapmak caizmidir günahmıdır nedir?


  Reklam  Cevap: Tüp bebek veya aşılama yöntemiyle, bilinen tabi ilişkinin dı-şında farklı yollarla oluşan hamilelik
  Dr. Zekeriya El-Berrî'nin dediği gibi, çocuk istemelerine rağmen normal ilişkiyle veya farklı rahatsızlıkları nedeniyle ço-cukları olmayan çiftlerin, kendi eşlerinin menisi kullanılarak aşı-lama yöntemiyle hamile kalmaları caizdir. Fakat yabancı bir erke-ğin menisinin kullanılması durumunda ise haramdır. Çünkü bu zina anlamında olup, nesebin karışması demektir. Bu durumda çocuk, kendi sulbünden almadığı bir babaya nispet edilecektir. Oysa birinci durumda, çocuk kadının kendi kocasından olmaktachr ve herhangi bir nesep ve soy karışması söz konusu değildir. Bu nedenle çocuk bütün haklarını kazanmaktadır. Haram olan ikinci durumda, -yani yabancı bir erkeğin menisinin kullanılması durumunda- İse, nesep sabit olmamaktadır. Çocuk zinadan olma çocuk hükmünü almaktadır.[582]

  Mısır fetva dairesi, yukarıda işaret ettiğimiz şartlar ve kurallar İçerisinde tüp bebek ve aşılama yöntemleriyle hamileliğin caiz olduğuna dair fetva vermiştir. Bu fetva, son derece titizlikle on bir kurala dayandırılmıştır. Bunlar;

  1. Nesli korumak, islam şeriatının gözettiği zorunlu maksat-lardandır. Bu nedenle nikâh meşru kılınmış, zînâ ve evlat edinme yasaklanmıştır.

  2. Kadın ve erkeğin cinsel teması, her iki neslin de devamı için tek vesiledir. Bundan zaruretler haricinde vazgeçilemez.

  3. Haram olmayan yöntemlerle tedavi caizdir. Bu can gü-venliği, eşlerden birinin veya her ikisinin kısırlık tedavisi gibi bazı durumlarda vacip olur.

  4. Kadına, kendi kocasının menisinin aşılanması, başka bir insan veya hayvan menisiyle değiştirilmediği veya karıştır ılmadı-ğmdan -şüphe duyulmayıp- emin olunduğu sürece caizdir. Me-ninin kadının kocasına ait olduğu sabit olduğu sürece nesep sabit olur.
  Kadına, kocasının dışında başka birinden alınan meniyle aşılama yapılması haramdır; anlam ve sonuçlan itibariyle bu zina hükmündedir.


  5.Yumurtasına, yabancı bir erkeğin menisi aşılandıktan son-ra yumurtası, meninin ait olduğu erkeğin hanımına nakledilmesi zina hükmündedir ve haramdır.
  [/B]
  6. Hamile kalamayan bir kadının yumurtası alınıp, dışarı-da kendi kocasının menisiyle aşılandıktan sonra, başka bir insan veya hayvan menisiyle hiçbir değiştirme ve karıştırma olmaksızın tekrar ait olduğu kadının rahmine konması caizdir.

  7. Kadının yumurtası, kocasının menisi alınıp, başka bir hay-vanın rahminde birleştirilerek, belirli bir süre bekletildikten son-ra, yumurtanın ait olduğu kadının rahmine tekrar yerleştirilmesi haramdır. Bu tür bir uygulama, Yüce Allah'ın arzında halifesini ifsat etmektir.

  8. Haram yöntemlerle hamile kalan kadının doğurduğu ço-cuk, şer'an kocasına ait olmaz. Hanımının başka bir erkekle fiili ilişkisinden veya başka bir erkeğin menisinden hamile kalmasını kabullenen bir erkek, İslam şeriatında 'deyyus' olarak isimlendi-rilir.

  9. Haram yöntemlerle yapılan aşılama sonucunda doğan çocuk, zorla babasına nispet edilemez. Çocuğu doğuran anneye nispet edilir ve tamamen fiili zina çocuğu hükümleri uygulanır.

  10. Konu uzmanı doktorun haram yöntemlerle mesleğini icra etmesi, hangi suretle olursa olsun meşru değildir. Günahtır ve kazancı haramdır. Doktorun mesleğini mubah olan sınırları koruyarak icra etmesi gerekir.

  11. Belirli vasıflardaki kişilerin menilerinin alınıp, daha son-ra bunların belirli niteliklerdeki kadınlara aşılanmak üzere sperm bankalarının oluşturulması, aile yapısını bozguna uğratan büyük bir felakettir. Allah'ın dilediği, aile hayatının sona erdiği alarmı-dır.


  [582] Ahkâmu'lEvlâd fi'1-îslâm, 13.


 3. Fetva Meclisi
  Moderatör
  Tüp bebek caiz midir?

  Tüp bebek, kocanın sperminin eşine verilmesi ile olursa caizdir. Bu tür bir döllenmenin hiçbir sakıncası olmadığı gibi cinsel birleşmeye engel olacak durumlarda da mendup kabul edilir. Eğer sperm kadına aralarında evlilik bağı bulunmayan bir erkekten alınıp da verilirse, bu haram olur. Zira bu durum, aralarında evlilik ilişkisi olmayan çiftlerden erkeğin spermini alıp kadının rahmine koymak olur ki zina kategorisinde değerlendirilir.[1]

  [1] Zuhayli, el-Fıkhu’l-İslami, IV, 2649.


 4. Misafir
  Ben erkek cocuk yapmak istiyorum asiyla dinde gunahmi

 5. arifselim
  Yönetici
  Artık günümüzde tüp bebek denilen yöntemle hamile olan kadınlara böyle yüzde yüz kesin olmasa da büyük bir ölçüde bir seçim sunulabilmektedir. Bu asla etik olmayan bir davranıştır.

+ Yorum Gönder
tüp bebek günahmı,  tup bebek gunahmidir,  aşılama dinen caiz midir,  aşılama caiz mi,  aşılama günahmı,  tüp bebek yaptırmak günah mı,  aşılama yaptırmak günahmı