+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Genç Komutan Hz. Üsame Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Genç Komutan Hz. Üsame


 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Genç Komutan Hz. Üsame


  Reklam  Cevap: Öyle bir ordu düşünün ki, bu ordunun başında henüz on dört yaşında çocuk denilebilecek yaşta genç bir komutan var. Ve yine düşünün ki bu durumu orduda bulunan hiç kimse yadırgamıyor. Çünkü herkes biliyordu ki İslamordusunun başına geçen bu genci Allah Resulü atamıştı ve bu genç komutan her yönüyle çok donanımlıydı. Gerek bilgisi, gerek savaş kabiliyeti mükemmel birisiydi.

  İşte İslamordusunun bu genç yaştaki kumandanın ismiHz. Üsame b. Zeyd idi. Allah Resulü’nün azatlı kölesi Hz. Zeyd b. Harise’nin oğluydu Hz. Üsame. Hz. Üsame’nin çocukluğu Allah Resulü’nün yanında geçiyor, Efendimizin ilmi ve terbiyesiyle yetişiyordu. Bu arada İslamdini büyüyor yeni yeni yerlere ulaşıyordu. Fethedilecek yerlere İslamordusu gönderiliyor ve orada İslam herkese anlatılıyor, tebliğ yapılıyordu. İşte böyle bir zamanda Allah Resulü kendi eliyle yetiştirdiğiHz. Üsame b. Zeyd’i orduya kumandan tayin etti.

  ORDUNUN BAŞINDA BiR ÇOCUK VAR!

  Hz. Üsame, Efendimizle pek çok savaşa katılmıştı. Yine bir gün Allah Resulü onu azgın birmüşrik topluluğu olan Übna kabilesine bir baskın yapmakla vazifelendirdi. Bu sıradaHz. Üsame sadece yirmi bir yaşındaydı. Ve düşünün ki bu ordudaHz. Ömer,Hz. Said b. Ebi Vakkas gibi önde gelen sahabiler de vardı. Ancak bu büyük sahabiler asla Hz. Üsame’yi küçük görmüyordu.Onun liyakatli olduğuna inanıyor, ona itaat ediyorlardı. İşte o büyük sahabilerdeki şuur da böyleydi. Yaşı küçük de olsa bir komutana itaat edilir ve güvenilir idi.Önemli olan soy, yaş ve asalet değil liyakatti. İşte tambu sıralarda bazı kimseler arasında, “Ordunun başında bir çocuk var.” dedikodusu yapılmaya başlandı.

  Allah Resulü bunu duyunca çok üzüldü ve yatağından hasta hasta kalkarak şöyle buyurmuştu: “Ey insanlar!Hz. Üsame b. Zeyd’in kumandanlığına karşı çıkıyorsunuz. Siz bundan evvel Üsame’nin babası Zeyd b. Harise’nin kumandanlığına da dil uzatmıştınız. Allah’a yeminler olsun ki Zeyd b. Harise bu işe layıktı. Allah’a yemin ederimki o insanlar arsında en sevdiğimbirisiydi. Allah’a yemin ederimki Üsame de bu işe layıktır.O babasından sonra insanlar arasında en çok sevdiğimbirisidir. Şimdi onu size tavsiye ediyorum. Çünkü o sizin salih olanlarınızdandır.”

  EFENDiMiZ VEFAT EDiYOR

  Hz. Üsame b. Zeyd, Allah Resulü’nün verdiği bu önemli görevi yerine getirmek için ordusuyla tamyola çıkmaya hazırlanmıştı ki, bir haber aldı. Allah Resulü’nün hastalığı gittikçe artmıştı.Hz. Üsame yola çıkmadan Efendimizi ziyarete gitti. Çok üzgündü ve o gün sefere çıkmadı. Ertesi gün yine Allah Resulü’nün ziyaretine geldi. Bu sefer Allah Resulü: “Haydi Allah yardımcın olsun” diyerek savaşa yolladı.

  Ne var kiHz. Üsame’nin ordusu tamyola çıkacakken Allah Resulü’nün vefat haberi geldi.Hz. Üsame ve diğer sahabiler çok üzüldü. Gözyaşları içinde tekrar Medine’ye döndüler.Hz. Üsame b. Zeyd, Allah Resulü’nün defin işleriyle de bizzat ilgilenmişti.Onun omübarek naaşını kabre bırakanlar arasındaydı.

  ONU NASIL AZLEDEBiLiRiM?

  Efendimizin vefatından sonraHz. Ebubekir halife seçilmişti.Hz. Ebubekir kendisindenHz. Üsame’yi ordunun başından alınması gerektiğini teklif edenlere: “Allah Resulü’nün ordunun başına getirdiği bir kumandanı nasıl azledebilirim! Allah’a yemin ederimki kaplanların beni parçalayacağını bilsem Resulullah’ın emretmiş olduğu bir orduyu seferden alıkoyamam. İşte bu genç yaştaki sahabi kendisinden sonra gelen nesillere hep örnek teşkil etmiştir ve edecektir. Günümüz gençlerinin Hz. Üsame’nin hayatını önemle incelemelidirler. O, daha çocuk denilebilecek bir yaşta İslam ordusunu kumanda etmesini bilmiştir. Bu ne sorumluluk, bu ne şuur?
  BİR DUA+ Yorum Gönder
ordu Komutanı Üsame