+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Vekalet yoluyla kurban kestirmek caiz mi? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Vekalet yoluyla kurban kestirmek caiz mi?


 2. Muhasibi
  Editör

  Cevap: Vekalet yoluyla kurban kestirmek caiz mi?


  Reklam  Cevap:
  Vekalet yoluyla kurban kestirmek caiz mi?
  Evet vekalet yoluyla kurban kesilir bir sakıncası yoktur...

 3. Fetva Meclisi
  Moderatör
  Vekâlet yoluyla kurban kesilebilir mi?

  Kurbanı, kişinin kendisi kesebileceği gibi, vekâlet yoluyla başkasına da kestirebilir (Fetâvây-ı Hindiyye, 1991, V, 302). Zira kurban, hac ve zekat gibi gibi mal ile yapılan bir ibadettir; mal ile yapılan ibadetlerde ise vekâlet caizdir. (Mevsili, İhtiyar, I, 170; Nevevî, Minhâcu’t-Tâlibîn, s. 272). Nitekim Hz. Ali’nin (r.a.) şöyle dediği rivayet edilmiştir: “Rasûlüllah (s.a.s.), develer kesilirken başında durmamı, derilerini ve sırtlarındaki çullarını paylaştırmamı emretti ve onlardan herhangi bir şeyi kasap ücreti olarak vermeyi bana yasakladı ve ‘kasap ücretini biz kendimiz veririz. ‘ buyurdu.” (Müslim, Hac, 348; Buharî, Hac, 120; Buyû, 21, Ebû Dâvûd, Menâsik, 21) Vekâlet yoluyla kurban kestiren kişi kendi bulunduğu yerde birisine vekâlet verebileceği gibi, başka bir yerdeki kişi veya kuruma da vekâlet verebilir. Vekâlet, sözlü veya yazılı olarak ya da telefon, internet, faks ve benzeri iletişim araçları ile verilebilir. Vekil tayin edilen kişi veya kurum aldığı vekâleti gereği gibi yerine getirmelidir.

+ Yorum Gönder