+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'in evlilikleri Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'in evlilikleri

  Sual: Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'in evlilikleri açıklar mınız ? Hz Hasan ve Hz. Hüseyinin kaç hanımı vardır ? 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'in evlilikleri


  Reklam  Cevap: Hz Hasan ve evlilikleri  Hz. Hasan cömert ve kerîmdi. Fizik ve ahlâk olarak Hz. Peygamber'e
  çok benzerdi. Çok takva sahibi idi. Medine'den Mekke'ye yürüyerek
  15 defa hac yaptığı meşhurdur.

  Hayır yapmayı çok severdi. Öyle ki, mallarının tamamını iki defa fakirlere dağıttı; üç defa da Allah (c.c) ile "kasame" yaptı. Yani iki ayakkabısı varsa, birini tasadduk edip, birini kendisine bırakarak; herhangi bir yiyeceğinin bir avucunu dağıtıp, bir avucunu kendine ayıracak kadar adil davranarak, mallarını fakirlere dağıttığı kaynaklarda geçmektedir. Onun güzel ahlâka ve başkalarına ikram etmenin faziletine dair bir çok vecizesi vardır. Meselâ ona "mekârim-i ahlâk"ın ne olduğu sorulunca, o bunu şöyle özetler: Doğru söz, isteyene vermek, güzel ahlâk, sılaı rahim, komşu hakkında utanmak, arkadaş hakkına riayet, misafire ikram, ve nihayet bunların da başında haya'dır (Hılye, II, 37-38; Üsdü'l-Ğâbe, II. 13; Ya'kubî, II. 225 vd).

  Hz. Hasan çok evlenip, boşanmasıyla de üne sahiptir. Hatta bir ara babası Hz. Ali, bu yüzden, onun evlendiği kadınların kabilelerinin kendi ailesine karşı düşman olacaklarından korkarak, Kufelilere açıkça oğluna kız vermemelerini söylemiş, oradan kalkan bir adam da, yemin ederek, onu evlendirmeye devam edeceklerini bildirmiş ve arkasından şöyle demiştir:

  "Biz evlendiririz, o istediğini tutar, istediğini boşar" (Zehebî, a.g.e., III, 267).

  Onun sekiz veya on iki oğlu vardı:
  1- Hasen b Hasen (annesi Havli binti Manzûr el-Fezâriyye),
  2- Zeyd (annesi Ümmü Beşîr binti Ebî Mes'ud el-Ensarî el-Hazrecî),
  3- Ömer,
  4- Kasım, 5-
  Ebu Bekr,
  6- Abdurrahman
  (bunların da anneleri ümmü veled olup, hepsinin anneleri ayrıdır):
  7-Talha,
  8- Ubeydullah.
  (Ya'kubî, II, 228). Bir tane de kızı olduğuna dair rivayetler vardır (Zirikli, II, 215).

  Hz. Peygamber'in soyu torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'in çocukları vasıtasıyle devam etmiştir. Hz. Hüseyin'in soyundan gelenlere halk arasında "seyyid" Hz. Hasan'ın soyundan gelenlere de "şerîf" veya "emir" adı verilir.  Hz. Hüseyin ve evliliği

  1. İbnü’l-Esir’in beyanına göre, Hz. Hüseyin, Ebü Murre b. Urve Sakafi’nin kızı Leyla ile evlenmişti. Bu hanımından Ali Ekber adında bir oğlu dünyaya gelmişti. Ancak Ali Ekber, Hz. Hüseyin ile birlikte Kerbela’da şehit olmuşlar. Kaynak: İbnü’l-Esir (M.1160-1234), El-Kamil, c.4, sa.92, B.Y. ve Taberi (M.839-923), Tarih-i Taberi, c.3, sa.243, E.O.Y.

  2. Hz. Hüseyin, kelbli İmrü’l-Kays’ın kızı Rebab ile evlenmişti. Bu hanımından Abdullah adında oğlu dünyaya gelmişti. Ancak Abdullah, Hz. Hüseyin ile birlikte Kerbela’da şehit olmuşlar. Kaynak: İbnü’l-Esir (M.1160-1234), El-Kamil, c.4, sa.92, B.Y.

  3. Taberi’nin beyanına göre, Hz. Hüseyin’in Ali Asgar (Zeynü’l-Abidin) diye bilinen oğlu o sırada çadırda hasta yatağında bulunduğundan öldürülmemiştir. Kaynak: Taberi (M.839-923), Tarih-i Taberi, c.3, sa.243, E.O.Y.

  4. Hz. Hüseyin’in, Um Veled olan bir cariyeden Amr adında bir oğlu dünyaya gelmişti. Ancak o sırada Amr küçük görüldüğünden öldürülmemiştir. Kaynak: İbnü’l-Esir (M.1160-1234), El-Kamil, c.4, sa.93, B.Y.

  İbnü’l-Esir’in beyanına göre, Hz. Hüseyin’in Fatıma, Sukeyne (Sakine) ve Zeyneb adında üç kızı dünyaya gelmişti. Kaynak: İbnü’l-Esir (M.1160-1234), El-Kamil, c.4, sa.86-87, B.Y. Tarih boyunca, İslam mezhebleri ve şiilik, sa.380-381, E.Y.


  Yükarıda mevcut en eski eserlerin tetkinde de anlaşıldığı üzere, Hz. Hüseyin’in şehit olduğu gün iki erkek çocuğu ve üç tane de kız çocuğu hayatta idi. Hz. Hüseyin’in nesli, Amr ve Ali Asgar (Zeynü’l-Abidin) adlı oğullarından devam etmiştir.


+ Yorum Gönder
hz hüseyinin eşleri,  hz hasanın evlilikleri,  hz hüseyin evlilikleri,  hz hasan evlilikleri,  hz hasan kaç kere evlendi,  hz hüseyinin eşi,  hz hüseyin eşi