+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Ahad haber nedir bize ne anlatmaktadır? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Ahad haber nedir bize ne anlatmaktadır?


 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Ahad haber nedir bize ne anlatmaktadır?


  Reklam  Cevap: Hadis usulünde "haber-i vâhid" olarak da ifade edilen "ahad haber",
  ilk devirlerde, tek kişinin rivâyet ettiği hadis olarak kabul edilirken,
  sonraki devirlerde mütevâtir olmayan haberler için kullanılmıştır
  Âlimlerin çoğunluğuna göre hadisler, mütevâtir ve âhâd olmak üzere
  iki ana bölüme; âhâd haberler de garib, aziz, meşhur diye üç bölüme
  ayrılır Hanefîlere göre ise, mütevâtir, meşhur ve âhâd olmak üzere üçe
  ayrılır
  Âhâd haber; sahih, hasen veya zayıf olabilir Âhâd hadislerden sahih ve
  hasen hadis, inanç esasları dışındaki dinî hükümlerde delil teşkil eder (AG)


+ Yorum Gönder