+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Sırasıyla Kur'an'da adı geçen peygamberler hangileridir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Sırasıyla Kur'an'da adı geçen peygamberler hangileridir?


 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Sırasıyla Kur'an'da adı geçen peygamberler hangileridir?


  Reklam  Cevap: Kur'an'da İsimleri Geçen Peygamberler:

  Hazret-i Âdem aleyhisselâmdan Peygamberimize kadar bir rivâyete göre 124 bin, diğer bir rivâyete göre ise 224 bin peygamber gelmiştir Bunlardan ancak 28 tanesinin isimleri Kur'ân-ı Kerim'de zikredilmiştir Kur'ân-ı Kerim'de adları geçen ve bilinmeleri vâcip olan

  Peygamberlerin mübârek isimleri şunlardır:

  1 Âdem 8 İsmâîl 15 Hârûn 22 Zekeriyya
  2 İdris 9 İshâk 16 Dâvûd 23 Yahyâ
  3 Nûh 10Yâkûb 17 Süleyman 24 Îsâ
  4 Hûd 11Yûsüf 18 Yûnus 25 Üzeyr*
  5 Sâlih 12Eyyûp 19 İlyas 26 Lokman*
  6 İbrâhîm 13Şuayb 20 Elyesa 27 Zülkarneyn*
  7 Lût 14Mûsâ 21 Zülkifl 28 Hazret-i Muhammed (Aleyhimüsselam)

  * Bu üç mübârek zâta evliya diyenler de vardır

  Kur`an`da ismi geçmediği halde peygamber olarak meşhûr olanlar da şunlardır: Şît, Yûşâ, Cercis, Danyal


+ Yorum Gönder