+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı


 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı


  Reklam  Cevap: İHH İnsani Yardım Vakfı; bölge, din, dil, ırk ve mezhep ayrımı yapmaksızın dünyanın herhangi bir yerinde sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış, zulüm görmüş, aç ve açıkta kalmış; savaş, tabii afet gibi sebeplerle mağdur olmuş, yaralanmış, sakat kalmış; evsiz, yurtsuz, tüm insanlara insani yardım ulaştırmak ve bu insanların temel hak ve hürriyetlerinin ihlal edilmesini önlemek üzere 1992 yılından bu yana çalışmaktadır.

  Gönüllü faaliyetlerle başlayan ve 1995 yılında kurumsallaşan bu çalışmalar kısa sürede 5 kıtada 120 ülke ve bölgeye yayılmış ve Türkiye’den tüm dünyaya ulaşan bir hayır köprüsü olmuştur.

  İHH İnsani Yardım Vakfı misyonunu gerçekleştirirken tüm dünyada öncelik sırasına göre;

  Savaş ve savaşın etkisinin sürdüğü bölgelerde
  Afet bölgelerinde
  Yoksulluk olan ülke ve bölgelerde,
  faaliyet yürütmektedir.


  Misyonu

  Yeryüzünde adaletin ve iyiliğin hâkim olması için evrensel kardeşlik bilinciyle nerede olursa olsun muhtaç ve mazlum tüm insanlara ihtiyaç duydukları insani yardımı ulaştırarak onurlu bir yaşam sunmak.
  İnsanı yardıma muhtaç hâle getiren ve mazlum eden her türlü politika ve faaliyetleri önlemek üzere tüm insanların temel hak ve hürriyetlerinin ihlal edilmemesi için gerekli çalışmaları yapmak.
  Değişen dünyada değişmeyen değerlerin yaşatılmasını sağlamak.
  İyiliği her zaman her yerde yaşatmak.

  Vizyonu

  Savaş ve doğal afetlerin sebep olduğu olumsuzluklar giderilerek bireylere ve toplumlara kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için destek olmak.
  Tüm dünyada yardımlaşma alanında öncülük ederek ülkeler ve kurumlar arasında iş birliğini geliştirip ortak bilinç oluşturmak.
  Yardıma muhtaç duruma düşmüş toplumların kişi ve kuruluşlarını güçlendirmek.
  Kriz anında en az zarar için en hızlı ve etkin şekilde bölgeye ulaşmak.
  Kalıcı projelerle kalıcı çözümler üretmek.
  Yoksulluğun giderilmesine ve sosyal adaletin sağlanmasına katkı sağlamak.

  Çalışma İlkeleri

  Öncü olmak.
  Toplumlar arasında köprü olmak.
  Hakem olmak.
  Mazlumun sesi olmak.
  Sömürünün olmadığı adil bir dünyanın yeniden inşasına katkıda bulunmak.
  Emaneti en uygun şekilde kullanmak.
  Şeffaf olmak.
  Markayı ya da ismi değil hizmeti öne çıkarmak.
  Din, dil, ırk, mezhep ayrımı yapmadan yardım etmek.

  İHH


+ Yorum Gönder