+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 SonuncuSonuncu
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Veda hutbesindeki temel prenspiler nelerdir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Veda hutbesindeki temel prenspiler nelerdir?

  Sual: 1) Malın,canın,namusun mukaddes olduğu ve korunduğu

  2) Cahiliyye adetlerine geri dönülmemesi gerektiği ve hesap gününün olduğu

  3) Emanetin teslim edilmesi gerektiği

  4) Faizin kaldırılması

  5) Kan davalarının kaldırılması

  6) Şeytana karşı uyanık olunması ve ona uyulmaması gerektiği

  7) Kadınların ve erkeklerin birbirleri üzerindeki hakları

  8) Kur'an ve Sünnete sarılmanın önemi ve neticesi

  9) Müslümanın müslümana kanının,malının helal olmadığı

  10) Zinanın kötülüğü ve çocuğun sahipliğinin kimin olduğu

  11) Kimsenin kimseye üstün olmadığını ve üstünlüğün takva ile olduğu

  12) Allah'a hicbir seyi ortak kosmayacaksiniz.

  13) Allah'in haram ve dokunulmaz kildigi cani, haksiz yere öldürmeyeceksiniz.

  14) Zina etmeyeceksiniz

  15) Hirsizlik yapmayacaksiniiz.

  16) Efendimizin (sav) müslümanları Allah (cc) huzurunda şahit göstermesi.. ? 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: veda hutbesindeki temel prenspiler nelerdir?


  Reklam  Cevap: VEDA HUTBESİNİN ÖNEMİ1

  وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

  Muhterem Mü’minler,

  Geçtiğimiz ay doğum yıldönümünü idrak ettiğimiz rahmet ve sevgi peygamberi Hz Muhammed (as), bu fani dünyaya veda etmeden kısa bir süre önce mü’minlere ve bütün insanlık âlemine çok önemli tavsiyelerde bulunmuştur Tarihe “Veda Hutbesi” adıyla geçen bu tavsiyeler, bizlere, hayatımızda ölçü olarak alacağımız en temel ahlak esaslarını ve insani değerleri anlatmaktadır

  Peygamber Efendimiz, Veda Hutbesinde, “Ey İnsanlar! Bugünleriniz nasıl mukaddes bir gün ise, bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay ise, bu şehriniz (Mekke) nasıl mübarek bir şehir ise, canlarınız, mallarınız, namuslarınız da öyle mukaddestir, her türlü tecavüzden korunmuştur” buyurarak, insanların ancak modern zamanlarda önemini kavrayabildikleri temel insan haklarını, on dört asır önce ilan etmiştir Bu tavsiyeleriyle O, bütün insanlığa huzur ve barış içinde yaşamanın yolunu göstermiştirİnsanı yücelten değerleri, dünyada ve ahirette saadete erişmenin yollarını gösteren Hz Peygamber (as), var olmamızın anlamını net olarak şöyle açıklamıştır: “Ey insanlar! Rabbiniz birdir Babanız da birdir Hepiniz Âdem’in çocuklarısınız, Adem ise topraktandır” İnsanlar arasında eşitliği, kardeşliği, birbirine üstünlük taslamamayı ve Allah’tan sakınmayı emreden Yüce Resul (as) şöyle devam ediyor: “Arabın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap üzerine üstünlüğü olmadığı gibi; kırmızı tenlinin siyah üzerine, siyahın da kırmızı tenli üzerinde bir üstünlüğü yoktur Üstünlük ancak takvada, Allah'tan korkmaktadır Allah yanında en kıymetli olanınız O'ndan en çok sakınanınızdır”

  Değerli Müslümanlar,

  İnsanlık tarihinin temel sorunlarından olan ve ancak değeri günümüzde anlaşılabilen kadın haklarının korunması ve gözetilmesi konusunda da Peygamber Efendimiz bize şu tavsiyeleri yapmaktadır: “Ey İnsanlar! Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu konuda Allah'ın koyduğu ölçülere hassasiyetle uymayı tavsiye ederim Siz kadınları, Allah'ın emâneti olarak aldınız Onları, Allah adına söz vererek helâl edindiniz Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, onların da sizin üzerinizde hakları vardır… Sizin kadınlar üzerindeki hakkınız: namusunuzu korumaları, hoşlanmadığınız kimseleri izniniz olmadıkça evinize almamalarıdır… Kadınların sizin üzerinizdeki hakları: Uygun şekilde onların rızıklarını ve giyimlerini temin etmenizdir”


  Aziz Kardeşlerim,

  O’nun Veda Hutbesiyle dile getirdiği ilkeler, hepimizi iyiye, güzele, huzur, birlik ve barış içinde yaşamaya çağırmaktadırGerçek kardeşliği bize açıklayan Rasulullah (as) şöyle buyurur: “Ey Mü’minler! Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz! Müslüman Müslüman'ın kardeşidir ve böylece bütün Müslümanlar kardeştirler… Muhakkak Rabbinize kavuşacak-sınız O da sizi yaptıklarınızdan dolayı hesaba çekecektir Sakın benden sonra eski yanlışlıklara dönmeyiniz” Peygamberimizin yüce şahsiyetini tanımaya, O’nu anlamaya ve üstün ahlakını örnek almaya bugün daha çok ihtiyaç duyuyoruz İnsanı ve toplumu çürüten, kin ve nefretin yayılmasına neden olan günah ve çirkinliklerden uzak durmamızı isteyen O Yüce Peygamber, insanın ve toplumun selameti için bizleri şöyle uyarmaktadır:

  “Ey İnsanlar! Dikkat ediniz! Şu dört şeyi kesinlikle yapmayınız: Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayın Allah'ın haram ve dokunulmaz kıldığı canı, haksız yere öldürmeyin Zina etmeyin Hırsızlık yapmayın Kimin yanında bir emanet varsa, onu hemen sahibine versin”

  Saygıdeğer Mü’minler,

  Veda Hutbesi, peygamberimizin evrensel nasihatleridir O, bizlere, insanlar arasında iyi ve güzel bir şahsiyet olmayı, Allah katında ise, iyi bir kul olmayı öğütlemiş ve böylece huzurlu bir yaşam sürmemizi istemiştir O yüce nebi (as) bu fani âleme veda ederken bize, rehber edineceğimiz temel esasları da şöyle açıklamıştır: “Ey mü'minler! Size iki emanet bırakıyorum, onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiç şaşırmazsınız O emanetler, Allah'ın kitabı Kur-ân-ı Kerim ve Peygamberin sünnetidir2

  Hep beraber Peygamberimiz (as) in bu tavsiyelerine kulak vererek dürüst, samimi, güzel ahlaklı, kendisine ve çevresine faydalı insanlar olmaya gayret gösterelim Sözlerimi, hutbemizin başında okuduğum ayet-i kerimenin mealiyle bitiriyorum:

  “Peygamber size neyi verdiyse onu alın, neyi de size yasak ettiyse ondan vazgeçin Allah’a karşı gelmekten sakınınŞüphesiz, Allah’ın azabı çetindir”3

  1 Cuma günü okunacak

  2 Veda Hutbesi için bkz Müslim, İmare, 36; Tirmizi, Cuma, 80; Cihad, 28

  3 Haşr,59/7


  1) Malın,canın,namusun mukaddes olduğu ve korunduğu

  2) Cahiliyye adetlerine geri dönülmemesi gerektiği ve hesap gününün olduğu

  3) Emanetin teslim edilmesi gerektiği

  4) Faizin kaldırılması

  5) Kan davalarının kaldırılması

  6) Şeytana karşı uyanık olunması ve ona uyulmaması gerektiği

  7) Kadınların ve erkeklerin birbirleri üzerindeki hakları

  8) Kur'an ve Sünnete sarılmanın önemi ve neticesi

  9) Müslümanın müslümana kanının,malının helal olmadığı

  10) Zinanın kötülüğü ve çocuğun sahipliğinin kimin olduğu

  11) Kimsenin kimseye üstün olmadığını ve üstünlüğün takva ile olduğu

  12) Allah'a hicbir seyi ortak kosmayacaksiniz

  13) Allah'in haram ve dokunulmaz kildigi cani, haksiz yere öldürmeyeceksiniz

  14) Zina etmeyeceksiniz

  15) Hirsizlik yapmayacaksiniiz

  16) Efendimizin (sav) müslümanları Allah (cc) huzurunda şahit göstermesi


 3. Misafir
  veda hutbesindeki prensipler bence güzel yazılmış ama daha güzel ifade edilebilirdi

 4. Desert Rose
  Silent and lonely rains
  Peygamberimizin ölmeden önce yaptığı son haccında,
  Müslümanlara yaptığı son konuşmaya veda hutbesi denir

  Peygamberimiz yirmi yıldan fazla bir süredir sürdürdüğü İslam'ı yayma mücadelesinde önemli bir başarı elde etmiş Arabistan yarımadasının her tarafına İslam'ı yaymıştı
  Yüce Allah dinini tamamlamış, insanlara iletmekistediği ayetler tamamlanmıştı Peygamberimiz görevinin bittiğini, yakında Yüce Sevgili'ye kavuşacağını umuyordu Bu nedenle İslam'ın evrensel değerlerini özetleyen bir hutbe verdi

  Peygamberimiz bu hutbede Allah'ın birliğine vurgda bulunarak, tekrar
  putperestliğe ve onun batıl uygulamalarına dönmemeleri konusunda uyardı
  Herkesin Rabbinin huzuruna kavuşacağını ve yaptıklarndan dolayı hesap
  vereceğini bir kez daha hatırlattı
  İslam'ın en önemli özelliklerinden biri hak ve adalet konusudur Bu nedenle Peygamberimiz insanların birbiri üzerindeki haklarını hatırlattı
  Bu haklar konusunda dikkatli olmalarını istedi
  Cahiliye döneminin en büyük kötülüklerinden biri, kadınları değersiz görmeleri,
  kız çocuklarnı diri diri gömmeleriydi Peygamberimiz kadınların haklarına bir kez
  daha dikkat çekti ve onları gözetmelerini istedi


  İslam'dan önceki dönemin bir başka kötülüğü, soy üstünlüğünü iddia etmeleri bu nedenle birbiriyle sürekli savaşmalarıydı Peygamberimiz bütün insanların Adem'den geldiğini hatırlattı ve üstünlüğün ırk ve soyla değil, yapılan güzel iş ve davranışlarla olduğunu vurguladı
  Peygamberimiz, iki emanet bıraktığını bunlara sımsıkı sarıldıkları sürece hiçbir zaman yollarını şaşırmayacaklarını, bu iki emanetin Kur'an ve kendisinin uygulamaları olduğunu bildirdi ve en son şöyle dedi:
  İnsanlar! Yarın beni sizden soracaklar Ne diyeceksiniz? Orada bulunanlar hep birlikte şöyle dediler: "Allah'ın elçiliğini ifa ettiniz,vazifenizi hakkıyla yerine getirdiniz,bize vasiyet ve nasihatte bulundunuz diye şehadet ederiz"

  Bunun üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz(sav) şehadet parmağını kaldırdı,sonra da cemaatin üzerine çevirip indirdi ve şöyle buyurdu:

  "Şahid ol yâ Râb! Şahid ol yâ Râb! Şahid ol yâ Râb!"
  Dr Ali Kuzudişli


 5. Misafir
  süper bir site çok yardımcı oldu bana diğer arkadaşlarımızda eminim memmun olacaktır

 6. Desert Rose
  Silent and lonely rains
  Mekke’nin fethinden sonra müslümanlık Arap yarımadasında iyice yayılmıştı. Hicret’in 9. yılı Zilhicce ayında Hz. Peygamber Ebu Bekir’i hac emiri olarak görevlendirmişti. O yıl Ebu Bekir, hac ibadetinin nasıl yapılacağını göstermiş, Ali de müşriklere dört ay içinde Mekke’yi terketmeleri gerektiğini duyurmuştu. Ertesi sene Hz. Peygamber hac farizasını yerine getirmek maksadıyla 25 Zilkade 10 (22 Şubat 632) günü öğle namazını kıldıktan sonra arkadaşları ile birlikte Medine’den hareket etti. Zilhicce’nin dördüncü günü (pazar) Mekke’ye ulaşıldı. Pazartesi, salı ve çarşamba günlerini (5-7 Zilhicce) Mekke’de geçiren Hz. Peygamber perşembe günü Mina’yı, cuma günü de (9 Zilhicce) Müzdelife üzerinden Arafat’a gitti ve aynı gün yüzbini aşkın müslümana burada hitap etti. 7 Mart 632 tarihinde irad edilen Veda Hutbesi, Hz. Peygamberin 23 yıldan beri yaptığı ilahi duyurunun ana noktalarını bir kez daha vurgulayan, hatta denilebilir ki ilahi mesajın özünü dile getiren tarihi konuşmanın adıdır. Fazlurrahman’ın değerlendirmesi ile Veda Hutbesi "Hz. Peygamberin başarılmış temel hedefleri ifade eden 23 yıllık çabasının ana noktalarını özetleyen bir konuşma" dır.

  Vedâ Hutbesi’nin içeriğini, iç içe geçmiş gittikçe genişleyen daireler biçiminde tasvir edecek olursak, birinci ve merkezdeki dairede birey yer alır. Onu kuşatan dairelerde ise, "aile", "toplum" (müminler toplumu) ve "bütün insanlık" bulunmaktadır.

  Allah’a hamd, O’ndan yardım ve mağfiret talebinin ifade edildiği başlangıç cümlelerinin devamında Hz. Peygamber "Ey Allah’ın kulları, sizlere Allah’tan korkup çekinmenizi tavsiye eder, hepinizi O’na itaat etmeye teşvik ederim" demiştir. Bu başlangıç cümlelerinde kulluk bilincine işaret edilmekte ve bir bakıma Allah’ı tanıma ve O’na itaat etmenin kişinin kendine karşı olan haklarından olduğu vurgulanmaktadır; kişi ancak bu suretle kendine karşı görevini yerine getirmiş ve gerçek değerini bulmuş olacaktır. Hz. Peygamber kendisini dikkatle dinlemelerini, belki de bu yıldan sonra bir daha buluşamıyacaklarını söyledikten sonra, temel insani- ahlaki değerlerin saygınlığını işaret eden şu sözleri söyler: "Ey insanlar! Kanlarınız ( canlarınız), mallarınız, ırz ve namusunuz, tıpkı şu gününüzün, şu ayınızın ve şu beldenizin mukaddesliği gibi mukaddes ve dokunulmazdır".

  Hutbenin geri kalan kısmı büyük oranda bu evrensel duyurunun açıklaması mahiyetindedir.Hz. Peygamber devamla, emanetlere riayet etmeyi emretmiş, cahiliye riba’sının kaldırılmış olduğunu, yine cahiliyedeki kan davalarının kaldırılmış olduğunu ilan ederek can ve mal güvenliğini sarsan, tehdit eden iki kemikleşmiş hastalığa dikkat çekmiştir. (Burada Hz. Peygamber ilk kaldırdığı riba’nın amcası Abbas’ın ve ilk kaldırdığı kan davasının da kuzeni Rebia’nın kan davası olduğunu belirtmiş olması gözden kaçırılmamalıdır. Kuralların uygulanmasına bizzat kendi yakınlarından başlaması, kuralların yakın uzak ayırımı olmaksızın herkes için aynı şekilde geçerli olduğunun ve herkesi aynı şekilde bağladığının vurgulu bir anlatımıdır. Serahsi’nin yorumuna göre Hz. Peygamber böyle yapmakla kendi davranışının kralların davranışından farklı olduğunu göstermiştir.) Hutbede adam öldürme suçuna uygulanacak cezalardan, haram aylara riayet gerekliliğinden ve şeytanın küçümsenen tuzaklarının tehlikesinden bahseden kısımdan sonra kadın ve aileye ilişkin tavsiyeler gelmektedir.

  "Ey insanlar, eşlerinizin sizin üzerinizde, sizin de onlar üzerinde hakkınız vardır. Sizin onlar üzerindeki hakkınız, yataklarınızı sizden başkasına çiğnetmemeleri, izniniz olmadıkça hoşlanmadığınız kimseleri evlerinize sokmamaları ve ar-namusa dokunan bir çirkinlik yapmamalarıdır. Bunları yapacak olurlarsa Allah onları sıkıştırmanıza, yataklarda terketmenize ve hafifçe dövmenize izin vermiştir. Durumlarını düzeltmeleri halinde onların yiyecek ve giyecek giderlerini maruf bir şekilde karşılamak sizin görevinizdir. Size kadınlar hakkında yaptığım tavsiyeleri tutun. Siz onları Allah’ın emaneti olarak aldınız ve Allah’ın kelimesiyle onları kendinize helal yaptınız. Kadınlar hususunda Allah’tan korkun ve onlar hakkındaki tavsiyeleri tutun ve onlara iyi davranın."

  İzleyen kısımda müminlerin kardeş olduğu, gönül rızası olmadıkça kimsenin malının kimseye helal olmayacağını belirtip Allah’ın kitabına tutundukları sürece müminlerin sapmayacakları ifade edildikten sonra hutbe evrensel bir boyuta çekilmiştir: "Ey insanlar Rabbiniz birdir, babanız da birdir; hepiniz Adem’densiniz Adem de topraktan. Allah katında en değerliniz, en muttaki olanınız yani tavsiyeleri yerine getirmekte en titiz davrananınızdır. Takva dışında kimsenin kimseye üstünlüğü yoktur."

  Hutbe, miras hisseleri belirlendiği için artık varise vasiyet etmeye gerek kalmadığı, varislerden başkasına üçtebirden fazla vasiyette bulunulamayacağı, çocuğun yatağa ait olduğu ve babası dışında birine nesep iddiasında bulunmanın çirkinliği belirtilerek son bulmaktadır.

  İnsan hakları açısından veda hutbesinin değeri:

  Veda hutbesi politik olmaktan çok, dini ahlaki bir içerik ve niteliğe sahip olduğu için, teknik anlamıyla bireyin siyasal iktidar karşısında haklarının korunması yönünde doğrudan bir mesajı yoktur. Hutbe yine batıda olduğu gibi bir dini özgürlük talebini de ima etmez. Yaygın olarak belirtildiği gibi, Batıda dini özgürlük talebi, diğer hak ve özgürlüklerin önünü açmıştır.Avrupa tarihinin her iki anlamda da,-gerek dini özgürlüklerin kazanılması gerekse siyasal otorite karşısında bireyin haklarının korunması anlamında-bir insan hakları mücadelesinden ibaret olduğu söylenebilir.Bu sebepledir ki, Magna Carta’dan itibaren ilan edilen tüm bildirgeler Batı için insan hakları açısından oldukça önemli gelişmelerdir. İdealist düşünürlerin yön verdiği tüm çabalara rağmen batı toplumu insan hakları konusunda ancak son iki yüzyılda ilerleme kaydedebilmiştir. İslam toplumlarında insan haklarına ilişkin bildirgelere rastlanmaması, İslam toplumlarında insan haklarının ihlal ve ihmal edildiği anlamına değil, belki, bugünkü anlamda olmasa bile genel anlamda insan haklarının gözetildiği anlamına gelir. İslam toplumlarının bağlı bulunduğu Kur’an-ı Kerim ayrıntılı ve teknik olmasa bile insan hakları kapsamına giren noktalara değinmiş ve bunların korunmasını değişik boyutlarda müeyyidelendirmiştir. Tabiatiyle insan haklarının yazılıp çerçeveye sokulmasının tek başına bir şey ifade etmediğini geçmişte ve hali hazırda yaşanan örneklerde görmek mümkündür. Önemli olan bunun hayata geçirilmesi, "yaşam biçimi" haline getirilmesidir.

  Günümüzde insan hakları söyleminin temelini insanların eşitliği düşüncesi oluşturmaktadır. Hz. Peygamber’in veda hutbesinde yer alan; insanların kardeşliğini ve insan olmak bakımından eşitliğini vurgulayan cümleleri bu bakımdan son derece önemlidir.

  Bu nokta Kur’an-ı Kerim’de de oldukça vurgulu şekilde ifade edilmiştir. Kur’an-ı Kerim’de bireysel ve toplumsal hayatın düzeni için üç temel konu üzerinde ısrarla durulmuştur. Bunlar tevhid esası ile can ve namus dokunulmazlığıdır (el- Furkan 25/ 68-69). Bu ve benzeri diğer vurgulardan hareketle fakihler dinin, canın ve namusun korunmasına Şâri’in temel amaçları arasında ilk sıraları vermişlerdir.

  Adam öldürme, masum cana kıyma, Kur’an-ı Kerim’de adeta bir insanlık suçu olarak tasvir edilmiştir. İnsanlar bir nefisten yaratıldıkları için (en-Nisâ 4/1, el-En’âm 6/98) birine karşı yapılan bir saldırı adeta hepsine yapılmış gibi kabul edilir. Nitekim "Kim bir can karşılığı ya da yeryüzündeki bir fesat sebebiyle olmaksızın bir insanı öldürürse, adeta bütün insanları öldürmüş gibi olur; kim de bir insanı yaşatırsa, o da bütün insanları yaşatmış gibi olur" (Maide 5/32) ayeti bu noktayı işaretlemektedir. Bu anlam çerçevesi Kur’an- ı Kerim’in insan hayatına atfettiği önemin ve değerin bir göstergesi olarak yorumlanmalıdır.

  Bir çok ayette "Allah’ın saygın (muhterem, saygıdeğer) kıldığı canı katletmeyin" (el- En’âm 6/151, el- İsrâ 17/33) denilerek canın saygınlığı dile getirilerek masum cana kıyma şiddetle yasaklanmakta ve bir can karşılığı olmaksızın birini öldürmenin akıl ve fıtrata aykırı bir iş olduğu ifade edilmektedir (el- Kehf 18/74).Bu ayetler ve özellikle bir mümini kasten öldürmenin cezasının cehennemde sürekli kalış olduğunu belirten ayet cana kıymanın İslam dininde ne büyük bir günah olduğunu da göstermektedir. Hz. Peygamber’in "İnsan, Rabbin binasıdır, onu yıkan mel’undur" sözü insan hayatının önemini vurgulamaktadır.

  Veda hutbesi açısından üzerinde durulması gereken bir konu da kadın hakları meselesidir.

  Kadın hakları konusu öteden beri İslam’a saldırı malzemesi olarak da kullanılan hassas bir konudur. Hemen belirtelim ki "kadın hakları", söylemin kalkış noktası açısından, tekrar "insan hakları" söyleminin sıcaklığından ve bütünleştiriciliğinden biraz uzak ve ideolojik yönü daha ağır basan "devrimci" bir nitelik taşıyor gibi gözükmektedir. Zaten, "insan hakları" söyleminden ayrı bir kadın hakları söyleminin ortalarda dolaşması da bir bakıma bunu teyit eder. Ancak kadın hakları söylemi, insan haklarının felsefi temellendirmesi çerçevesinde, özellikle kadınların kadın oldukları için insan olarak sahip olmaları gereken bazı haklardan mahrum bulundukları iddiasıyla bu mahrumiyet ve mağduriyetin öncelikle giderilmesi yönünde bir talep içermesi durumunda daha sıcak ve anlamlı olabilir.

  Kadınların tarihin akışı içerisinde erkeklerden daha mahrum ve daha mağdur bir görüntü çizdikleri aşikardır. Bunun sebeplerini tahlil etmek bu yazının amacını ve sınırlarını aşar.

  Günümüzde insan hakları temeline dayanmayan bir söylemin evrensel düzeyde kabul ve başarı şansı neredeyse hiç yoktur. İnsan haklarına ilişkin talepler temelde, insanın değerinin korunmasıyla ilgili taleplerdir. Kendi kutsal metinlerinde insan haklarına ilişkin referansın bulunması müslümanlar açısından bir şans ve bir imtiyaz olarak değerlendirilebilir.
  Prof. Dr. H. Yunus Apaydın


 7. Misafir
  Ya bana lütfen yardımcı olur musunuz? ödevim varda

 8. Desert Rose
  Silent and lonely rains
  Ya bana lütfen yardımcı olur musunuz? ödevim varda
  sizin ödevleriniz önemli tabii ki ama
  size de hiç birşey beğendiremedik gitti =)
  aslında veda hutbesi cankulağı ile dinlemek derler ya,
  işte o şekilde okunsa içerdiği prensipler maddelerinde zaten
  anlaşılıyor eklenen yazı inşaAllah faydalı olur=)

  ----------------------


  1-Her işte daima Allah’a hamd-u sena etmek gerekir

  2-Nefis insanı daima şerre yöneltmek isterNefsin şerrinden Allah’a sığınılmalıdır

  3-Can mal ve ırz kutsaldır

  4-Faiz ve kan davası gütmek haramdır

  5-Emanetler yerlerine verilmelidir

  6-Kadınların ve erkeklerin karşılıklı hak vazife ve sorumlulukları vardırKadınlara nezaketle davranılacaktır

  7-Zinadan şiddetle kaçınılacaktır

  8-Bütün müslümanlar kardeştir Her türlü sınıf farkları ve ayrıcalıkları kaldırılmıştır

  9-Zulümden sakınılmalıdır Halkın malı haksız yere yenemez birine ait bir şey sahibinin izni olmadıkça başkası için helal olmaz

  10-Müslümanlar birbirleri ile savaşmaktan sakınacaklardır

  11-Allah’ın cc kitabına ve Peygamberin sünnetine uyanlar asla sapıklığa düşmezler

  12-İslam sadeliğinden ayrılmamak aşırılıklara sapmamak gerekir
  alıntı..


 9. Misafir
  çok teşekkür ederim ödevime gerçekten çok yardımcı oldunuz.bir de biraz resim ekleyebilir misiniz ??

 10. Misafir
  iiiiiiiiiiii
  çok işime yaradı saoalunnnn arkadaşlar _ bn engin...

 11. Desert Rose
  Silent and lonely rains
  ok teşekkür ederim ödevime gerçekten çok yardımcı oldunuz.bir de biraz resim ekleyebilir misiniz ??
  istediğiniz resim hangi konudaysa
  anasayfa daki resimler alt başlıklarından bakabilirsiniz


  iiiiiiiiiiii
  çok işime yaradı saoalunnnn arkadaşlar _ bn engin...
  çok hoş ödevden 100 alsım
  faydalı olmasına memnun olduk=)


 12. Misafir
  sağol desert kardeşim çok işime yaradı
  beğenmeyenler artık şansına küssün =)

+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 SonuncuSonuncu
veda hutbesindeki temel prensipler,  veda hutbesindeki temel prensipler nelerdir,  veda hutbesinin temel prensipleri ,  veda hutbesi temel prensipler,  veda hutbesinin temel prensipleri nelerdir,  veda hutbesi temel prensipleri,  veda hutbesi temel prensipleri nelerdir