+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden El-um kitabı nedir? kimin eseridir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  El-um kitabı nedir? kimin eseridir?


 2. gökhanagt
  Sorma neden?

  Cevap: el-um kitabı nedir? kimin eseridir?


  Reklam  Cevap: el-Ümm: Şâfiînin Mısırlı talebelerinden er-Rabî’ b. Süleymân el-Murâdî’ye (ö.270/884) fürû-i fıkha dair yazdırdığı derslerin bir mecmuasından ibarettir. Yeni mezhebinin bütün görüşlerini içine alan ve o devirde eşi yazılmamış büyük ve kıymetli bir eserdir. Şâfiî bu eserinde sadece meseleleri ve ictihadlarını sıralayıp geçmez, muhaliflerin ictihad ve delillerine de geniş bir şekilde yer verir ve uzun münakaşalar açarak kendi ictihadını müdafaa eder. Kendisine sorulan sorular ve cevapları da bu eserde yer almaktadır. Şâfiî çok defa muhaliflerinden de söz eder ve mukabil delillerini ortaya koyar.

  Kitaba el-Ümm ismini verenler sonraki Şâfiî fıkıhçılardır. Eser er-Rabî’in dışında Şâfiî’nin Mısırlı talebelerinden Ebû Yakûb el-Büveytî (ö.231/845) ile İbn Ebû Cârût tarafından da rivayet edilmiştir. Eser, er-Rabî’in rivâyetine ve el-Bulkînî’nin hattına dayanılarak 7 cilt halinde Kahire’de neşredilmiştir.

+ Yorum Gönder
el ümm kimin eseri,  el um,  El-Üm,  el üm,  el um ne kitabidir