+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Hz. Ademden Hz. Muhammede kadar olan bazı peygamberlere sayfalık kitaplar indi. Bunlara inen kuranı kerim miydi? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Hz. Ademden Hz. Muhammede kadar olan bazı peygamberlere sayfalık kitaplar indi. Bunlara inen kuranı kerim miydi?


 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Hz. Ademden Hz. Muhammede kadar olan bazı peygamberlere sayfalık kitaplar indi. Bunlara inen kuranı kerim miydi?


  Reklam  Cevap: Peygamberlere gönderilen sahifelerde Kuranı Kerime benzer yönleri vardır. Ancak bunlara gönderilen sahifeler Kuranı Kerimdeki ayet veya surelerin aynısı değildir.

  İndirilen Semavî Kitabların adedlerini kesin olarak bilemiyoruz.

  Ebû İdris el-Havlânî'nin Ebû Zer'den rivâyet ettiği bir hadisinde Peygamberimiz, Yüce Allah'ın Hz. Âdem'e 10 sahife, Hz. Şît'e 50 sahife, Hz. İdris'e 30 sahife, Hz. İbrahim'e 10 sahife; ayrıca Tevrât, Zebûr, İncil ve Kur'an-ı indirdiğini beyan etmiştir. Hz. İbrahim'e ve Tevrat indirilmeden önce Hz. Mûsâ'ya suhufun (sahifelerin) indirildiği, Kur'an'da bildirilir (en-Necm, 53/37-54; el-A'lâ, 87/19). Yine Kur'an-ı Kerim'de Hz. Mûsâ'ya Tevrât'ın indirildiği (el-İsrâ, 17/2; el-Mâide, 5/44); Hz. Davûd'a Zebûr'un (en-Nisa, 4/163) ve Hz. İsa'ya da İncil'in indirildiği (el-Maide, 5/46, 110) ifade edilmiştir.


+ Yorum Gönder