+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Yahudilerin kutsal kitabı tevratta türkiyeden fırat nehri civarının vaat edilmiş topraklar arasında olduğunu biliyormusu Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Yahudilerin kutsal kitabı tevratta türkiyeden fırat nehri civarının vaat edilmiş topraklar arasında olduğunu biliyormusu

  Sual: yahudilerin kutsal kitabı tevratta türkiyeden fırat nehri civarının vaat edilmiş topraklar arasında olduğunu biliyormusuz? ? 2. Fetva Meclisi
  Moderatör

  Cevap: Yahudilerin kutsal kitabı tevratta türkiyeden fırat nehri civarının vaat edilmiş topraklar ar


  Reklam  Cevap:
  Vadedilmiş Topraklar hakkında kısacac bilgi

  Vâdedilmiş toprakların (arz-ı mev'ûdun) ne zaman, nerede, kimlere, ne şartla vadedilmiş olduğunu öğrenmenin yolu bu va'di yapanın kitabına (verilen sözün vesikasına) bakmaktır. Yeryüzünde Allah'a ait olduğu bilinen ve hiçbir harfine, kelimesine dokunulmadan bize kadar gelen tek kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Kitab-ı Mukaddes denilen mecmuanın ihtiva ettiği Tevrat ve İncil'in -aslı Allah Teala tarafından vahyedilmiş olmakla beraber- O'ndan geldiği gibi muhafaza edilmediğini, değiştiğini, kısmen kaybolduğunu, kısmen peygamberlere ve başkalarına ait sözlerin araya girdiğini yahudiler ve hıristiyanlar da kabul etmektedirler. Bu sebepledir ki Allah Resulü (s.a.): "Ehl-i Kitab size bir bilgi getirdiğinde buna ne doğrudur deyin, ne de yalanlayın; Allah'ın gönderdiğine inanırız, O'nun göndermediğine inanmayız deyin" buyurmuştur. "Buna göre ehl-i kitabın elinde bulunan kitaplarda yazılı bilgileri ve haberleri Kur'an-ı Kerim ve sahih sünnet ile karşılaştırmak, bunlara uyanları almak, kabul etmek, doğru saymak, uymayanları ise -aykırı olmamak kaydıyle- doğru ve yanlışa eşit ihtimalli saymak gerekecektir.
  Son günlerde gündeme gelen "vadedilmiş toprak" meselesine yukarıda açıklanan usul içinde bakalım. Konuya hem Kur'an-ı Kerim'de, hem de Eski Ahd'in (Tevrat'ın) Sayılar ve Tesniye kitaplarında temas edilmiştir:
  Bir zamanlar Musa kavmine şöyle demişti: Ey kavmim! Allah'ın size lütfettiği nimetini hatırlayın; O içinizden peygamberler çıkardı ve sizi hükümdarlar kıldı. Alemlerde hiçbir kimseye vermediğini size verdi/Ey kavmim! Allah'ın size yazdığı mukaddes toprağa girin ve arkanıza dönmeyin, yoksa kaybederek dönmüş olursunuz. (Maide: 5/20-21).


+ Yorum Gönder
yahudilerin kutsal kitabı