+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden İmam Hatip Yeterlilik Sınav Soruları Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  İmam Hatip Yeterlilik Sınav Soruları


 2. CizReLi
  Bilinmez ki Sıra Kimde

  Cevap: İmam Hatip Yeterlilik Sınav Soruları


  Reklam  Cevap: İMAM HATİP
  1. Kur’an-ı Kerim edip ve şairlere meydan okuyor ve bir sure veya ayetinin benzerini getirmeleri¬ni istiyor. Kur’an’ın bu şekilde meydan okuma¬sına ne ad verilir?
  A) Tahakküm B) Tehaddi
  C) Tesaddi D) Nezair
  2. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın isimlerin¬den değildir?
  A) el-Kitab B) el-Furkan
  C) ez- Zikr D) el- Kırtas
  3. Sureler ve ayetler arasındaki uyum ve ahenge ne denir?
  A) Tenasüb B) Tevafuk
  C) Teradüf D) Tesanüd
  4. Kur’an’ın sonunda yer alan surelere ne ad verilir?
  A) Miun B) Mesani
  C) Mufassal D) Tıval
  5. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın tamamını yazan sahabilerden değildir?
  Übeyy b. Ka’bA)
  Abdullah b. RevahaB)
  Abdullah b. Mes’udC)
  Muaz b. CebelD)
  6. Kur’an-ı Kerim’in noktalanmasını hangi âlimler icra etmişlerdir?
  Ebu’l-Esved ed-DüeliA)
  Ma’mer b. RaşidB)
  Nasr b. Asım ve Yahya b. YamerC)
  Ebu’l-Esved ed-Düeli ve Nasr b. AsımD)
  7. Orucun farz olduğunu beyan eden ayet hangi surede geçmektedir?
  A) Maide B) İsra
  C) Ankebut D) Bakara
  8. Tövbe edilmedikçe ALLAH’ın asla bağışlamaya¬cağını bildirdiği günah hangisidir?
  A) Şirk B) Ana-babaya isyan
  C) Zina D) Faiz
  9. En sonnazil olan sure hangisidir?
  A) ...+ Yorum Gönder
imam hatip yeterlilik sınavı soruları,  imam hatip yeterlilik sınavı,  imam hatip yeterlilik sınav soruları,  imam hatiplik yeterlilik sınav soruları,  imam hatip yeterlilik belgesi soruları,  imam hatiplik sınav soruları,  imam hatip soruları