Konusunu Oylayın.: İlimle ilgili arapca hadisler ve anlamlari

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 11 kişi
İlimle ilgili arapca hadisler ve anlamlari
 1. 13.Ekim.2011, 22:49
  1
  Misafir

  İlimle ilgili arapca hadisler ve anlamlari


  İlimle ilgili arapca hadisler ve anlamlari Mumsema Ilimle ilgili hadisler ve anlamları nelerdir İlim hakkında hadis ve manalarını paylaşabilir misiniz ?


 2. 13.Ekim.2011, 22:49
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  Ilimle ilgili hadisler ve anlamları nelerdir İlim hakkında hadis ve manalarını paylaşabilir misiniz ?

 3. 13.Ekim.2011, 23:16
  2
  mumsema
  Administrator

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 19.Ocak.2007
  Üye No: 1
  Mesaj Sayısı: 10,121
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 10
  Bulunduğu yer: Türkiye

  Cevap: ilimle ilgili arapca hadisler ve anlamlari
  ilimle ilgili arapça hadisler ve anlamlari


  *1* كتابالعلم
  *2* 241 - باب
  @قالاللَّهتعالى (طه 114): {وقلربزدنيعلماً}
  وقالتعالى (الزمر 9): {قلهليستويالذينيعلمونوالذينلايعلمون}
  وقالتعالى (المجادلة 11): {يرفعاللَّهالذينآمنوامنكموالذينأوتواالعلمدرجات }
  وقالتعالى (فاطر 28): {إنمايخشىاللَّهمنعبادهالعلماء}
  1376 - وعنمعاويةرَضِيَاللَّهُعَنهُقال،قالرَسُولاللَّهِصَل َّىاللَّهُعَلَيهِوَسَلَّم: <منيرداللَّهبهخيراًيفقههفيالدين> مُتَّفَقٌعَلَيهِ
  1377 - وعنابنمسعودرَضِيَاللَّهُعَنهُقال،قالرَسُولاللَّهِص َلَّىاللَّهُعَلَيهِوَسَلَّم: <لاحسدإلافياثنتين: رجلآتاهاللَّهمالاًفسلطهعلىهلكتهفيالحق،ورجلآتاهاللّ َهالحكمةفهويقضيبهاويعلمها> مُتَّفَقٌعَلَيهِ
  والمرادبالحسد: الغبطةوهو: أنيتمنىمثله
  1378 - وعنأبيموسىرَضِيَاللَّهُعَنهُقال: قالالنبيصَلَّىاللَّهُعَلَيهِوَسَلَّم: <مثلمابعثنياللَّهبهمنالهدىوالعلمكمثلغيثأصابأرضاًفك انتمنهاطائفةطيبةقبلتالماء،فأنبتتالكلأوالعشبالكثير، وكانمنهاأجادبأمسكتالماء،فنفعاللَّهبهاالناسفشربوامن هاوسقواوزرعوا،وأصابطائفةمنهاأخرىإنماهيقيعانلاتمسكم اءًولاتنبتكلأ؛فذلكمثلمنفقهفيديناللَّهونفعهمابعثنيا للَّهبهفعلموعلّم،ومثلمنلميرفعبذلكرأساًولميقبلهدىال لَّهالذيأرسلتبه> مُتَّفَقٌعَلَيهِ
  1379 - وعنسهلبنسعدرَضِيَاللَّهُعَنهُأنالنبيصَلَّىاللَّهُع َلَيهِوَسَلَّمقاللعليّرَضِيَاللَّهُعَنهُ: <فواللهلأنيهدياللَّهبكرجلاًواحداًخيرلكمنحمرالنعم > مُتَّفَقٌعَلَيهِ
  1380 - وعنعبداللَّهبنعمروبنالعاصرَضِيَاللَّهُعَنهُأنالنبي صَلَّىاللَّهُعَلَيهِوَسَلَّمقال: <بلغواعنيولوآية،وحدثواعنبنيإسرائيلولاحرج،ومنكذبعلي ّمتعمداًفليتبوأمقعدهمنالنار> رَوَاهُالبُخَارِيُّ
  1381 - وعنأبيهريرةرَضِيَاللَّهُعَنهُأنرَسُولاللَّهِصَلَّى اللَّهُعَلَيهِوَسَلَّمقال: <ومنسلكطريقاًيلتمسفيهعلماًسهلاللَّهلهطريقاًإلىالجن ة> رَوَاهُمُسلِمٌ
  1382 - وعنهأيضاًرَضِيَاللَّهُعَنهُأنرَسُولاللَّهِصَلَّىال لَّهُعَلَيهِوَسَلَّمقال: <مندعاإلىهدىًكانلهمنالأجرمثلأجورمنتبعهلاينقصذلكمنأ جورهمشيئاً> رَوَاهُمُسلِمٌ
  1383 - وعنهرَضِيَاللَّهُعَنهُقال،قالرَسُولاللَّهِصَلَّىال لَّهُعَلَيهِوَسَلَّم: <إذاماتابنآدمانقطععملهإلامنثلاث: صدقةجارية،أوعلمينتفعبه،أوولدصالحيدعوله> رَوَاهُمُسلِمٌ
  1384 - وعنهرَضِيَاللَّهُعَنهُقالسمعترَسُولاللَّهِصَلَّىال لَّهُعَلَيهِوَسَلَّميقول: <الدنياملعونةملعونمافيهاإلاذكراللَّهتعالىوماوالاه، وعالماًأومتعلماً> رَوَاهُالتِّرمِذِيُّوَقَالَحَدِيثٌحَسَنٌ
  قوله <وماوالاه> : أيطاعةاللَّهتعالى
  1385 - وعنأنسرَضِيَاللَّهُعَنهُقال: قالرَسُولاللَّهِصَلَّىاللَّهُعَلَيهِوَسَلَّم: <منخرجفيطلبالعلمفهوفيسبيلاللَّهحتىيرجع> رَوَاهُالتِّرمِذِيُّوَقَالَحَدِيثٌحَسَنٌ
  1386 - وعنأبيسعيدالخدريرَضِيَاللَّهُعَنهُعنرَسُولاللَّهِص َلَّىاللَّهُعَلَيهِوَسَلَّمقال: <لنيشبعمؤمنمنخيرحتىيكونمنتهاهالجنة> رَوَاهُالتِّرمِذِيُّوَقَالَحَدِيثٌحَسَنٌ
  1387 - وعنأبيأمامةرَضِيَاللَّهُعَنهُأنرَسُولاللَّهِصَلَّى اللَّهُعَلَيهِوَسَلَّمقال: <فضلالعالمعلىالعابدكفضليعلىأدناكم> ثمقالرَسُولاللَّهِصَلَّىاللَّهُعَلَيهِوَسَلَّ م: <إناللَّهوملائكتهوأهلالسماواتوالأرضحتىالنملةفيجحره اوحتىالحوتليصلونعلىمعلميالناسالخير> رَوَاهُالتِّرمِذِيُّوَقَالَحَدِيثٌحَسَنٌ
  1388 - وعنأبيالدرداءرَضِيَاللَّهُعَنهُقالسمعترَسُولاللَّه ِصَلَّىاللَّهُعَلَيهِوَسَلَّميقول: <منسلكطريقاًيبتغيفيهعلماًسهلاللَّهلهطريقاًإلىالجنة ،وإنالملائكةلتضعأجنحتهالطالبالعلمرضاًبمايصنع،وإنال عالمليستغفرلهمنفيالسماواتومنفيالأرضحتىالحيتانفيالم اء،وفضلالعالمعلىالعابدكفضلالقمرعلىسائرالكواكب،وإنا لعلماءورثةالأنبياء،وإنالأنبياءلميورّثواديناراًولاد رهماًإنماورّثواالعلم،فمنأخذهأخذبحظوافر> رَوَاهُأبُودَاوُدَوَالتِّرمِذِيُّ
  1389 - وعنابنمسعودرَضِيَاللَّهُعَنهُقالسمعترَسُولاللَّهِص َلَّىاللَّهُعَلَيهِوَسَلَّميقول: <نضّراللَّهامرأسمعمناشيئاًفبلغهكماسمعهفربمبلغأوعىم نسامع> رَوَاهُالتِّرمِذِيُّوَقَالَحَدِيثٌحَسَنٌصحيح
  1390 - وعنأبيهريرةرَضيَاللَّهُعَنهُقال،قالرَسُولاللَّهِصَ لَّىاللَّهُعَلَيهِوَسَلَّم: <منسئلعنعلمفكتمهألجميومالقيامةبلجاممننار> رَوَاهُأبُودَاوُدَوَالتِّرمِذِيُّوَقَالَحَدِيثٌحَس َنٌ
  1391 - وعنهرَضِيَاللَّهُعَنهُقال،قالرَسُولاللَّهِصَلَّىال لَّهُعَلَيهِوَسَلَّم: <منتعلمعلماًممايبتغىبهوجهاللَّهعزوجللايتعلمهإلاليص يببهعرضاًمنالدنيالميجدعرفالجنةيومالقيامة> يعنيريحها رَوَاهُأبُودَاوُدَبإسنادصحيح
  1392 - وعنابنعمروبنالعاصرَضِيَاللَّهُعَنهُقالسمعترَسُولال لَّهِصَلَّىاللَّهُعَلَيهِوَسَلَّميقول: <إناللَّهلايقبضالعلمانتزاعاًينتزعهمنالناس،ولكنيقبض العلمبقبضالعلماء،حتىإذالميبقعالماًاتخذالناسرؤوساًج هالاًفسئلوافأفتوابغيرعلمفضلواوأضلوا> مُتَّفَقٌعَلَيهِ
  *1* 4. 13.Ekim.2011, 23:16
  2
  Administrator  ilimle ilgili arapça hadisler ve anlamlari


  *1* كتابالعلم
  *2* 241 - باب
  @قالاللَّهتعالى (طه 114): {وقلربزدنيعلماً}
  وقالتعالى (الزمر 9): {قلهليستويالذينيعلمونوالذينلايعلمون}
  وقالتعالى (المجادلة 11): {يرفعاللَّهالذينآمنوامنكموالذينأوتواالعلمدرجات }
  وقالتعالى (فاطر 28): {إنمايخشىاللَّهمنعبادهالعلماء}
  1376 - وعنمعاويةرَضِيَاللَّهُعَنهُقال،قالرَسُولاللَّهِصَل َّىاللَّهُعَلَيهِوَسَلَّم: <منيرداللَّهبهخيراًيفقههفيالدين> مُتَّفَقٌعَلَيهِ
  1377 - وعنابنمسعودرَضِيَاللَّهُعَنهُقال،قالرَسُولاللَّهِص َلَّىاللَّهُعَلَيهِوَسَلَّم: <لاحسدإلافياثنتين: رجلآتاهاللَّهمالاًفسلطهعلىهلكتهفيالحق،ورجلآتاهاللّ َهالحكمةفهويقضيبهاويعلمها> مُتَّفَقٌعَلَيهِ
  والمرادبالحسد: الغبطةوهو: أنيتمنىمثله
  1378 - وعنأبيموسىرَضِيَاللَّهُعَنهُقال: قالالنبيصَلَّىاللَّهُعَلَيهِوَسَلَّم: <مثلمابعثنياللَّهبهمنالهدىوالعلمكمثلغيثأصابأرضاًفك انتمنهاطائفةطيبةقبلتالماء،فأنبتتالكلأوالعشبالكثير، وكانمنهاأجادبأمسكتالماء،فنفعاللَّهبهاالناسفشربوامن هاوسقواوزرعوا،وأصابطائفةمنهاأخرىإنماهيقيعانلاتمسكم اءًولاتنبتكلأ؛فذلكمثلمنفقهفيديناللَّهونفعهمابعثنيا للَّهبهفعلموعلّم،ومثلمنلميرفعبذلكرأساًولميقبلهدىال لَّهالذيأرسلتبه> مُتَّفَقٌعَلَيهِ
  1379 - وعنسهلبنسعدرَضِيَاللَّهُعَنهُأنالنبيصَلَّىاللَّهُع َلَيهِوَسَلَّمقاللعليّرَضِيَاللَّهُعَنهُ: <فواللهلأنيهدياللَّهبكرجلاًواحداًخيرلكمنحمرالنعم > مُتَّفَقٌعَلَيهِ
  1380 - وعنعبداللَّهبنعمروبنالعاصرَضِيَاللَّهُعَنهُأنالنبي صَلَّىاللَّهُعَلَيهِوَسَلَّمقال: <بلغواعنيولوآية،وحدثواعنبنيإسرائيلولاحرج،ومنكذبعلي ّمتعمداًفليتبوأمقعدهمنالنار> رَوَاهُالبُخَارِيُّ
  1381 - وعنأبيهريرةرَضِيَاللَّهُعَنهُأنرَسُولاللَّهِصَلَّى اللَّهُعَلَيهِوَسَلَّمقال: <ومنسلكطريقاًيلتمسفيهعلماًسهلاللَّهلهطريقاًإلىالجن ة> رَوَاهُمُسلِمٌ
  1382 - وعنهأيضاًرَضِيَاللَّهُعَنهُأنرَسُولاللَّهِصَلَّىال لَّهُعَلَيهِوَسَلَّمقال: <مندعاإلىهدىًكانلهمنالأجرمثلأجورمنتبعهلاينقصذلكمنأ جورهمشيئاً> رَوَاهُمُسلِمٌ
  1383 - وعنهرَضِيَاللَّهُعَنهُقال،قالرَسُولاللَّهِصَلَّىال لَّهُعَلَيهِوَسَلَّم: <إذاماتابنآدمانقطععملهإلامنثلاث: صدقةجارية،أوعلمينتفعبه،أوولدصالحيدعوله> رَوَاهُمُسلِمٌ
  1384 - وعنهرَضِيَاللَّهُعَنهُقالسمعترَسُولاللَّهِصَلَّىال لَّهُعَلَيهِوَسَلَّميقول: <الدنياملعونةملعونمافيهاإلاذكراللَّهتعالىوماوالاه، وعالماًأومتعلماً> رَوَاهُالتِّرمِذِيُّوَقَالَحَدِيثٌحَسَنٌ
  قوله <وماوالاه> : أيطاعةاللَّهتعالى
  1385 - وعنأنسرَضِيَاللَّهُعَنهُقال: قالرَسُولاللَّهِصَلَّىاللَّهُعَلَيهِوَسَلَّم: <منخرجفيطلبالعلمفهوفيسبيلاللَّهحتىيرجع> رَوَاهُالتِّرمِذِيُّوَقَالَحَدِيثٌحَسَنٌ
  1386 - وعنأبيسعيدالخدريرَضِيَاللَّهُعَنهُعنرَسُولاللَّهِص َلَّىاللَّهُعَلَيهِوَسَلَّمقال: <لنيشبعمؤمنمنخيرحتىيكونمنتهاهالجنة> رَوَاهُالتِّرمِذِيُّوَقَالَحَدِيثٌحَسَنٌ
  1387 - وعنأبيأمامةرَضِيَاللَّهُعَنهُأنرَسُولاللَّهِصَلَّى اللَّهُعَلَيهِوَسَلَّمقال: <فضلالعالمعلىالعابدكفضليعلىأدناكم> ثمقالرَسُولاللَّهِصَلَّىاللَّهُعَلَيهِوَسَلَّ م: <إناللَّهوملائكتهوأهلالسماواتوالأرضحتىالنملةفيجحره اوحتىالحوتليصلونعلىمعلميالناسالخير> رَوَاهُالتِّرمِذِيُّوَقَالَحَدِيثٌحَسَنٌ
  1388 - وعنأبيالدرداءرَضِيَاللَّهُعَنهُقالسمعترَسُولاللَّه ِصَلَّىاللَّهُعَلَيهِوَسَلَّميقول: <منسلكطريقاًيبتغيفيهعلماًسهلاللَّهلهطريقاًإلىالجنة ،وإنالملائكةلتضعأجنحتهالطالبالعلمرضاًبمايصنع،وإنال عالمليستغفرلهمنفيالسماواتومنفيالأرضحتىالحيتانفيالم اء،وفضلالعالمعلىالعابدكفضلالقمرعلىسائرالكواكب،وإنا لعلماءورثةالأنبياء،وإنالأنبياءلميورّثواديناراًولاد رهماًإنماورّثواالعلم،فمنأخذهأخذبحظوافر> رَوَاهُأبُودَاوُدَوَالتِّرمِذِيُّ
  1389 - وعنابنمسعودرَضِيَاللَّهُعَنهُقالسمعترَسُولاللَّهِص َلَّىاللَّهُعَلَيهِوَسَلَّميقول: <نضّراللَّهامرأسمعمناشيئاًفبلغهكماسمعهفربمبلغأوعىم نسامع> رَوَاهُالتِّرمِذِيُّوَقَالَحَدِيثٌحَسَنٌصحيح
  1390 - وعنأبيهريرةرَضيَاللَّهُعَنهُقال،قالرَسُولاللَّهِصَ لَّىاللَّهُعَلَيهِوَسَلَّم: <منسئلعنعلمفكتمهألجميومالقيامةبلجاممننار> رَوَاهُأبُودَاوُدَوَالتِّرمِذِيُّوَقَالَحَدِيثٌحَس َنٌ
  1391 - وعنهرَضِيَاللَّهُعَنهُقال،قالرَسُولاللَّهِصَلَّىال لَّهُعَلَيهِوَسَلَّم: <منتعلمعلماًممايبتغىبهوجهاللَّهعزوجللايتعلمهإلاليص يببهعرضاًمنالدنيالميجدعرفالجنةيومالقيامة> يعنيريحها رَوَاهُأبُودَاوُدَبإسنادصحيح
  1392 - وعنابنعمروبنالعاصرَضِيَاللَّهُعَنهُقالسمعترَسُولال لَّهِصَلَّىاللَّهُعَلَيهِوَسَلَّميقول: <إناللَّهلايقبضالعلمانتزاعاًينتزعهمنالناس،ولكنيقبض العلمبقبضالعلماء،حتىإذالميبقعالماًاتخذالناسرؤوساًج هالاًفسئلوافأفتوابغيرعلمفضلواوأضلوا> مُتَّفَقٌعَلَيهِ
  *1*


 5. 13.Ekim.2011, 23:17
  3
  mumsema
  Administrator

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 19.Ocak.2007
  Üye No: 1
  Mesaj Sayısı: 10,121
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 10
  Bulunduğu yer: Türkiye

  Cevap: ilimle ilgili arapca hadisler ve anlamlari

  İLİM
  1379. Muâviye radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
  "Allah, hakkında hayır dilediği kimseye din hususunda büyük bir anlayış verir. "
  Buhârî, İlim 10, Humus 7, İ'tisâm 10; Müslim, İmâre 175, Zekât 98, 100. Ayrıca bk. Tirmizî, İlim 4; İbni Mâce, Mukaddime 17  1380. Abdullah İbni Mes'ûd radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
  "Yalnız şu iki kimseye gıbta edilir:
  Allah'ın kendisine ihsân ettiği malı hak yolunda harcayıp tüketen kimse;
  Allah'ın kendisine verdiği ilimle yerli yerince hükmeden ve onu başkalarına da öğreten kimse. "
  Buhârî, İlim 15, Zekât 5, Ahkâm 3, İ'tisâm 13, Tevhîd 45; Müslim, Müsâfirîn 268. Ayrıca bk. Tirmizî, Birr 24; İbni Mâce, Zühd 2  1381. Ebû Mûsâ el–Eş’arî radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
  “Allah’ın benimle göndermiş olduğu hidâyet ve ilim, yeryüzüne yağan bol yağmura benzer. Yağmurun yağdığı yerin bir bölümü verimli bir topraktır: Yağmur suyunu emer, bol çayır ve ot bitirir. Bir kısmı da suyu emmeyip üstünde tutan çorak bir yerdir. Allah burada biriken sudan insanları faydalandırır. Hem kendileri içer, hem de hayvanlarını sular ve ziraatlarını o su sayesinde yaparlar. Yağmurun yağdığı bir yer daha vardır ki, düz ve hiçbir bitki bitmeyen kaypak ve kaygan arazidir. Ne su tutar, ne de ot bitirir. İşte bu, Allah’ın dininde anlayışlı olan ve Allah’ın benimle gönderdiği hidâyet ve ilim kendisine fayda veren, onu hem öğrenen hem öğreten kimse ile, buna başını kaldırıp kulak vermeyen, Allah’ın benimle gönderdiği hidâyeti kabul etmeyen kimsenin benzeridir. "
  Buhârî, İlim 20; Müslim, Fezâil 15  1382. Sehl İbni Sa'd radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem Ali radıyallahu anh'a şöyle dedi:
  "Allah'a yemin ederim ki, Cenâb–ı Hakk'ın senin aracılığınla bir tek kişiyi hidayete kavuşturması, senin, en kıymetli dünya nimeti olan kırmızı develere sahip olmandan daha hayırlıdır. "
  Buhârî, Fezâilü'l–ashâb 9, Meğâzî 38; Müslim, Fezâilü's–sahâbe 34  1383. Abdullah İbni Amr İbni Âs radıyallahu anhümâ'dan rivayet edildiğine göre, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
  "Benim tarafımdan (tebliğ edilen Kur'an'dan) bir âyet bile olsa insanlara ulaştırınız. İsrailoğulları(nın ibretli kıssaları)ndan da haber verebilirsiniz. Bunda bir sakınca yoktur. Kim bile bile bana yalan isnad ederse, cehennemdeki yerine hazırlansın. "
  Buhârî, Enbiyâ 50. Ayrıca bk. Tirmizî, İlm 13  1384. Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
  "Kim ilim tahsil etmek için bir yola girerse, Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır. "
  Müslim, Zikr 39. Ayrıca bk. Buhârî, İlim 10; Ebû Dâvûd, İlim 1; Tirmizî, Kur'ân 10, İlim 19; İbni Mâce, Mukaddime 17  1385. Yine Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
  "Hidâyete davet eden kimseye, kendisine uyanların sevabı kadar sevap verilir. Bu onların sevaplarından da hiçbir şey azaltmaz. "
  Müslim, İlim 16. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Sünnet 6; Tirmizî, İlim 15; İbni Mâce, Mukaddime 14  1386. Yine Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
  "İnsanoğlu öldüğü zaman bütün amellerinin sevabı da sona erer. Şu üç şey bundan müstesnadır: Sadaka–i câriye, istifade edilen ilim, kendisine dua eden hayırlı evlat. "
  Müslim, Vasiyyet 14. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Vasâya 14; Tirmizî, Ahkâm 36; Nesâî, Vasâyâ 8  1387. Yine Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
  "Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allah'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim öğreten âlim ve öğrenmek isteyen öğrenci bundan müstesnadır. "
  Tirmizî, Zühd 14. Ayrıca bk. İbni Mâce, Zühd 3  1388. Enes radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
  "İlim tahsil etmek için yolculuğa çıkan kimse, evine dönünceye kadar Allah yolundadır. "
  Tirmizî, İlim 2  1389. Ebû Saîd el–Hudrî radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
  "Mü'min, cennete girinceye kadar hiçbir hayıra doymaz. "
  Tirmizî, İlim 19  1390. Ebû Ümâme radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
  "Âlimin âbide üstünlüğü, benim sizin en aşağı derecede olanınıza üstünlüğüm gibidir. " Sonra Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
  "Şüphesiz ki Allah, melekleri, gök ve yer ehli, hatta yuvasındaki karınca ve balıklar bile insanlara hayrı öğretenlere dua ederler. "
  Tirmizî, İlim 19


  1391. Ebü'd–Derdâ radıyallahu anh şöyle dedi:
  Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken işittim:
  "Bir kimse, ilim elde etmek arzusuyla bir yola girerse, Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır. Muhakkak melekler yaptığından hoşnut oldukları için ilim öğrenmek isteyen kimsenin üzerine kanatlarını gererler. Göklerde ve yerde bulunanlar, hatta suyun içindeki balıklar bile âlim kişiye Allah'tan mağfiret dilerler. Âlimin âbide karşı üstünlüğü, ayın diğer yıldızlara olan üstünlüğü gibidir. Şüphesiz ki âlimler, peygamberlerin vârisleridir. Peygamberler altın ve gümüşü miras bırakmazlar; sadece ilmi miras bırakırlar. O mirası alan kimse, bol nasip ve kısmet almış olur. "
  Ebû Dâvûd, İlim 1; Tirmizî, İlim 19. Ayrıca bk. Buhârî, İlim 10; İbni Mâce, Mukaddime 17


  1392. İbni Mes'ûd radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
  "Bizden bir şey işitip, onu aynen işittiği gibi başkalarına ulaştıran kimsenin Allah yüzünü ağartsın. Kendisine bilgi ulaştırılan nice insan vardır ki, o bilgiyi, bizzat işiten kimseden daha iyi anlar ve korur. "
  Tirmizî, İlim 7. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, İlim 10; İbni Mâce, Mukaddime 18; Menâsik 76


  1393. Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
  "Bir kimseye bildiği bir konu sorulduğunda cevap vermezse, kıyamet gününde ağzına ateşten bir gem vurulur. "
  Tirmizî, İlim 3. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, İlim 9; İbni Mâce, Mukaddime 24


  1394. Yine Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
  "Kim kendisinde Allah'ın rızası aranan bir ilmi sadece dünyalığa sahip olmak için öğrenirse, o kimse kıyamet gününde cennetin kokusunu bile duyamaz. "
  Ebû Dâvûd, İlim 12. Ayrıca bk. İbni Mâce, Mukaddime 23


  1395. Abdullah İbni Amr İbni Âs radıyallahu anhümâ şöyle dedi:
  Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken işittim:
  "Allah Teâlâ ilmi insanların hafızalarından silip unutturmak suretiyle değil, fakat âlimleri öldürüp ortadan kaldırmak suretiyle alır. Neticede ortada hiçbir âlim bırakmaz. İnsanlar bir kısım cahilleri kendilerine lider edinirler. Onlara birtakım meseleler sorulur; onlar da bilmedikleri halde fetva verirler. Neticede hem kendileri sapıklığa düşer, hem de insanları saptırırlar. "
  Buhârî, İlim 34; Müslim, İlim 13. Ayrıca bk. Buhârî, İ'tisâm 7; Tirmizî, İlim 5; İbni Mâce, Mukaddime 8 6. 13.Ekim.2011, 23:17
  3
  Administrator
  İLİM
  1379. Muâviye radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
  "Allah, hakkında hayır dilediği kimseye din hususunda büyük bir anlayış verir. "
  Buhârî, İlim 10, Humus 7, İ'tisâm 10; Müslim, İmâre 175, Zekât 98, 100. Ayrıca bk. Tirmizî, İlim 4; İbni Mâce, Mukaddime 17  1380. Abdullah İbni Mes'ûd radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
  "Yalnız şu iki kimseye gıbta edilir:
  Allah'ın kendisine ihsân ettiği malı hak yolunda harcayıp tüketen kimse;
  Allah'ın kendisine verdiği ilimle yerli yerince hükmeden ve onu başkalarına da öğreten kimse. "
  Buhârî, İlim 15, Zekât 5, Ahkâm 3, İ'tisâm 13, Tevhîd 45; Müslim, Müsâfirîn 268. Ayrıca bk. Tirmizî, Birr 24; İbni Mâce, Zühd 2  1381. Ebû Mûsâ el–Eş’arî radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
  “Allah’ın benimle göndermiş olduğu hidâyet ve ilim, yeryüzüne yağan bol yağmura benzer. Yağmurun yağdığı yerin bir bölümü verimli bir topraktır: Yağmur suyunu emer, bol çayır ve ot bitirir. Bir kısmı da suyu emmeyip üstünde tutan çorak bir yerdir. Allah burada biriken sudan insanları faydalandırır. Hem kendileri içer, hem de hayvanlarını sular ve ziraatlarını o su sayesinde yaparlar. Yağmurun yağdığı bir yer daha vardır ki, düz ve hiçbir bitki bitmeyen kaypak ve kaygan arazidir. Ne su tutar, ne de ot bitirir. İşte bu, Allah’ın dininde anlayışlı olan ve Allah’ın benimle gönderdiği hidâyet ve ilim kendisine fayda veren, onu hem öğrenen hem öğreten kimse ile, buna başını kaldırıp kulak vermeyen, Allah’ın benimle gönderdiği hidâyeti kabul etmeyen kimsenin benzeridir. "
  Buhârî, İlim 20; Müslim, Fezâil 15  1382. Sehl İbni Sa'd radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem Ali radıyallahu anh'a şöyle dedi:
  "Allah'a yemin ederim ki, Cenâb–ı Hakk'ın senin aracılığınla bir tek kişiyi hidayete kavuşturması, senin, en kıymetli dünya nimeti olan kırmızı develere sahip olmandan daha hayırlıdır. "
  Buhârî, Fezâilü'l–ashâb 9, Meğâzî 38; Müslim, Fezâilü's–sahâbe 34  1383. Abdullah İbni Amr İbni Âs radıyallahu anhümâ'dan rivayet edildiğine göre, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
  "Benim tarafımdan (tebliğ edilen Kur'an'dan) bir âyet bile olsa insanlara ulaştırınız. İsrailoğulları(nın ibretli kıssaları)ndan da haber verebilirsiniz. Bunda bir sakınca yoktur. Kim bile bile bana yalan isnad ederse, cehennemdeki yerine hazırlansın. "
  Buhârî, Enbiyâ 50. Ayrıca bk. Tirmizî, İlm 13  1384. Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
  "Kim ilim tahsil etmek için bir yola girerse, Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır. "
  Müslim, Zikr 39. Ayrıca bk. Buhârî, İlim 10; Ebû Dâvûd, İlim 1; Tirmizî, Kur'ân 10, İlim 19; İbni Mâce, Mukaddime 17  1385. Yine Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
  "Hidâyete davet eden kimseye, kendisine uyanların sevabı kadar sevap verilir. Bu onların sevaplarından da hiçbir şey azaltmaz. "
  Müslim, İlim 16. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Sünnet 6; Tirmizî, İlim 15; İbni Mâce, Mukaddime 14  1386. Yine Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
  "İnsanoğlu öldüğü zaman bütün amellerinin sevabı da sona erer. Şu üç şey bundan müstesnadır: Sadaka–i câriye, istifade edilen ilim, kendisine dua eden hayırlı evlat. "
  Müslim, Vasiyyet 14. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Vasâya 14; Tirmizî, Ahkâm 36; Nesâî, Vasâyâ 8  1387. Yine Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
  "Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allah'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim öğreten âlim ve öğrenmek isteyen öğrenci bundan müstesnadır. "
  Tirmizî, Zühd 14. Ayrıca bk. İbni Mâce, Zühd 3  1388. Enes radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
  "İlim tahsil etmek için yolculuğa çıkan kimse, evine dönünceye kadar Allah yolundadır. "
  Tirmizî, İlim 2  1389. Ebû Saîd el–Hudrî radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
  "Mü'min, cennete girinceye kadar hiçbir hayıra doymaz. "
  Tirmizî, İlim 19  1390. Ebû Ümâme radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
  "Âlimin âbide üstünlüğü, benim sizin en aşağı derecede olanınıza üstünlüğüm gibidir. " Sonra Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
  "Şüphesiz ki Allah, melekleri, gök ve yer ehli, hatta yuvasındaki karınca ve balıklar bile insanlara hayrı öğretenlere dua ederler. "
  Tirmizî, İlim 19


  1391. Ebü'd–Derdâ radıyallahu anh şöyle dedi:
  Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken işittim:
  "Bir kimse, ilim elde etmek arzusuyla bir yola girerse, Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır. Muhakkak melekler yaptığından hoşnut oldukları için ilim öğrenmek isteyen kimsenin üzerine kanatlarını gererler. Göklerde ve yerde bulunanlar, hatta suyun içindeki balıklar bile âlim kişiye Allah'tan mağfiret dilerler. Âlimin âbide karşı üstünlüğü, ayın diğer yıldızlara olan üstünlüğü gibidir. Şüphesiz ki âlimler, peygamberlerin vârisleridir. Peygamberler altın ve gümüşü miras bırakmazlar; sadece ilmi miras bırakırlar. O mirası alan kimse, bol nasip ve kısmet almış olur. "
  Ebû Dâvûd, İlim 1; Tirmizî, İlim 19. Ayrıca bk. Buhârî, İlim 10; İbni Mâce, Mukaddime 17


  1392. İbni Mes'ûd radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
  "Bizden bir şey işitip, onu aynen işittiği gibi başkalarına ulaştıran kimsenin Allah yüzünü ağartsın. Kendisine bilgi ulaştırılan nice insan vardır ki, o bilgiyi, bizzat işiten kimseden daha iyi anlar ve korur. "
  Tirmizî, İlim 7. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, İlim 10; İbni Mâce, Mukaddime 18; Menâsik 76


  1393. Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
  "Bir kimseye bildiği bir konu sorulduğunda cevap vermezse, kıyamet gününde ağzına ateşten bir gem vurulur. "
  Tirmizî, İlim 3. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, İlim 9; İbni Mâce, Mukaddime 24


  1394. Yine Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
  "Kim kendisinde Allah'ın rızası aranan bir ilmi sadece dünyalığa sahip olmak için öğrenirse, o kimse kıyamet gününde cennetin kokusunu bile duyamaz. "
  Ebû Dâvûd, İlim 12. Ayrıca bk. İbni Mâce, Mukaddime 23


  1395. Abdullah İbni Amr İbni Âs radıyallahu anhümâ şöyle dedi:
  Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken işittim:
  "Allah Teâlâ ilmi insanların hafızalarından silip unutturmak suretiyle değil, fakat âlimleri öldürüp ortadan kaldırmak suretiyle alır. Neticede ortada hiçbir âlim bırakmaz. İnsanlar bir kısım cahilleri kendilerine lider edinirler. Onlara birtakım meseleler sorulur; onlar da bilmedikleri halde fetva verirler. Neticede hem kendileri sapıklığa düşer, hem de insanları saptırırlar. "
  Buhârî, İlim 34; Müslim, İlim 13. Ayrıca bk. Buhârî, İ'tisâm 7; Tirmizî, İlim 5; İbni Mâce, Mukaddime 8

+ Yorum Gönder