+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Mezhep nedir ve kac cesittir? Kaça Ayrılır? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Mezhep nedir ve kac cesittir? Kaça Ayrılır?


 2. Hoca
  erimeye devam...

  Cevap: Mezhep nedir ve kac cesittir? Kaça Ayrılır?


  Reklam  Cevap: Kısaca Mezhep Nedir?


  Kelime olarak "mezhep", girilen ve gidilen yol demektir. Kişinin bir konuda herhangi bir görüşe sahip olması, o yöne doğru dönmesine ve gitmesine benzediği için, mecâzi olarak kişisel görüşler de "mezhep" diye isimlenir. Bu anlamda mesela, "Ebu Hanife`nin mezhebi" demek, sözkonusu edilen meselede onun görüşü, demek olur. Daha sonra "mezhep" terimi; dini konularda bir şahsa ait görüş ve yorumların bütünü ve bilâhere de, usûl bakımından bir şahsa ait görüş ve yorumlara katılan ve ilgili bütün zamanları içine alan tüm görüş ve yorumlar bütünü ve sistemi anlamlarını kazanmıştır. Bu anlamda meselâ "Imam Ebu Hanife`nin Mezhebi" veya "Hanefi Mezhebi" denebilir. Ama Ebu Hanife`nin ve diğer müctehid imamların zamanında bu anlamda bir mezhepten söz edilemez. Onun ya da bunun görüşleri vardır ve herkese ait görüşler diğerlerinden ayrı bir ünite halinde değildir. Tıpkı birçok ortağı bulunan katışık bir sürü gibi.

+ Yorum Gönder
mezhep nedir