+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Dört Halife ve Sahabeler Kur'an-ı hıfz etmişler midir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Dört Halife ve Sahabeler Kur'an-ı hıfz etmişler midir?


 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Dört Halife ve Sahabeler Kur'an-ı hıfz etmişler midir?


  Reklam  Cevap: İlk hafız sevgili peygamberimizdir.
  Kuran da pek çok yerde geçmekte olan “Hâfız” kelimesi, Arapça “korumak, ezberlemek” anlamına gelen “hıfz” kökünden bir sıfattır. Sözlüklerde ise Yüce Kuran-ı Kerim’in tamamını ezberleyen kişilere verilen bir isimdir. Bu isme ilk sahip kişi Peygamberimiz Hz Muhammed (s a v )’dir. Her ramazan ayında Hz. Peygamber’in gelen ayetlerin tamamını Hz. Cibril’e okuduğunu biliyoruz .Hatta son ramazanda Hz Peygamber’in diğer zamanlardan farklı olarak iki kez okuduğunu da biliyoruz.
  Yine kaynaklarımızda Kur’an’ı okuma biçiminin Hz Cibril’le Hz Peygamber arasında karşılıklı olarak yerine getirildiği de belirtilmektedir. Buna göre:
  Hafızlık: Kuranın okunup son harfine kadar ezberlenip hafızada tutulması olayına hafızlık denir.
  Hafız: Kuran’ı ezberleyen kişilere de koruyucu anlamında hafız denir. Hafız kendine kuranı dost seçmiş insan demektir.
  Mekke’de Daru’l-Erkâm, Medine’de ise Mescid-i Nebi’nin yanında Suffe, sahabeden pek çok Kur’an hafızının yetiştiği yerlerdir. Nazil olan her ayet sevgili Peygamberimizin’in yanısıra birçok sahabe tarafından ezberlenmiştir. O dönemde yazı yazma imkânlarının sınırlı olması nedeniyle, Hz. Peygamber ve ashabını Kur’an’ı ezberlemeye sevk etmiştir. Hafızlık, Hz. Peygamber’den sonra Hulefa-i Raşidin(dört halife), Emevi ve Abbasi dönemlerinde de devam etmiş, hatta bu dönemlerde Kur’an okumayı öğrenme ve ezberleme çabaları, önceki dönemlere nazaran daha da artmıştır.
  (Mustafa Öcal “Türkiye’de Kur’an Eğitim ve Öğretiminde Görülen Gelişmeler ve Bir İcazetname Örneği”, UÜİF Dergisi, Sayı: 2, XIII, Bursa 2004. s. 85)


+ Yorum Gönder
kuranı ezberleyen sahabelere ne denir,  hafız sahabeler kimlerdir,  kuranı ezberleyen sahabeler,  kurabi ezberleyemen sahabeler,  hafiz sahabeler,  kurani öğrenebileceğimiz 4 sahabe