+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Peygamberimize inanmayanlar mümin olamaz! Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Peygamberimize inanmayanlar mümin olamaz!


 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Peygamberimize inanmayanlar mümin olamaz!


  Reklam  Cevap: Allah'ın rahmeti, dünyada herkesedir Ahirette, gayri müslimlere zerresi yoktur Allahü teâlâ, (Rahmetim her şeyi kaplamıştır) dedikten sonra, (Rahmetim, benden korkup, haramdan kaçan, zekatını veren ve Kur'ana inananlar içindir) buyuruyor Daha sonra da resule iman edip uymamızı emrediyor (Araf 156-158)
  Resulullaha inanmayan Müslüman olamaz, Cennete giremez
  Kur'an-ı kerim baştan sona kadar Muhammed aleyhisselama iman edip uymayı emrediyor, uymayan Müslüman olamaz, kâfir olur buyuruyor İşte bazı âyet-i kerime mealleri:
  (Allah'a ve Resulüne itaat edin!) [Enfal 20]
  (Resulüme uyun ki, doğru yolu bulun!) [Nur 54]
  (Allah ve Resulüne itaat eden, en büyük kurtuluşa ermiştir) [Ahzab 71]
  (Resule itaat eden, Allah'a itaat etmiş olur) [Nisa 80]
  (De ki, �Allah'a ve Peygambere itaat edin! Eğer [uymayıp] yüz çevirirlerse, [kâfir olurlar] Elbette Allah kâfirleri sevmez) [Al-i İmran 32]
  (Allah ile resullerinin arasında farklı bir yol tutmak isteyenler kâfirdir) [Nisa 150,151]
  (Biz her peygamberi kendisine itaat edilsin diye gönderdik) [Nisa 64]
  (Allah ve Resulüne itaat eden Cennete, isyan eden Cehenneme gider) [Nisa 13,14]
  (Allah'a ve Resulüne inanmayan [kâfir olur] kâfirler için de çılgın bir ateş hazırladık) [Feth 13]
  (Allah'a ve Resulüne karşı gelen, apaçık bir sapıklıktadır) [Ahzab 36]
  (Aralarında hüküm verilmek üzere Allah'a ve Peygambere çağırıldıkları vakit: Müminler, �İşittik, itaat ettik� derler, işte kurtuluşa erenler bunlardır) [Nur 51]
  (Allah'a ve Resulüne karşı gelen, bilsin ki, Allah'ın azabı çok şiddetlidir) [Enfal 13]
  (Allah ve Resulü, bir işte hüküm verince, artık inanmış kadın ve erkeğe, o işi kendi isteğine göre, tercih, seçme hakkı kalmaz) [Ahzab 36]
  (O Peygamber, güzel, temiz şeyleri helal, çirkin, pis şeyleri haram kılar) [Araf 157]
  (Kendilerine kitap verilenlerden, Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, Allah'ın ve Resulünün haram ettiği şeyi haram tanımayan ve hak dini[İslamiyet'i] din edinmeyen kimselerle; zelil bir halde kendi elleriyle [boyun eğerek] cizye verinceye kadar savaşın) [Tevbe 29]
  (Resulümün verdiğini alın, yasakladığından da sakının!) [Haşr 7]
  (O, [Resulüm] vahiyden başkasını söylemez) [Necm 3,4]
  Resulullah, Kur'an-ı kerimi açıklayarak, imanı şu şekilde tarif etmiştir:
  (İman; Allah'a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret gününe [yani Cennete, Cehenneme, hesaba, mizana], kadere, hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna ölüme, öldükten sonra dirilmeye, inanmaktır) [Buhari, Müslim, Nesai]
  Mümin olmak için bütün peygamberlere inanmak gerekir Yahudiler ve Hıristiyanlar, diğer küfürleri bir yana, Muhammed aleyhisselama inanmadıkları için de kâfir oluyorlar İbni Abidin hazretleri buyuruyor ki: İman edilecek şeylerden birine bile inanmayan kimse, (La ilahe illallah Muhammedün resulullah) dese de, Müslüman olmaz Amentüdeki altı şeye inanan ancak Müslüman olur (R muhtar)


+ Yorum Gönder