+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Kurban kesme kazası Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Kurban kesme kazası


 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Kurban kesme kazası


  Reklam  Cevap: ]Kurban, ancak eyyâm-ü nahr denilen Kurban Bayramı'nın ilk üç
  gününde kesilir Bu günler Zilhicce ayının 10, 11 ve 12 günleridir Kurban Bayramının
  birin-ci gün kesmek daha iyidir
  Bu günler geçince artık kurban kesilmez Fa-kir olan bir
  kimse, kurban için bir hayvan satın almışsa müddetin geç-mesi ile bunu diri olarak
  tasadduk eder Zengin ise ister bir kurban al-mış olsun, ister almamış olsun parasını
  sadaka olarak verir (el- İhtiyar)

  Şartlarını taşıdığı halde ihmal vb sebeplerle kurban kesmeyen bir kimsenin,
  o yıla mahsuben, bir kurban bedelini fakirlere vermesi, ayrıca tevbe ve istiğfar
  etmesi gerekir


+ Yorum Gönder