+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Hristiyanlık tahrif edildiğine göre, Hz. İsa'nın babasız doğması ve mucizeleri de uydurma hikayeler olamaz mı Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Hristiyanlık tahrif edildiğine göre, Hz. İsa'nın babasız doğması ve mucizeleri de uydurma hikayeler olamaz mı


 2. Muhasibi
  Editör

  Cevap: Hristiyanlık tahrif edildiğine göre, Hz. İsa'nın babasız doğması ve mucizeleri de uydurma hikayeler olamaz mı


  Reklam  Cevap: Değerli kardeşimiz;  Hangi bilgilerin tahrif olup olmadığını Kuran ve hadisle kıyaslayarak tespit etmek mümkün olur.
  Dolayısıyla Hz. İsa'nın (a.s.) babasız doğması ve mucizelerinin olması tahrif neticesi ortaya çıkmış uydurmalar değildir. Bunların doğruluğunu İslami kaynaklardan öğreniyoruz.
  Bu konu, Kur'an-ı Kerim'de şu şekilde anlatılır:
  "Meryem dedi ki; ben senden Rahman'a sığınırım. Eğer O'ndan korkuyorsan bana dokunma! O da, ben, temiz bir oğlan bağışlamak için Rabbının sana gönderdiği elçiden başkası değilim, dedi. Meryem; bana bir insan temas etmemişken, ben kötü kadın olmadığım halde nasıl oğlum olabilir? dedi. Cebrail, bu böyledir; çünkü Rabbın, "Bu bana kolaydır, onu insanlar için bir mucize ve katımızdan da bir rahmet kılacağız," diyor, dedi. İş olup bitti. Böylece Meryem, İsa'ya gebe kalarak bir köseye çekildi. Doğum sancıları başladı ve başına gelen bu hadiseden dolayı çok üzülerek, keşke bundan önce ölseydim de unutulup gitseydim, dedi." (Meryem, 19/1 8-23).

  "...Onlar, biz beşikteki çocukla nasıl konuşabiliriz? dediler. Çocuk, ben şüphesiz Allah'ın kuluyum. Bana kitap verdi ve beni peygamber yaptı. Nerede olursam olayım, beni mübarek kıldı. Yaşadığım sürece namaz kılmamı ve zekât vermemi, anneme iyi davranmamı emretti. Beni bedbaht bir zorba kılmadı. Doğduğum gün de, öleceğim gün de, dirileceğim gün de, bana selâm olsun, dedi." (Meryem, 19/29-33).

  "Gerçekten İsa'nın babasız dünyaya geliş hâli de Allah katında Adem'in hâli gibidir. Allah, Âdem'i topraktan yarattı, sonra da ona ol dedi; o da hemen (insan) oluverdi." (Âli İmrân, 3/59).

  Kur'an-ı Kerim'de zikri geçen, Hz. İsa'nın mucizeleri şunlardır:

  İsa (a.s)'nın, çamurdan kuş biçiminde bir heykel yapması ve onu üfleyince kuş olup uçması, ölüleri diriltmesi; anadan doğma körleri ve alaca hastalığına tutulmuş olanları tedavi etmesi; gökten sofra indirmesi (Mâide, 5/110-115); Havarîlerin ve diğer arkadaşlarının evlerinde ne yediklerini ve neler sakladıklarını söyleyerek gaybdan haber vermesi (Âli İmrân, 3/49).

+ Yorum Gönder