+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Hadislerle Hanefi Fıkhı 12 Cilt Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Hadislerle Hanefi Fıkhı 12 Cilt

  Sual: Hadislerle Hanefi Fıkhı 12 Cilt

  +

  İmam-ı A’zâm Serisi İmam Ebû Hanîfe (r.a.) (İbn-i Hâcer el-Heytemî)

  İmam-ı A’zâm Ebû Hanîfe (r.a.)’in Menkîbeleri (Muhammed Kerderî) (2 Cilt)

  Muhaddisler Nazarında İmam Ebû Hanîfe (r.a.) (Muhammed Kasım Abduh el-Hârisî) (2 Cilt)

  İmam-ı A’zam Ebû Hanîfe (r.a.)’in Hadis İlmindeki Yeri (Muhammed Abdurreşid en-Nûmânî) ? 2. Muhammed
  الله اكبر

  Cevap: Hadislerle Hanefi Fıkhı 12 Cilt


  Reklam  Cevap:
  Cilt: 12 Hadislerle Hanefi Fıkhı
  Zafer Ahmet el-Osman et-Tehanevi
  MİSVAK NEŞRİYAT

  Misvak Neşriyat olarak, hassas bir çalışmayla “İ’lâüs-Sünen” isimli eseri Arapçadan Türkçeye terceme ederek istifadenize sunmuş bulunuyoruz. Hanefi Mezhebi’nin hükümlerini hadis-i şeriflerdeki delilleriyle anlatan bu kitap; et-Tehânevî tarafından 20 yıla yakın bir zamanda yazılmış, İslam aleminde kabul görmüş, İslâmi eğitim veren kurumlarda ders olarak okutulmuş bir eserdir. Çevirsini yaparken dilinin anlaşılır olmasına dikkat edilmiş, bu ilimle uğraşanların olduğu gibi tüm halkımızın istifade edebileceği bir eser ortaya konmaya çalışılmıştır.
  İmam-ı A’zam Ebû Hanife (r.a.), hakkında re’y ehlidir diyerek başlangıçta tenkid eden âlimler, zamanla büyüklüğünü anlamışlar, kurduğu mezhebin sünnete bağlılğını onaylamışlardır.
  Kitap bütün fıkıh konularını sistematik bir şekilde açıklarken Hanefi Mezhebi’nin hükümlerini ortaya koyar, hükümlerin dayandığı hadis-i şerifleri rivayet ve dirayet yönünden inceler. Diğer mezheblerle arasındaki bazı farklılıkların hangi nedenlere dayandığını açıklar.

+ Yorum Gönder
hadislerle hanefi fıkhı