+ Yorum Gönder
1. Sayfa 124 ... SonuncuSonuncu
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Dini nikah hangi durumlarda geçersiz olur yada düşer? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Dini nikah hangi durumlarda geçersiz olur yada düşer?


 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Dini nikah hangi durumlarda geçersiz olur yada düşer?


  Reklam  Cevap: Dini nikah imam nikahı nasıl düşer?

  İslâm hukukunda, nikâhla kurulan evlilik bağını çözmek, ortadan kaldırmaktır. Boşama anlamında tatlîk şeklinde kullanılır.

  İslâm'a göre evlilikten maksat, huzurlu bir aile hayatı kurmak ve böyle bir yuvada iyi bir nesil yetiştirmektir. Ama, böyle yüce gayelerle kurulan evliliklerin hepsinin başarıya ulaşması mümkün değildir.
  Bazen ölüm ve hastalık gibi tabii engeller, bazen da geçimsizlik, nefret, eşlerin birbirini sevmemesi, anlaşamama gibi eşlerden kaynaklanan engeller evliliğin başarı ve devamına mani olur.
  İslâm, evliliğin asıl gayesinden uzaklaştığı, eşlerin bir arada huzurla yaşamalarına imkan kalmadığı, ihtiyaç ve zaruretlerin gerektirdiği hallerde evliliğin sona erdirilmesine izin vermiştir.
  Bu izin doğrultusunda evliliğe, erkek tarafından doğrudan ya da kadından aldığı bir bedel karşılığında son verilebileceği gibi, talâk hakkını elinde tutan kadın tarafından, hakim veya hakem kararıyla da son verilebilir.


  Koca , karısına 3 defa "seni boşadım" derse kadın boş olur ve nikah düşer.

 3. Desert Rose
  Silent and lonely rains
  Hakim Kararıyla Boşanma (Tefrik):

  İslâm hukukunda boşama, prensip olarak kocanın tek yanlı iradesiyle ve mahkeme kararına gerek olmaksızın meydana gelir. Koca, bizzat boşayabileceği gibi, vekil aracılığı ile de boşanabilir, ya da karısına boşama yetkisi (tefviz) verebilir. Ancak bazı boşanma sebepleri ortaya çıkınca, kadının da mahkemeye başvurarak evliliğe son verdirmesi mümkündür.

  Evliliğin bu şekilde sona erdirilmesine "tefrik" denir.

  Bu boşanma sebeplerini dört maddede toplayabiliriz.

  1- Hastalık ve kusur,
  2- Nafakayı kesmek,
  3- Kayıplık,
  4- Şiddetli geçimsizlik ve pek fena muâmeleler.


  1- Hastalık ve kusur: Evlilik akdi sırasında mevcut olan veya daha sonra meydana gelen bazı hastalık ve kusurlar nedeniyle karının boşama davası açma hakkı vardır. Kocanın mahkemeye başvurmadan evliliğe son verme imkânı her zaman bulunduğu için, bu durumda onun dava açma hakkı söz konusu olmaz. Ebû Hanîfe ve Ebû Yûsuf'a göre, kadına boşanma için hâkime başvurma imkânı veren kusurlar beş tanedir. Kocanın iktidarsız (innin) olması, husyelerinin çıkarılmış bulunması, cinsiyet uzvunun kesik olması, onun büyü, sihir vb. etkilere bağlı olması, erkeğin cinsiyetinin erkek mi, kadın mu olduğunun belirli olmaması.

  Ancak, bu kusur ve hastalıklar bilinerek evlenilmişse, artık bunlara dayanarak boşama talebinde bulunamayacağı konusunda görüş birliği vardır.

  2- Nafakayı kesmek: Bir erkek, hanımının maişetini sağlamakla yükümlüdür. Koca, bunu kendiliğinden sağlarsa mesele kalmaz. Aksi halde kadının başvurusu üzerine hâkim nafakaya hükmeder. Ancak koca fakir olur ve hâkimin hükmettiği nafakayı ödeyecek malı bulunmazsa durum ne olur? Acaba kadın buna dayanarak boşanma davası açabilir mi? Bu konuda iki görüş vardır.

  a- Ebû Hanîfe'ye göre, bu sebebe dayanarak hâkimin boşamaya karar vermesi caiz değildir. Kadının sabretmesi, gerekirse kocasının izni ile çalışması ve kocasının nafakayı borçlanması gerekir. Kadın borçlanma yoluyla da nafakayı temin edemezse, kocası ölseydi ona kim nafaka verecek idiyse, ondan alır. Bunlar sonradan kocaya rücu ederler. Delil şu ayettir. "Eğer borçlu darlık içinde ise, o halde ona genişlik vaktine kadar mühlet vermek vardır" (el-Bakara, 2/280).

  b- İmam Şâfiî, Mâlik ve Ahmed b. Hanbel'e göre, kadın bu sebeple boşanma davası açabilir. Delili şu ayettir: "Siz kadınları cayılabilir (ric'ı) talâkla boşadığınız zaman, iddetlerini bitirmeye yakın, onları ya iyilikle tutun veya iyilikle boşayın. Yoksa haklarına tecavüz için zararlarına olarak tutmayın" (el-Bakara, 2/231). Bu ayet, nafakası temin edilmeyen kadının zorla nikâh altında tutulamayacağını ifade etmektedir (eş-Şirazî, el-Mühezzeb, I, 174, 175).

  1917 tarihli Osmanlı Hukuk-ı Aile Kararnâmesi bu konuyu Ebû Hanife'nin görüşüne uygun olarak düzenlemiştir.

  3- Kayıplık: Bulunduğu yer ve hayatta olup olmadığı bilinmeyen kimseye "mefkûd" denir. Hayatta olduğu halde evine gelmeyen kimseye de "gaib" denir.

  Ebû Hanîfe ve Şâfi'ye göre mefkûdun ölümüne hükmetmek için, karısı ve malı için akranlarının hayatı kadar bir süre beklemek gerekir. Böyle bir karar evliliğini de sona erdirir. Gâiblik hâlinde ise, boşanma davası açma hakkı bulunmaz.

  4- Şiddetli geçimsizlik ve kötü muamele:

  Koca, eşine karşı iyi davranmaz ve zulme varan muâmelelerde bulunursa, karı hâkime başvurarak boşanma dâvası açabilir mi? Prensip olarak karı, kocanın zulmünü önlemek için her zaman mahkemeye başvurabilir. Hâkim zulmünü önler ve ona karısına iyi muâmele etmesi için nasiatte bulunur. Geçimsizlik her iki eşten olabilir. Mağdur olan eş, hakem yoluna başvurabilir. 4. Misafir
  Eşimle bir yıl odamızı ayırdık boşanma gerçekleşmedı dini nıkahımız düşmüşmüdür

 5. Misafir
  Alıntı Kayıtsız Üye Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  nikahi düsüren eylemler,haller nelerdir?
  dini nkah nasıl düşer

 6. Misafir
  Hocam üç talakla nisanlim bni bosadi ve şimdi pişman barismak istiyorz ne yapmamiz lazım

 7. mum
  Administrator
  imam nikahı hangi durumlarda bozulur?

  üç talakla nisanlim beni bosadi ve şimdi pişman
  Nikah kıymışsanız artık nişanlı değil karı-kocasınız.
  Kocanız sizi 3 talak ile boşamış ise artık geri dönüşü olmayan bir yola girmişsiniz (Hanefi ve şafiiye göre)
  Yalnız kocanız bir müftünün yanına gitsin ve nasıl boşama yaptığını anlatsın belki açık bir yolu kalmıştır.

 8. Misafir
  Eşim bana babanın evine evimden çık git dedi nikah düşermi hemde üçten fazla tekrarladı

 9. Şema
  el-âsa limen âsa
  Eşiniz neden baba evine git dedi
  Boşanma niyeti ile söylemiş mi yoksa benden uzaklaş mi demek istedi
  Eşinizin niyeti çok önemli

  Boşanma niyeti ile söylemiş ise çok tekrar olsa bile bir Talak gider geriye iki kalır

 10. Misafir
  eşler karşılıklı oynadığı zaman nikah düşer mi

 11. Misafir
  karımla aramızda cinsi sebepten dolayı anlaşamıyoruz resmi nikahımız düşmüşmüdür

 12. Şema
  el-âsa limen âsa
  Eşlerin anlaşmaması nikahı düşürmez

+ Yorum Gönder
1. Sayfa 124 ... SonuncuSonuncu