Konusunu Oylayın.: Hacca giden kadınların yanında erkek bulunması şart mı?

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi
Hacca giden kadınların yanında erkek bulunması şart mı?
 1. 28.Eylül.2011, 23:09
  1
  Misafir

  Hacca giden kadınların yanında erkek bulunması şart mı?

 2. 28.Eylül.2011, 23:09
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  Hacca giden kadınların yanında erkek bulunması şart mı?

 3. 28.Eylül.2011, 23:35
  2
  Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 21.Ocak.2007
  Üye No: 5
  Mesaj Sayısı: 17,608
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 227
  Bulunduğu yer: the silent deserts in my soul

  Cevap: Hacca giden kadınların yanında erkek bulunması şart mı?
  Kadın, yanında mahremi olmadıkça, ne olursa olsun şer’an seferî olan bir mesafeye gidemez. Kadınların mahremsiz, şer’an seferî olan bir mesafeye veya hacca gidememesi, kadına karşı bir sûizan değil, kadının itibarını korumaya yönelik ihtiyâtî bir hükümdür.
  Soru: 1- Kadın, yanında mahremi olmadıkça, şer’an seferi olan bir mesafeye, hacca-umreye gidebilir mi?
  2- Hacca gidebilmek için, hac dönüşü ayrılmak üzere geçici evlilik yani muvakkat nikah câiz midir?
  Cevap: Bismillâhirrahmânirrahîm.
  Şer’an seferi bir mesafede ikâmet eden kadınlar, şer’an seferi olan bir mesafeye gidebilmeleri için; ister genç, ister yaşlı olsunlar, yanlarında eşleri veya fâsık olmayan akıllı, bülûğ çağına ermiş veya yaklaşmış mahremlerinden1 yani aralarında evlenme câiz olmayan babası, oğlu, kardeşi, amcası, dayısı, yeğeni, sütoğlu, damadı... gibi yakınlarından birinin bulunması gerekir. Şer’an seferî bir mesafede ikâmet eden bir kadın, yanında eşi ya da mahremi olmadan hacca gidemez. Çünkü Abdullah b. Abbas (Radıyallâhü Anhümâ)dan rivâyete göre Hz.Peygamber (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem) Efendimiz: “Beraberinde bir mahremi olmadıkça, hiçbir kadın sakın hacca gitmesin.”2 buyurdu.
  Günümüzde yaygın fesad sebebiyle, kadın süt erkek kardeşiyle yolculuk yapamaz. Çünkü genç sıhrî hısımlarda olduğu gibi, süt hısımıyla halvet yani başbaşa kalmak mekruhtur.
  Esasen kadın, yanında mahremi olmadıkça, ne olursa olsun şer’an seferi olan bir mesafeye gidemez. Kadınların mahremsiz, şer’an seferî olan bir mesafeye veya hacca gidememesi, kadına karşı bir sûizan değil, kadının itibarını korumaya yönelik ihtiyâtî bir hükümdür. Abdullah b. Ömer (Radıyallâhü Anhümâ)dan rivâyete göre Hz.Peygamber (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem) Efendimiz: “Allâh-ü Teâlâ’ya ve ahiret gününe iman eden hiç bir kadına, yanında mahremi olmaksızın üç gecelik, yani seferî olan bir yere sefer etmek helâl değildir.”3 buyurmuşlardır.
  Ebu Saidi’l-Hudrî (Radıyallâhü Anh)dan rivâyete göre Hz. Peygamber (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem) Efendimiz: Allâh-ü Teâlâ’ya ve ahiret gününe iman eden hiç bir kadına; yanında babası, oğlu, kocası, erkek kardeşi veya başka bir mahremi olmaksızın, üç günlük veya daha fazla yani seferî olan bir yere sefer etmek helâl değildir4. buyurmuşlardır.
  Abdullah b. Abbas (Radıyallâhü Anhümâ) dan rivayete göre Hz. Peygamber (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem) Efendimiz okuduğu bir hutbesinde: “Sakın bir adam, yanında mahremi bulunmayan bir kadınla baş başa kalmasın! Ve bir kadın da yanında mahremi bulunmadıkça sakın sefere çıkmasın!” buyurdu. Bunun üzerine bir adam ayağa kalkarak: - Ya Resûlellah! Benim hanımım hac için yola çıktı. Kendim de filan savaşa gitmek üzere yazıldım, dedi. Bunun üzerine Resûlullah (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem) Efendimiz: “Öyleyse git hanımına yetiş, onunla hac yap!”5 diye emretti.
  Şimdi bu hadis-i şerifler varken ve zarûrî bir sebep yok iken: “Kadının yanında mahremi veya eşinin bulunmasının şart koşulması da, kadının güvenliğinin sağlanması amacına yöneliktir.” gibi bir değerlendirme yaparak “Bu itibarla diğer şartları taşıyan Müslüman bir kadın; can, mal ve namus güvenliği sağlandığı takdirde, yanında eşi veya mahremi bulunma şartı aranmadan hacca gidebilir.” görüşünü kabullenmek mümkün değildir. Hele hele zamanımızda…
  Çünkü yolculuğun her devirde kendine mahsus sıkıntı ve tehlikeleri bulunmaktadır. Bu nedenle kadınların uzun yolculuklara, yanlarında mahremleriyle birlikte çıkmaları gerekir. Hac, uzun bir yolculuğu gerektiren meşakkatli bir ibadettir. Kadının tek başına bu yolculuğa çıkması bazı olumsuz sonuçlar doğurabilir. Bunlar da zaman zaman görülmektedir.
  Kadını hacca götürecek olan mahremin yol ve nafaka masrafları kadın tarafından ödenir. Mahremi bulunup masraflarını karşılayabilecek durumda olan kadına hac farz olur, kocası izin vermese bile.. Kendisine hac farz olan bir kadını, yanında böyle bir mahremi bulunduğu takdirde hacca gitmekten kocası men edemez.
  Zengin de olsa, kadının yanında kocası veya bir mahremi olmaksızın, tek başına veya diğer kadınlar arasına katılıp Mekke’ye sefer mesafesi veya daha uzak yerden gelerek hac yapması câiz değildir, tahrîmen mekrûhtur. Kadın ne kadar yaşlı olursa olsun, hüküm değişmez.
  Kadının yanında kocası veya bir mahreminin bulunması şartı, haccın sahih olma şartlarından olmadığı için, kadının yanında kocası veya bir mahremi olmaksızın, tek başına veya diğer kadınlar arasına katılıp yaptığı hac, tahrîmen mekrûh olmakla birlikte sahih olur.
  Bir kadının kocası veya bir mahremi yoksa, hac için evlenmesi vacip olmaz.
  MUVAKKAT NİKÂHLA HACCA GİTMEK CAİZ DEĞİLDİR.
  Hacca gidebilmek için, hac dönüşü ayrılmak üzere geçici evlilik yani muvakkat nikah câiz değildir. Çünkü, müddeti ister uzun olsun ister kısa olsun, ister malûm olsun ister meçhul olsun, muvakkat nikâh batıldır. Ancak iki tarafın da yaşaması mümkün olmayan, meselâ bin yıl veya kıyâmet kopana kadar gibi bir müddetle kıyılan nikâh sahih olup, geçerlidir. Sözü geçen vakitlerin bir hükmü kalmaz.6
  İbadet isteğinde şiddet göstermemek lâzımdır. Çünkü Ebu Ümâme (Radıyallâhü Anh) dan rivâyete göre Hz. Peygamber (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem) Efendimiz: “Farz olmadığı halde bir kısım zahmetli işlere azmederek kendinize zorluk çıkarmayın, yoksa zorluğa uğrarsınız.”7 buyurdu.
  Bu bakımdan yollarda uydurma bir takım nikâhlarla dini oyuncak haline getirmekten ve gülünç duruma düşmekten sakınmak gerekir.
  Şer’an seferî olmayan bir mesafede ikâmet eden bir kadının hacca gidebilmesi için, yanında eşinin veya mahreminin bulunması şart değildir.8
  Önemli not: Yukarıda da belirtildiği üzere, Hanefî ve Hanbelî mezhebinde, yanında eşi veya bir mahremi olmaksızın kadınların, dînen seferîlik sayılan bir mesafeye yolculuk etmeleri câiz değildir. Hammâd, İbnî Sirîn, Evzâî, Şafiî ve Malikî mezhebinde ise bir kadın, kafilede haram helâl konusunda titiz olan salih insanlarla veya güvenilir kadınlarla birlikte farz haccı yapabilir. Ancak bu ruhsat sadece farz haccın edası için geçerlidir. Sayıları çok da olsa, yanında eşi veya mahremi olmadan, kadınların nafile hac veya umre için yolculuk yapmaları, Şafiî ve Malikî mezhebinde de câiz görülmemiştir.9

  - DİPNOTLAR-
  1 - Sözlükte haram, haram kılmak ve haram kılınmış anlamlarına gelen mahrem, dîni bir kavram olarak, genelde Allâh’ın haram kıldığı, yasakladığı şeylere, özelde ise, kendileriyle evlenilmesi ebedî olarak haram olan kişilere denir. Mahrem ifadesi, nesep, süt veya sıhrî hısımlık yüzünden kendisiyle evlenmek ebediyyen haram olan kimseleri içine alır. Oğul, torun, baba, dede, sütoğul, sütkardeş, damat, kayınpeder gibi. Kızkardeşin, hala veya teyzenin kocası olmak geçici evlenme engeli doğurduğundan, eniştelerle hac yolculuğu câiz olmaz. Bu sebeble baldız ve enişte mahrem değildir. Çünkü onlarla evlenme yasağı ebedi olmayıp geçicidir.
  2 - Darakutni; Hac: No:30; 2/222, İbn Ebi Şeybe; Hac:385; No:7; 4/477, Taberani, el-Mu’cemül-Kebir; No:12202; 11/335
  3 - Müslim; Hac: 414; No: 1338; 2/975, Buhari, Taksiru’s-Salat:4, Mescid-ü Mekke:6, Sayd:26, Savm:27, Ebû Davud, Menasik:2. Tirmizi, Reda:15, İbn Mace, Menasik:7, Muvatta, İsti’zan:37, Darimi, İsti’zan:46, Ahmed b. Hanbel: 1/222, 346, 2/13, 236, 251, 304, 347, 423
  4 - Müslim; Hac: 423; No:1340; 2/977, Ebu Davud; Menasik:2; No:1723;1/538, İbn Hıbban;Salat: No:2720; 6/444, Süneni Beyhekî, Kübra; Salat: No:550; 4/333
  5 - Müslim; Hac:424; No:1341; 2/978, Buhari; Nikah:110; No:4935; 5/2005, Beyhekî,, Süneni Kübra; Hac: No: 10266; 7/496
  6 - Alemgir, el-Fetava’1-Hindiyye, 1/283.
  7 - Ebu Davud, Edeb:52, No:4904; 2/693
  8 - Semerkandî, 2/ 388-389. İbn Hümâm, 2/427
  9 - Kâsânî, 2/123. İbn Kudâme, 4/367, İbn Rüşd, 1/394; İrşâdüs-Sârî, 37, el-Muğnî, 3/236
  Arifan dergisi 4. 28.Eylül.2011, 23:35
  2
  Silent and lonely rains  Kadın, yanında mahremi olmadıkça, ne olursa olsun şer’an seferî olan bir mesafeye gidemez. Kadınların mahremsiz, şer’an seferî olan bir mesafeye veya hacca gidememesi, kadına karşı bir sûizan değil, kadının itibarını korumaya yönelik ihtiyâtî bir hükümdür.
  Soru: 1- Kadın, yanında mahremi olmadıkça, şer’an seferi olan bir mesafeye, hacca-umreye gidebilir mi?
  2- Hacca gidebilmek için, hac dönüşü ayrılmak üzere geçici evlilik yani muvakkat nikah câiz midir?
  Cevap: Bismillâhirrahmânirrahîm.
  Şer’an seferi bir mesafede ikâmet eden kadınlar, şer’an seferi olan bir mesafeye gidebilmeleri için; ister genç, ister yaşlı olsunlar, yanlarında eşleri veya fâsık olmayan akıllı, bülûğ çağına ermiş veya yaklaşmış mahremlerinden1 yani aralarında evlenme câiz olmayan babası, oğlu, kardeşi, amcası, dayısı, yeğeni, sütoğlu, damadı... gibi yakınlarından birinin bulunması gerekir. Şer’an seferî bir mesafede ikâmet eden bir kadın, yanında eşi ya da mahremi olmadan hacca gidemez. Çünkü Abdullah b. Abbas (Radıyallâhü Anhümâ)dan rivâyete göre Hz.Peygamber (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem) Efendimiz: “Beraberinde bir mahremi olmadıkça, hiçbir kadın sakın hacca gitmesin.”2 buyurdu.
  Günümüzde yaygın fesad sebebiyle, kadın süt erkek kardeşiyle yolculuk yapamaz. Çünkü genç sıhrî hısımlarda olduğu gibi, süt hısımıyla halvet yani başbaşa kalmak mekruhtur.
  Esasen kadın, yanında mahremi olmadıkça, ne olursa olsun şer’an seferi olan bir mesafeye gidemez. Kadınların mahremsiz, şer’an seferî olan bir mesafeye veya hacca gidememesi, kadına karşı bir sûizan değil, kadının itibarını korumaya yönelik ihtiyâtî bir hükümdür. Abdullah b. Ömer (Radıyallâhü Anhümâ)dan rivâyete göre Hz.Peygamber (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem) Efendimiz: “Allâh-ü Teâlâ’ya ve ahiret gününe iman eden hiç bir kadına, yanında mahremi olmaksızın üç gecelik, yani seferî olan bir yere sefer etmek helâl değildir.”3 buyurmuşlardır.
  Ebu Saidi’l-Hudrî (Radıyallâhü Anh)dan rivâyete göre Hz. Peygamber (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem) Efendimiz: Allâh-ü Teâlâ’ya ve ahiret gününe iman eden hiç bir kadına; yanında babası, oğlu, kocası, erkek kardeşi veya başka bir mahremi olmaksızın, üç günlük veya daha fazla yani seferî olan bir yere sefer etmek helâl değildir4. buyurmuşlardır.
  Abdullah b. Abbas (Radıyallâhü Anhümâ) dan rivayete göre Hz. Peygamber (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem) Efendimiz okuduğu bir hutbesinde: “Sakın bir adam, yanında mahremi bulunmayan bir kadınla baş başa kalmasın! Ve bir kadın da yanında mahremi bulunmadıkça sakın sefere çıkmasın!” buyurdu. Bunun üzerine bir adam ayağa kalkarak: - Ya Resûlellah! Benim hanımım hac için yola çıktı. Kendim de filan savaşa gitmek üzere yazıldım, dedi. Bunun üzerine Resûlullah (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem) Efendimiz: “Öyleyse git hanımına yetiş, onunla hac yap!”5 diye emretti.
  Şimdi bu hadis-i şerifler varken ve zarûrî bir sebep yok iken: “Kadının yanında mahremi veya eşinin bulunmasının şart koşulması da, kadının güvenliğinin sağlanması amacına yöneliktir.” gibi bir değerlendirme yaparak “Bu itibarla diğer şartları taşıyan Müslüman bir kadın; can, mal ve namus güvenliği sağlandığı takdirde, yanında eşi veya mahremi bulunma şartı aranmadan hacca gidebilir.” görüşünü kabullenmek mümkün değildir. Hele hele zamanımızda…
  Çünkü yolculuğun her devirde kendine mahsus sıkıntı ve tehlikeleri bulunmaktadır. Bu nedenle kadınların uzun yolculuklara, yanlarında mahremleriyle birlikte çıkmaları gerekir. Hac, uzun bir yolculuğu gerektiren meşakkatli bir ibadettir. Kadının tek başına bu yolculuğa çıkması bazı olumsuz sonuçlar doğurabilir. Bunlar da zaman zaman görülmektedir.
  Kadını hacca götürecek olan mahremin yol ve nafaka masrafları kadın tarafından ödenir. Mahremi bulunup masraflarını karşılayabilecek durumda olan kadına hac farz olur, kocası izin vermese bile.. Kendisine hac farz olan bir kadını, yanında böyle bir mahremi bulunduğu takdirde hacca gitmekten kocası men edemez.
  Zengin de olsa, kadının yanında kocası veya bir mahremi olmaksızın, tek başına veya diğer kadınlar arasına katılıp Mekke’ye sefer mesafesi veya daha uzak yerden gelerek hac yapması câiz değildir, tahrîmen mekrûhtur. Kadın ne kadar yaşlı olursa olsun, hüküm değişmez.
  Kadının yanında kocası veya bir mahreminin bulunması şartı, haccın sahih olma şartlarından olmadığı için, kadının yanında kocası veya bir mahremi olmaksızın, tek başına veya diğer kadınlar arasına katılıp yaptığı hac, tahrîmen mekrûh olmakla birlikte sahih olur.
  Bir kadının kocası veya bir mahremi yoksa, hac için evlenmesi vacip olmaz.
  MUVAKKAT NİKÂHLA HACCA GİTMEK CAİZ DEĞİLDİR.
  Hacca gidebilmek için, hac dönüşü ayrılmak üzere geçici evlilik yani muvakkat nikah câiz değildir. Çünkü, müddeti ister uzun olsun ister kısa olsun, ister malûm olsun ister meçhul olsun, muvakkat nikâh batıldır. Ancak iki tarafın da yaşaması mümkün olmayan, meselâ bin yıl veya kıyâmet kopana kadar gibi bir müddetle kıyılan nikâh sahih olup, geçerlidir. Sözü geçen vakitlerin bir hükmü kalmaz.6
  İbadet isteğinde şiddet göstermemek lâzımdır. Çünkü Ebu Ümâme (Radıyallâhü Anh) dan rivâyete göre Hz. Peygamber (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem) Efendimiz: “Farz olmadığı halde bir kısım zahmetli işlere azmederek kendinize zorluk çıkarmayın, yoksa zorluğa uğrarsınız.”7 buyurdu.
  Bu bakımdan yollarda uydurma bir takım nikâhlarla dini oyuncak haline getirmekten ve gülünç duruma düşmekten sakınmak gerekir.
  Şer’an seferî olmayan bir mesafede ikâmet eden bir kadının hacca gidebilmesi için, yanında eşinin veya mahreminin bulunması şart değildir.8
  Önemli not: Yukarıda da belirtildiği üzere, Hanefî ve Hanbelî mezhebinde, yanında eşi veya bir mahremi olmaksızın kadınların, dînen seferîlik sayılan bir mesafeye yolculuk etmeleri câiz değildir. Hammâd, İbnî Sirîn, Evzâî, Şafiî ve Malikî mezhebinde ise bir kadın, kafilede haram helâl konusunda titiz olan salih insanlarla veya güvenilir kadınlarla birlikte farz haccı yapabilir. Ancak bu ruhsat sadece farz haccın edası için geçerlidir. Sayıları çok da olsa, yanında eşi veya mahremi olmadan, kadınların nafile hac veya umre için yolculuk yapmaları, Şafiî ve Malikî mezhebinde de câiz görülmemiştir.9

  - DİPNOTLAR-
  1 - Sözlükte haram, haram kılmak ve haram kılınmış anlamlarına gelen mahrem, dîni bir kavram olarak, genelde Allâh’ın haram kıldığı, yasakladığı şeylere, özelde ise, kendileriyle evlenilmesi ebedî olarak haram olan kişilere denir. Mahrem ifadesi, nesep, süt veya sıhrî hısımlık yüzünden kendisiyle evlenmek ebediyyen haram olan kimseleri içine alır. Oğul, torun, baba, dede, sütoğul, sütkardeş, damat, kayınpeder gibi. Kızkardeşin, hala veya teyzenin kocası olmak geçici evlenme engeli doğurduğundan, eniştelerle hac yolculuğu câiz olmaz. Bu sebeble baldız ve enişte mahrem değildir. Çünkü onlarla evlenme yasağı ebedi olmayıp geçicidir.
  2 - Darakutni; Hac: No:30; 2/222, İbn Ebi Şeybe; Hac:385; No:7; 4/477, Taberani, el-Mu’cemül-Kebir; No:12202; 11/335
  3 - Müslim; Hac: 414; No: 1338; 2/975, Buhari, Taksiru’s-Salat:4, Mescid-ü Mekke:6, Sayd:26, Savm:27, Ebû Davud, Menasik:2. Tirmizi, Reda:15, İbn Mace, Menasik:7, Muvatta, İsti’zan:37, Darimi, İsti’zan:46, Ahmed b. Hanbel: 1/222, 346, 2/13, 236, 251, 304, 347, 423
  4 - Müslim; Hac: 423; No:1340; 2/977, Ebu Davud; Menasik:2; No:1723;1/538, İbn Hıbban;Salat: No:2720; 6/444, Süneni Beyhekî, Kübra; Salat: No:550; 4/333
  5 - Müslim; Hac:424; No:1341; 2/978, Buhari; Nikah:110; No:4935; 5/2005, Beyhekî,, Süneni Kübra; Hac: No: 10266; 7/496
  6 - Alemgir, el-Fetava’1-Hindiyye, 1/283.
  7 - Ebu Davud, Edeb:52, No:4904; 2/693
  8 - Semerkandî, 2/ 388-389. İbn Hümâm, 2/427
  9 - Kâsânî, 2/123. İbn Kudâme, 4/367, İbn Rüşd, 1/394; İrşâdüs-Sârî, 37, el-Muğnî, 3/236
  Arifan dergisi

+ Yorum Gönder