+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Allah'ın gönderdiği peygamberler birer melek olsaydı nasıl bir durum söz konusu olurdu ? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Allah'ın gönderdiği peygamberler birer melek olsaydı nasıl bir durum söz konusu olurdu ?


 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Allah'ın gönderdiği peygamberler birer melek olsaydı nasıl bir durum söz konusu olurdu ?


  Reklam  Cevap: 8 Muhammed'e (görebileceğimiz) bir melek indirilseydi ya! dediler Eğer biz öyle bir melek indirseydik elbette iş bitirilmiş olur, artık kendilerine göz bile açtırılmazdı
  9 Eğer peygamberi bir melek kılsaydık muhakkak ki onu insan sûretine sokar onları yine düşmekte oldukları kuşkuya düşürürdük

  Şimdi, peygamber insan olduğu için, “Sen de bizim gibi bir insansın” diyerek inanmayan kafirler, o zaman da meleği insan suretinde görecekler ve ona “Biz senin melek olduğunu nereden bilelim; sen de bizim gibi bir insansın” diyerek onun melek olduğuna inanmayacaklar, getirdiklerini dinlemeyecekler ve peygamberliği tasdik etmeyeceklerdi

  10 Senden önceki peygamberlerle de alay edilmiş, bu yüzden onlarla alay edenleri alay ettikleri şey (azap) kuşatıvermişti

  11 De ki: Yeryüzünde dolaşın, sonra (peygamberleri) yalanlayanların sonunun nasıl olduğuna bakın!

  (En'am süresi 8-9-10-11 ayetler)

  Onlara de ki; eğer yeryüzünde yaşayıp huzur içinde dolaşanlar melekler olsaydı muhakkak biz onlara gökten melek bir peygamber indirirdik.” (İsra, 95)


  İnsan nevine gönderilen peygamberin her yönde rehber olabilmesi için elbette insan nevinden olması gerekir. Yanipeygamber de üşümeli, aç kalmalı, sıkıntı çekmeli, bir baba olmalı, evini geçindirmeli ki insanlığa her haliyle ölçü ve örnek olabilsin. Şayet melek bir peygamber gönderilseydi o zaman insanlar “O bizim halimizi anlayamaz. Ne acıkır ne sıkıntı çeker” diyecekler kendilerine rehber kabul etmeyeceklerdi.


+ Yorum Gönder
peygamberler meleklerden seçilseydi ne olurdu,  peygamberler meleklerden olsaydı ne olurdu,  allahın gönderdiği peygamberler birer melek olsaydı nasıl bir durum söz konusu olurdu