+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Fecrin Aydınlığı görünce okunacak Dua nedir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Fecrin Aydınlığı görünce okunacak Dua nedir?


 2. Muhasibi
  Editör

  Cevap: Fecrin Aydınlığı görünce okunacak Dua nedir?


  Reklam  Cevap: “Asbahnâ ve asbahal-mülkü lillâh, vel-hamdü lillâh, lâ ilâhe illâllâhü vahdehu lâ şerîke leh, lehül mülküve lehül-hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr. Rabbi es’elüke hayra mâ fî hâzihil-leyleti ve hayra mâ ba’dehâ
  ve eûzü bike min şerri mâ fî hâzihil-leyleti ve şerri mâ ba’dehâ.
  Rabbi eûzü bike minel-keseli ve sûil- kiberi, eûzü bike min azabinnâri ve azâbil- kabri,”
  Anlamı: Mülkler (hükümranlık) Allah’ın olduğu halde sabaha erdik. Hamd (övgü) O’na mahsustur. Allah’tan
  başka ilâh yoktur. O bir’dir, şeriki (ortağı, yardımcısı) yoktur. Mülk (egemenlik) O’nundur, hamd O’na aittir ve
  O’nun (sonsuz sınırsız) kudreti her şeye yeter.
  Rabbim! Bu sabahtaki ve bundan sonraki (sabahlardaki) hayırları Sen’den isterim. Bu sabahtaki ve bundan
  sonraki (sabahlardaki) şerlerden sana sığınırım. Rabbim! Tembellikten (üşenmekten) ve kötü yaşlılıktan
  (bunaklıktan ve itilip kakılmaktan) Sana sığınırım. Cehennem azabından ve kabir azabından (da) Sana sığınırım. (Müslim)

+ Yorum Gönder