+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Eşimin işi hiç rast gitmiyor bunun için yapılacak bir dua var mıdır? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Eşimin işi hiç rast gitmiyor bunun için yapılacak bir dua var mıdır?

  Sual: Iyi günler benim eşimin işi hiç rast gitmiyo hep iyi olması için ugraşıyo ama hep tuttugu dal elinde kalıyo eşim hemde çok füfürlü konuşuyo ben hep konuşuyorum eşimle şükret sabret diye küfür etme diye yine bildigini okuyo tam toparlandık diyoruz yine olmuyo işi hiç rast gitmiyo düzgün düzenli olmuyo işi hiç sürekli kuran okuyorum dua ediyorum
  bunun bir duası varmı bana yardımcı olursanız sevinirim şimdiden tşkl allah sizden razı olsun ? 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Eşimin işi hiç rast gitmiyor bunun için yapılacak bir dua var mıdır?


  Reklam  Cevap: PEYGAMBER EFENDİMİZ'İN (Sallallahu Aleyhi Vessellem) BAZI DUALARI


  Abdullah bin Abbas -radıyALLAHu anhüma-dan ri¬vâyete göre
  Peygamber Efendimiz'in duâlarından bi¬ri şu duâ idi:

  "Yâ Rabb! Kalbimi nurlandır, gözümü nurlandır, ku¬lağımı nurlandır, sağımı nurlandır, solumu nurlandır, üs¬tümü nurlandır, altımı nurlandır, önümü nurlandır, arkamı nurlandır ve beni nûr eyle (bir başka rivayette) benim damarlarımı nurlandır, etimi nurlandır, kanımı nurlandır, saçımı nurlandır, yüzümü nurlandır”
  Buhârî, Deavât, 9; Müslim, Müsâfirîn, 181;

  ***Mugîre bin ?u'be'den rivayet olunduğuna göre
  Resul-i Ekrem -sallALLAHu aleyhi ve sellem-in dualarından biri de şu idi:

  "Başka bir ilâh yok, ancak ALLAH var O’nun şerîki yoktur Mülk O'nundur, hamd de O'nundur O her şe¬ye kaadirdirALLAH'ım, Senin verdiğine engel olacak da yoktur, vermediğini verecek de yoktur Ve servet sahi¬bi olanlara servetleri sana karşı bir menfaat veremez Ya¬ni servetine güvenerek sana âsî olanları o servetleri kurtaramaz"
  Buhârî, Ezân, 155, Deavât, 18; Müslim, Salât,193; Tirmizî, Salât, 108;

  ***Abdullah bin Abbas -radıyALLAHu anhüma-dan ri¬vâyete göre
  Resûl-i Ekrem -sallALLAHu aleyhi ve sellem-e bazı kimseler gelip:

  -İnsanlar; yâni Ebû Süfyân ve arkadaşları sizin¬le muharebe etmek için adam ve silâh toplamışlar, hazırlık yapmışlarOnlara mukabele edecek dere¬cede kudretiniz yoktur Onlardan sakınınız diye kor¬kutmak istediklerinde, bu söz mü'minlerin yakîn îmânlarını ve cesaretlerini artırıp, Nebiyy-i Ekrem -sallALLAHu aleyhi ve sellem- Efendimiz de:

  "ALLAH bize kâfidir, o ne güzel vekîldir!" buyurdu Mü'minler de böyle söylediler" Buhârî

  ***Enes bin Mâlik -radıyALLAHu anh-dan rivâyete gö¬re:
  Resûl-i Ekrem sallALLAHu aleyhi ve sellem Efendimiz'in çok kere duâsı:

  "Ey Rabbimiz, bize dünyâda da iyilik, güzellik ver, âhirette de iyilik, güzellik ver Bizi ateş azâbından koru," meâlindeki duâ idi
  Bakara Sûresi, 201


  ***Ebû Musâ el-Eş'ârîden rivâyete göre
  Resûl-i Ek¬rem -sallALLAHu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle duâ ederlerdi:

  "Yâ Rabb, benim hatâlarımı, bilmeden yapdıklarımı, işimde aşırı gitmemi, ve Senin benden çok iyi bildiğin hallerimi mağfiret eyle ALLAH'ım, benim latifeleşmelerimi, ciddiyet hallerimi, hatâen ve kasden yaptıklarımı ve bende olan her şeyimi mağfiret eyle!”
  Buhârî, Deavât, 60; Müslim, 70  ***Ey, Rabbim! Gayb ilminle ve halk üzerine kudretinle, hayatı benim için hayırlı gördükçe beni yaşat, ölü¬mü benim için hayırlı gördüğün zaman da beni vefât ettir Ey Rabbim! Gizlide ve açıkda senden haşyetini istiyorum Rızâ hâlinde de, gadab hâlinde de ihlâs sözünden ayırmamanı istiyorum, fakirlikte de zenginlikte de i'tidâlden ayırmamanı istiyorumSenden tükenmez bir ni'met, kesilmez bir göz ferahlığı (yüzde açıkça görülen neş'e ve huzûr) istiyorum Senden beni kazâna râzı kılmanı, ölümden sonra yaşamanın serinliğini istiyorum Senden yüzüne bakmanın lezzetini; sana kavuşmanın şevkini istiyorum Bütün bunları zarar vericinin zararından, sapdırıcı bir fitneden uzak olarak vermeni istiyorum Ey Rabbim! Bizi îmân zîynetiyle süsle, bizi doğru yolda olan hidâyet rehberleri kıl” el-Camiu's Sağir

  ***"Ey Ebû Bekr'in kızı! Sana diğer duâları da için¬de toplayan duâları söyleyeyim mi? öyle duâ et:

  "Ey Rabbim! Senden bildiğim ve bilmediğim hayrın hem çabuk, hem geç olanını istiyorum Ey Rabbim Re¬sûlünün senden istediğini istiyorum, Resûlünün sana sı¬ğındığı şeyden ben de sana sığınıyorum ALLAH'ım benim için kaza ettiğin şeyin âkibetini doğru yola ulaştır”
  İbn Mâce, Duâ, 4

  ***"Sana bir kısım sözler öğreteyim mi ki, ALLAH Teâlâ kimin hayrını murâd ederse onları ona öğ¬retir, sonra ebediyyen unutturmaz De ki:

  "Ey Rabbim! Ben zayıfım, rızân yolunda benim zaa¬fımı kuvvetlendir Beni nâsiyemden tutup hayra sevk et İslâm'ı rızâmın en son noktası kıl Ey Rabbim, ben zayıfım, beni kuvvetlendir Ben zelîlim beni azîz kıl Ben sana muhtacım, beni rızıklandır”
  Râmüzü'l-ehâdis

  *** " Ey Rabbim! Acizlikten, tenbellikten, korkaklıktan cimrilikten, eli kolu dökülür derecede takatsızlıktan kasvetten, gafletten, zilletten, azlıktan, meskenetten sana sığınırım Fakirlikten, küfürden, fısktan, şekavetten, nifaktan, yapdığını insanların duyması ve medh etmeleri için yapmaktan, riyâdan, sana sığınırım Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, abraslıktan ve kötü hastalıklardan sana sığınırım” Benzeri hadisler Buhârî, Deavât, 39, vd

  Resûlullah -sallALLAHu aleyhi ve sellem- duâasında:

  "Ey Rabbim! Beni, iyilik ettiği zaman sevinen,
  kötülük ettiği zaman istiğfar edenlerden kıl” Camiu's-Sağir

  Ekseri duâları:

  "Ey kalbleri çekip çeviren Rabbim! Kalbimi dînin üzere sâbit kıl"
  Tirmizî, Deavât, 85


 3. Misafir
  allah razı olsun çok güzel

 4. Misafir
  Mrb cok Güzel dualar tesekkur edeeiz yalniz bu dualarin arapcasi yani okunusu varmi onu Rica edecektim cok tesekkurker

+ Yorum Gönder
hiçbir işim rast gitmiyor,  işleri rast gitmeyenler için dua,  işim rast gitmiyor,  eşimin işleri rast gitmiyor,  eşimin işi için dua,  işim hiç rast gitmiyor,  işim rast gitmiyor dua