+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden İslam Hukukunda Geçerliliği İcazete Bağlı Olan Tasarruflar Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  İslam Hukukunda Geçerliliği İcazete Bağlı Olan Tasarruflar


 2. Fetva Meclisi
  Moderatör

  Cevap: İslam Hukukunda Geçerliliği İcazete Bağlı Olan Tasarruflar


  Reklam  Cevap: Kitabın Önsözü

  Hukukta yapılan bazı tasarruflar doğrudan geçerli olmaz. Bu çeşit tasarrufların doğrudan geçerli olmayıp da geçerliliklerinin askıda olmasının çeşitli nedenleri vardır; tasarrufta bulunulan şey üzerinde başkasının da hakkının bulunması, temsil yetkisinin olmaması, irâde oluşumunun fesâdı ve ehliyet eksikliği gibi.
  Biz bu araştırmamızda İslâm Hukuku ile ilgili kitapların çeşitli bölümlerinde dağınık bir şekilde işlenen bu konuları toplu bir şekilde ele alıp incelemeyi düşündük. Fakat icâzet kavramı içinde yer alan konular bir yüksek lisans tezi içerisinde ele alınamayacak kadar geniş olduğu için tezimizde sadece geçerliliği şahısların icâzetine bağlı olan tasarrufları toplu bir şekilde ele alıp incelemeyi tercih ettik.
  Tez çalışmalarımda yardımlarını esirgemeyen tez danışmanım ve değerli hocam Doç.
  Dr. İbrahim ÇALIŞKAN ' a teşekkürü bir borç bilirim .
  Aydın TAŞ

+ Yorum Gönder