+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Allah Rasûlü (sav) dünyadan ayrılıncaya kadar sabah namazında kunut okumayı bırakmadı Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Allah Rasûlü (sav) dünyadan ayrılıncaya kadar sabah namazında kunut okumayı bırakmadı


 2. Hoca
  erimeye devam...

  Cevap: Allah Rasûlü (sav) dünyadan ayrılıncaya kadar sabah namazında kunut okumayı bırakmadı


  Reklam  Cevap: Ebu Cafer er-Râzî-er-Rebî b. Enes-Enes yoluyla Müsned, Tirmizî, vs. kitaplarda rivayet edilen: "ALLAH Rasûlü (s.a.) dünyadan ayrılıncaya kadar sabah namazında kunut okumayı bırakmadı"
  hadisin kaynağı
  [Hadisi Tirmizî rivayet etmemiş, hadis yalnızca şu kaynaklarda rivayet edilmiştir: Ah­med, 3/162; Beyhakî, es-Sünenü't-Kübrâ, 2/201; Dârakutnî, 2/39; Tahâvî, s.143.]

+ Yorum Gönder