+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Kunutun vakti ve mahalline dâir enes ibn-i mâlik hadîsi, kunut duâları Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Kunutun vakti ve mahalline dâir enes ibn-i mâlik hadîsi, kunut duâları


 2. Yetim
  Hadimul Müslimin

  Cevap: Kunutun vakti ve mahalline dâir enes ibn-i mâlik hadîsi, kunut duâları


  Reklam  Cevap: KUNUTUN VAKTİ VE MAHALLİNE DÂİR ENES İBN-İ MÂLİK HADÎSİ;KUNUT DUÂLARI
  Ravi (r.a.):
  Enes b. Mâlik
  Hadis Yine sened-i muttasıl ile rivâyet olunmuştur ki, ravi'ye kunut hakkında sual îrâd edildi. Enes (ra) "Vaktiyle kunut vardı" cevâbını verdi. Tekrar soruldu ki:Kunut rükû'dan evvel mi idi,yoksa sonramıydı?" Enes (ra) "Evvel idi" cevâbını verdi. Bunun üzerine kendisine "Ya filân bana haber verdi ki, sen rükû'dan sonra idi demişsin, buna ne dersin?" diye suâl olundu. Bunun üzerine "Yanlışı var, Resûlullâh (sav) rükû'dan sonra yalnız bir ay kunut buyurdu. Takrîben yetmiş kişiye varan ve kendilerine kurrâ' nâmı verilen birtakım kimseleri müşrikînden bir kavmin nezdine göndermişlerdi ki o kurrâ'
  adeden ötekilerin dûnunda oldukları için onların eliyle helâk olmuş idiler. O müşrikler ile Resûlullâh (sav) beyninde mün'akid bir ahid de vardı. Zannediyorum ki kunut bundan dolayı idi. Resûlullâh (sav) bir ay o müşrikler aleyhine duâ buyurarak kunut etti.

+ Yorum Gönder