Konusunu Oylayın.: Dinimizin emrettiği etek traşı nasıl olmalıdır kasıklarla beraber makat ve çevresi de traş edilmeli midir?

5 üzerinden 4.68 | Toplam : 57 kişi
Dinimizin emrettiği etek traşı nasıl olmalıdır kasıklarla beraber makat ve çevresi de traş edilmeli midir?
 1. 02.Kasım.2010, 11:58
  1
  guard45
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 01.Kasım.2010
  Üye No: 80160
  Mesaj Sayısı: 32
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 1
  Yaş: 25

  Bayanlar bakmasın babama sormaya çekindiğim soru


  Bayanlar bakmasın babama sormaya çekindiğim soru Mumsema arkadaslar biliyorsunuz dinen etek altı temizlenmesi gereken yerler var koltuk altıda dahil olmak üzere arkadaslar testislerin üstündeki yerler kesilmelimidir bir arkadşım günah dedi orasıda kesilmeli dedi ne kdar doğru oldunu bilmiyorum sorayım dedim bide ben penis üsündeki yerleri keserken fazla kacmısım bacaklara kadar gelmis nereye kadar kesmeliyiz acıklarsanız sevinrim namaz kılıyorum bide kac günde bir etek altı traş olmam gerektini sölerseniz sevinirim allah c.c razı olsun


 2. 02.Kasım.2010, 11:58
  1
  Üye  arkadaslar biliyorsunuz dinen etek altı temizlenmesi gereken yerler var koltuk altıda dahil olmak üzere arkadaslar testislerin üstündeki yerler kesilmelimidir bir arkadşım günah dedi orasıda kesilmeli dedi ne kdar doğru oldunu bilmiyorum sorayım dedim bide ben penis üsündeki yerleri keserken fazla kacmısım bacaklara kadar gelmis nereye kadar kesmeliyiz acıklarsanız sevinrim namaz kılıyorum bide kac günde bir etek altı traş olmam gerektini sölerseniz sevinirim allah c.c razı olsun

 3. 15.Aralık.2014, 05:07
  2
  Misafir

  Cevap: Dinimizin emrettiği etek traşı nasıl olmalıdır kasıklarla beraber makat ve çevresi de traş ed
  Erkekler İçin Vücuttaki Tüylerin Durumu:

  Etek ve kasık arası tüylerinin temizliği, göbek altından başlayıp avret mahhalindeki kılların alınmasıyla gerçekleşir. Bu temizlikte dübürün, yani dışkı yerinin etrafındaki kılların da alınıp alınmayacağı konusu sık sık sorulmaktadır.

  İslamî kaynaklarda, etek tıraşı için daha çok "'ânet" kelimesi kullanılmıştır. (Misal olarak bk. Gazalî, İhya, I/146, ) ki, bu tâbirde, "dübür" dâhil değildir.

  Nitekim İmam Nevevî, bu konuda şu bilgiyi vermektedir:

  "Tıraş edilmesi sünnet olan etek bölgesi: Her iki cins için, bilinen avret yerlerinin çevresi ve üst kısmıdır. İbn Sureyc'e nispet edilen "Kiştabu'l-Vedâi'" adlı eserde -ki bu kitabın İbn Sureyc'e ait olduğunu zannetmiyorum- dübürün çevresindeki kılların tıraş edilmesinin de sünnet olduğuna dair bir bilgi gördüm. Bu doğru değildir. İtimada şayan hiçbir kaynakta böyle bir şeye rastlamadım. Şayet kirlenmeye sebep olduğu düşünülerek tıraş edilirse, bunda da bir sakınca yoktur." (Nevevî, el-Mecmu, I/289).

  İslamî Kaynaklara göre, bu temizleme işi, kişilerin kolayına geldiği şekilde; kılları yolarak, "Kils taşı / kılları söken bir ilaç"la veya tıraş ederek yapılabilir.

  Demek ki, "dübürü”ü tıraş etmemekten dolayı herhangi bir günah söz konusu değildir. Ancak dübürün etrafındaki kılları almanın da bir günahı yoktur.

  Her hafta etek tıraşı olmak, bıyıkları kısaltmak, koltuk altını temizlemek, tırnakları kesmek sünnettir. Şayet başındaki saçını da tıraş etmeyi adet edinmişse, onu da haftada bir tıraş etmesi sünnettir. Bunları kırk günden fazla yerine getirmemek -bütün mezheplere göre-mekruhtur.(bk. Cezerî, el-Fıkhu ala’l-Mezahibi’l-arbaa, 2/44-46; Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslamî, 1/311).

  Hanefilere göre bu tahrimen mekruhtur.(bk. Cezerî, el-Fıkhu ala’l-Mezahibi’l-arbaa, 2/45).

  Ayrıca normal saç tıraşının zamanı saçın dağınık, çirkin bir şekil almasına meydan vermeyecek şekilde ayarlanmalıdır. Çünkü Efendimiz (asm):

  “Başında saçı olan ona ikramda bulunsun / düzgün tutsun, bakımını-temizliğini yapsın.”(Neylu’l-Evtar,1/123)

  buyurmuştur. Saçın bir kısmını kökten tıraş etmek, bir kısmını bırakmak mekruhtur. Bu, Efendimizin (asm) uygulamasına aykırıdır.(bk. Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslamî, 1/311).

  Şafii mezhebine göre, burun kıllarını çekmek mekruhtur. Eğer fazla uzadıysa, -makasla- keserek kısaltmak sünnettir(bk. Cezrî, a.g.e. 2/44).

  Hanefîlere göre; burundaki kılları çekmek doğru değildir. Çünkü bu hastalık yapar. (Fetevâyi Hindiye; Celal Yıldırım; İbn-i Âbidîn)

  Malikîlere göre, -erkek olsun, kadın olsun- güzelliği bozan, insanı rahatsız eden bedendeki bütün kılların temizlenmesi caizdir. Kocanın hoşlanmadığı kılların temizlenmesi ise, kadına vaciptir.(Cezerî, el-Fıkhu ala’al-mezahibi’l-arbaa-, 2/45).

  Hanefîlere göre, erkeklerin sırt ve göğsünü tıraş etmesi edebe aykırıdır.( Cezerî, a.g.e.)

  Bu ifadeden anlaşılıyor ki, Hanefilere göre de sırt ve göğüs kıllarını aldırmak, haram veya tahrimen mekruh değildir. Olsa olsa, tenzihen mekruhtur, edebe aykırıdır.

  Kasıklar, en geç kırk gün içerisinde mutlaka tıraş edilmesi gertekir... Koltuk altlarını yolmak sünnet olmakla beraber tıraş etmekte de bir sakınca yoktur. Tıraş edilen, yolunan ve kesilen kılları gömmek mendup, hela ve hamama atmak mekruhdur. Bunun hastalığa sebep olabileceği söylenmiştir (Kurtubî, el-Camiu lî-Ahkâmi'l-Kur îm, II,105; Alâuddîn Abidîn, el-Hediyyetu'l-Alâiyye, s. 335).

  Bu temizlik, bütün peygamberlerin şeriatlarında var olagelen bir temizliktir. Bu temizliğin cünüp iken yapılması mekruhtur. Uygun olanı, kişiye gusül farz olmadan bu temizliklerin yapılmasıdır. Bedenden ayrılan her parça temizken ayrılmalıdır.

  Beden temizliğinde kullanılan malzemenin ve âletlerin ayrı bir yerde, özel kaplar içerisinde, mikrop kapmıyacak şekilde muhafaza edilmesinde zaruret vardır. Çoğu zaman temizlik sırasında kesilmeler, kanamalar görülebilir. Temiz olmayan makine ve malzemedeki mikroplar da bu kanla bedene karışabilir, küçük bir ihmalden büyük bir rahatsızlık durumu ortaya çıkabilir.

  Ayrıca bu kılları tüy giderici maddelerle gidermek de mümkündür.

  Kadınlar İçin Vücuttaki Tüylerin Durumu:

  Cenab-ı Hak her insanı ayrı bir güzellikte yaratmıştır. Birlik mührünün açıkça okunduğu insan simasındaki güzellik, fıtrî ve tabiî olanıdır. Bunu muhafaza etmek, sahip olduğu özellik ve güzelliklere şükredip, Allah'ın uygun görüp ihsan ettiği kadarına razı olmak kulluğun bir derecesi ve işaretidir.

  Bunun için hayatî ve zarurî bir maslahat yoksa, vücutta bulunan mevcut durumu değiştirmeye gitmemek lâzımdır. Çünkü böyle rast gele yapılan bir tasarruf insanı ağır bir mesuliyet altına sokabilir.

  Bir zaruret yokken insan bedeni üzerinde yapılan değişiklikleri şiddetle yasaklayan Peygamberimiz (asm), başına ilâve saç takana, cildine dövme yapana ve yaptırana, güzelleştirmek maksadıyla dişini inceltip seyrekleştirene, kaş ve kirpiklerini yolan kadınlara, Allah'ın yarattıklarını değiştirdikleri için ilahi rahmetten uzak kalmış olacaklarını bildirmiş ve ikazda bulunmuştur.

  Fıkıh alimleri bu hadisten hareket ederek yüzünde sakal ve bıyık biten kadının onları gidermesinin caiz olacağını; ancak kaşları inceltmenin, tabi şeklinden çıkarmanın, kirpikleri düzeltmenin veya takma kirpik kullanmanın caiz olmadığını belirtirler. Çünkü diş, kaş ve kirpik birer aza mesabesindedir. Aslında olmayıp sonradan biten yüzdeki kıllar ise bu sınıfa girmediğinden, kadının bunları gidermesin de bir mahzur görülmemektedir. Aynı şekilde kadının bacağındaki kılları gidermesinde de bir mahzur yoktur. Çünkü bu kaş gibi bir uzuv mesabesin de değildir.

  Fıkıh kitaplarına baktığımızda şu hükmü görmekteyiz:

  Kadını çirkinleştiren yüzdeki tüyler alınır. Erkeklerde görülen sakal, bıyık gibi şeylerin kadınlarda görülmesi halinde; alınması câizdir.

  “İbn-i Âbidin, sakal ve bıyığın kadında fıtrat olmadığını, bu sebeple (eğer çıkarsa) kesilmesinin (müstehab) olacağını beyan etmiştir!"

  "Bu kılları gidermenin en uygun yolu tıraş olmak değil, ağda, pudra veya benzeri tıbbî şeylerle yolmaktır.” ( Kadın İlmihali, Mürşide Uysal, s. 370)

  Anlaşılan odur ki, dindar hanımın kendini beyine karşı cazip duruma getirmesi müstehabdır. Beyini yabancıların cazibesinden korumuş olma hikmeti de vardır bunda.

  Kaşların arasında ya da kaşların kenarlarında biten kıllara gelince:

  “Normal kadın kaşının bir şekli (normal sayılan şekilleri) vardır. Bunların dışına çıkan, göze sakil (çirkin) gelen, sahibini çirkin gösteren ve bu yüzden onu rahatsız eden fazla kıllar alınabilir. Normal kaşları, modaya uyarak inceltmek, yerlerini değiştirmek... caiz görülmemiştir.” (Prof. Dr. Hayreddin Karaman)

  Kadınların yüzlerindeki kılları yolması, kaşlarını inceltmesi, kirpiklerini uzatması konusunun şer'i hükmü İslam alimlerini bir hayli meşgul etmiştir. Hz. Peygamber'in (asm) bu konu ile ilgili bir hadisinde;

  "Allah yüz tüylerini yolan ve yolduran kadına lanet etsin." (Buhari, 'Libas', 84; Müslim, 'Libas', 120)

  buyurmuş olması, bu ifadenin hangi fiilleri kapsadığı İslam hukukçuları arasında tartışma konusu olmuştur.

  Alimlerin çoğuna göre; kadının kocasına güzel gözükmek için ve onun izni ile yüzünde, kadınlara mahsus olmayan tüylerin (sakal, bıyık tüyleri) bitmesi halinde bunları alması, güzelleşmek için makyaj yapması, kaşlarının etrafındaki dağınık tüyleri (iki kaş arası, etrafı) alması caiz olup, hadisteki yasak, kadının dışarı çıkmak için, yabancılar için yüz kıllarını yolması ve kaşlarını alması ile ilgilidir.

  Sonuç olarak, hadiste yasaklanan kıl koparmayı, herhangi bir hastalık veya illet sebebiyle kadının yüzünde sonradan biten ve yüzünü çirkinleştiren yüz kıllarını (sakal, bıyık kılları) koparma değil de, başkalarına güzel görünmek maksadıyla kaşları inceltmek veya yukarı kaldırmak için kaş kıllarını yolmak, almak olarak anlamak daha doğrudur.

  İnsan, Allah'a inandığı, inanması ölçüsünde Rabb'inin kendisine emanet ettiği vücudundan ötürü saygılı olması, nimetlerine şükürle karşılık vermesi gereğindendir. Bunun için Müslüman hanımın, Allah'ın (cc) yüzüne verdiği güzelliği bozmadan muhafaza etmesi esere olan saygısının, ruh ve gönül huzurunun manevi ışıltısını yüzüne aksettirerek güzelliğine güzellik katabilmesi ise, eserin sahibi Yüce Allah'a olan sevgisinin ifadesidir. (Dr. Jale Şimşek)


 4. 15.Aralık.2014, 05:07
  2
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  Erkekler İçin Vücuttaki Tüylerin Durumu:

  Etek ve kasık arası tüylerinin temizliği, göbek altından başlayıp avret mahhalindeki kılların alınmasıyla gerçekleşir. Bu temizlikte dübürün, yani dışkı yerinin etrafındaki kılların da alınıp alınmayacağı konusu sık sık sorulmaktadır.

  İslamî kaynaklarda, etek tıraşı için daha çok "'ânet" kelimesi kullanılmıştır. (Misal olarak bk. Gazalî, İhya, I/146, ) ki, bu tâbirde, "dübür" dâhil değildir.

  Nitekim İmam Nevevî, bu konuda şu bilgiyi vermektedir:

  "Tıraş edilmesi sünnet olan etek bölgesi: Her iki cins için, bilinen avret yerlerinin çevresi ve üst kısmıdır. İbn Sureyc'e nispet edilen "Kiştabu'l-Vedâi'" adlı eserde -ki bu kitabın İbn Sureyc'e ait olduğunu zannetmiyorum- dübürün çevresindeki kılların tıraş edilmesinin de sünnet olduğuna dair bir bilgi gördüm. Bu doğru değildir. İtimada şayan hiçbir kaynakta böyle bir şeye rastlamadım. Şayet kirlenmeye sebep olduğu düşünülerek tıraş edilirse, bunda da bir sakınca yoktur." (Nevevî, el-Mecmu, I/289).

  İslamî Kaynaklara göre, bu temizleme işi, kişilerin kolayına geldiği şekilde; kılları yolarak, "Kils taşı / kılları söken bir ilaç"la veya tıraş ederek yapılabilir.

  Demek ki, "dübürü”ü tıraş etmemekten dolayı herhangi bir günah söz konusu değildir. Ancak dübürün etrafındaki kılları almanın da bir günahı yoktur.

  Her hafta etek tıraşı olmak, bıyıkları kısaltmak, koltuk altını temizlemek, tırnakları kesmek sünnettir. Şayet başındaki saçını da tıraş etmeyi adet edinmişse, onu da haftada bir tıraş etmesi sünnettir. Bunları kırk günden fazla yerine getirmemek -bütün mezheplere göre-mekruhtur.(bk. Cezerî, el-Fıkhu ala’l-Mezahibi’l-arbaa, 2/44-46; Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslamî, 1/311).

  Hanefilere göre bu tahrimen mekruhtur.(bk. Cezerî, el-Fıkhu ala’l-Mezahibi’l-arbaa, 2/45).

  Ayrıca normal saç tıraşının zamanı saçın dağınık, çirkin bir şekil almasına meydan vermeyecek şekilde ayarlanmalıdır. Çünkü Efendimiz (asm):

  “Başında saçı olan ona ikramda bulunsun / düzgün tutsun, bakımını-temizliğini yapsın.”(Neylu’l-Evtar,1/123)

  buyurmuştur. Saçın bir kısmını kökten tıraş etmek, bir kısmını bırakmak mekruhtur. Bu, Efendimizin (asm) uygulamasına aykırıdır.(bk. Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslamî, 1/311).

  Şafii mezhebine göre, burun kıllarını çekmek mekruhtur. Eğer fazla uzadıysa, -makasla- keserek kısaltmak sünnettir(bk. Cezrî, a.g.e. 2/44).

  Hanefîlere göre; burundaki kılları çekmek doğru değildir. Çünkü bu hastalık yapar. (Fetevâyi Hindiye; Celal Yıldırım; İbn-i Âbidîn)

  Malikîlere göre, -erkek olsun, kadın olsun- güzelliği bozan, insanı rahatsız eden bedendeki bütün kılların temizlenmesi caizdir. Kocanın hoşlanmadığı kılların temizlenmesi ise, kadına vaciptir.(Cezerî, el-Fıkhu ala’al-mezahibi’l-arbaa-, 2/45).

  Hanefîlere göre, erkeklerin sırt ve göğsünü tıraş etmesi edebe aykırıdır.( Cezerî, a.g.e.)

  Bu ifadeden anlaşılıyor ki, Hanefilere göre de sırt ve göğüs kıllarını aldırmak, haram veya tahrimen mekruh değildir. Olsa olsa, tenzihen mekruhtur, edebe aykırıdır.

  Kasıklar, en geç kırk gün içerisinde mutlaka tıraş edilmesi gertekir... Koltuk altlarını yolmak sünnet olmakla beraber tıraş etmekte de bir sakınca yoktur. Tıraş edilen, yolunan ve kesilen kılları gömmek mendup, hela ve hamama atmak mekruhdur. Bunun hastalığa sebep olabileceği söylenmiştir (Kurtubî, el-Camiu lî-Ahkâmi'l-Kur îm, II,105; Alâuddîn Abidîn, el-Hediyyetu'l-Alâiyye, s. 335).

  Bu temizlik, bütün peygamberlerin şeriatlarında var olagelen bir temizliktir. Bu temizliğin cünüp iken yapılması mekruhtur. Uygun olanı, kişiye gusül farz olmadan bu temizliklerin yapılmasıdır. Bedenden ayrılan her parça temizken ayrılmalıdır.

  Beden temizliğinde kullanılan malzemenin ve âletlerin ayrı bir yerde, özel kaplar içerisinde, mikrop kapmıyacak şekilde muhafaza edilmesinde zaruret vardır. Çoğu zaman temizlik sırasında kesilmeler, kanamalar görülebilir. Temiz olmayan makine ve malzemedeki mikroplar da bu kanla bedene karışabilir, küçük bir ihmalden büyük bir rahatsızlık durumu ortaya çıkabilir.

  Ayrıca bu kılları tüy giderici maddelerle gidermek de mümkündür.

  Kadınlar İçin Vücuttaki Tüylerin Durumu:

  Cenab-ı Hak her insanı ayrı bir güzellikte yaratmıştır. Birlik mührünün açıkça okunduğu insan simasındaki güzellik, fıtrî ve tabiî olanıdır. Bunu muhafaza etmek, sahip olduğu özellik ve güzelliklere şükredip, Allah'ın uygun görüp ihsan ettiği kadarına razı olmak kulluğun bir derecesi ve işaretidir.

  Bunun için hayatî ve zarurî bir maslahat yoksa, vücutta bulunan mevcut durumu değiştirmeye gitmemek lâzımdır. Çünkü böyle rast gele yapılan bir tasarruf insanı ağır bir mesuliyet altına sokabilir.

  Bir zaruret yokken insan bedeni üzerinde yapılan değişiklikleri şiddetle yasaklayan Peygamberimiz (asm), başına ilâve saç takana, cildine dövme yapana ve yaptırana, güzelleştirmek maksadıyla dişini inceltip seyrekleştirene, kaş ve kirpiklerini yolan kadınlara, Allah'ın yarattıklarını değiştirdikleri için ilahi rahmetten uzak kalmış olacaklarını bildirmiş ve ikazda bulunmuştur.

  Fıkıh alimleri bu hadisten hareket ederek yüzünde sakal ve bıyık biten kadının onları gidermesinin caiz olacağını; ancak kaşları inceltmenin, tabi şeklinden çıkarmanın, kirpikleri düzeltmenin veya takma kirpik kullanmanın caiz olmadığını belirtirler. Çünkü diş, kaş ve kirpik birer aza mesabesindedir. Aslında olmayıp sonradan biten yüzdeki kıllar ise bu sınıfa girmediğinden, kadının bunları gidermesin de bir mahzur görülmemektedir. Aynı şekilde kadının bacağındaki kılları gidermesinde de bir mahzur yoktur. Çünkü bu kaş gibi bir uzuv mesabesin de değildir.

  Fıkıh kitaplarına baktığımızda şu hükmü görmekteyiz:

  Kadını çirkinleştiren yüzdeki tüyler alınır. Erkeklerde görülen sakal, bıyık gibi şeylerin kadınlarda görülmesi halinde; alınması câizdir.

  “İbn-i Âbidin, sakal ve bıyığın kadında fıtrat olmadığını, bu sebeple (eğer çıkarsa) kesilmesinin (müstehab) olacağını beyan etmiştir!"

  "Bu kılları gidermenin en uygun yolu tıraş olmak değil, ağda, pudra veya benzeri tıbbî şeylerle yolmaktır.” ( Kadın İlmihali, Mürşide Uysal, s. 370)

  Anlaşılan odur ki, dindar hanımın kendini beyine karşı cazip duruma getirmesi müstehabdır. Beyini yabancıların cazibesinden korumuş olma hikmeti de vardır bunda.

  Kaşların arasında ya da kaşların kenarlarında biten kıllara gelince:

  “Normal kadın kaşının bir şekli (normal sayılan şekilleri) vardır. Bunların dışına çıkan, göze sakil (çirkin) gelen, sahibini çirkin gösteren ve bu yüzden onu rahatsız eden fazla kıllar alınabilir. Normal kaşları, modaya uyarak inceltmek, yerlerini değiştirmek... caiz görülmemiştir.” (Prof. Dr. Hayreddin Karaman)

  Kadınların yüzlerindeki kılları yolması, kaşlarını inceltmesi, kirpiklerini uzatması konusunun şer'i hükmü İslam alimlerini bir hayli meşgul etmiştir. Hz. Peygamber'in (asm) bu konu ile ilgili bir hadisinde;

  "Allah yüz tüylerini yolan ve yolduran kadına lanet etsin." (Buhari, 'Libas', 84; Müslim, 'Libas', 120)

  buyurmuş olması, bu ifadenin hangi fiilleri kapsadığı İslam hukukçuları arasında tartışma konusu olmuştur.

  Alimlerin çoğuna göre; kadının kocasına güzel gözükmek için ve onun izni ile yüzünde, kadınlara mahsus olmayan tüylerin (sakal, bıyık tüyleri) bitmesi halinde bunları alması, güzelleşmek için makyaj yapması, kaşlarının etrafındaki dağınık tüyleri (iki kaş arası, etrafı) alması caiz olup, hadisteki yasak, kadının dışarı çıkmak için, yabancılar için yüz kıllarını yolması ve kaşlarını alması ile ilgilidir.

  Sonuç olarak, hadiste yasaklanan kıl koparmayı, herhangi bir hastalık veya illet sebebiyle kadının yüzünde sonradan biten ve yüzünü çirkinleştiren yüz kıllarını (sakal, bıyık kılları) koparma değil de, başkalarına güzel görünmek maksadıyla kaşları inceltmek veya yukarı kaldırmak için kaş kıllarını yolmak, almak olarak anlamak daha doğrudur.

  İnsan, Allah'a inandığı, inanması ölçüsünde Rabb'inin kendisine emanet ettiği vücudundan ötürü saygılı olması, nimetlerine şükürle karşılık vermesi gereğindendir. Bunun için Müslüman hanımın, Allah'ın (cc) yüzüne verdiği güzelliği bozmadan muhafaza etmesi esere olan saygısının, ruh ve gönül huzurunun manevi ışıltısını yüzüne aksettirerek güzelliğine güzellik katabilmesi ise, eserin sahibi Yüce Allah'a olan sevgisinin ifadesidir. (Dr. Jale Şimşek)

 5. 11.Mart.2015, 01:47
  3
  Misafir

  Cevap: Dinimizin emrettiği etek traşı nasıl olmalıdır kasıklarla beraber makat ve çevresi de traş ed

  Verdiğiniz değerli bilgiler için sizlere teşekkür ederim.
  Kafamdaki tum sorularin cevabini aldim Allah razi olsun sizden


 6. 11.Mart.2015, 01:47
  3
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Verdiğiniz değerli bilgiler için sizlere teşekkür ederim.
  Kafamdaki tum sorularin cevabini aldim Allah razi olsun sizden

 7. 22.Haziran.2015, 10:26
  4
  Misafir

  Yazıklar olsun..

  Arkadaşlar, yapmayın etmeyin; dine bu kadar zarar vermeyin.. Temizlik imandandır.. 40 günde bir temizlikten bahsediliyor, bu kadar zamanda koltuk altı/etek traşı ne hale gelir.. Haftalık temizlik de yazılanlara göre zaten mümkün değil (banyoya atılmaz,gömülür denmiş.. Traş ettiğimiz kılları gömmek de nereden çıktı, banyo sırasında bunları kim, nasıl toplayacak, dinimizi bu hale getirmeyin). Ayrıca, bu kılların yolunmasının uygun olduğu belirtilmiş.. En hassas bölgelerdeki kıllar nasıl yolunur, bu acıya hangi Allahın kulu katlanır, yüzlerce sene önce traş makineleri mi vardı?? Neden dinimizi hala 1500 sene önceki mantıkla yorumluyoruz, neden her işimizi fıkıh kitaplarına bakarak yerine getiriyoruz, o kişilerden Allah razı olsun, kendi devirlerindeki sorunlara kendilerine göre cevap yazmışlar, dünyevi işlerimizi yerine getirirken bile neden kitaplara bakıyoruz, birilerini taklid ediyoruz.. Peygamberimiz Medine'ye hicret ettiğinde, hurmaların tozlaştırılarak aşılanmasında bir görüş belirtmiştir, ancak hurmalar bu nedenle oluşmadığından "siz dünya işlerini benden iyi bilirsiniz" diyerek bu tür teknik konuların tecrübeyle ve insanların kendi reyleriyle yapılacağını belirtmiştir.. Peygamber bile böyle söylüyor, biz kılların 40 günde bir, yolunarak, yolduklarımızı da gömerek ortadan kaldırılacağını fıkıh kitaplarına atıf yaparak belirtiyoruz.. Allah rızası için dinimizi bu hale getirmeyin, din adına hurafeleri yaymayın.. İslam dini dünyaya bu görüşlerle mi hakim olacak?? Allah aklımızı kullanmayı emrediyor..Hayırlı Ramazanlar dilerim.


 8. 22.Haziran.2015, 10:26
  4
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Arkadaşlar, yapmayın etmeyin; dine bu kadar zarar vermeyin.. Temizlik imandandır.. 40 günde bir temizlikten bahsediliyor, bu kadar zamanda koltuk altı/etek traşı ne hale gelir.. Haftalık temizlik de yazılanlara göre zaten mümkün değil (banyoya atılmaz,gömülür denmiş.. Traş ettiğimiz kılları gömmek de nereden çıktı, banyo sırasında bunları kim, nasıl toplayacak, dinimizi bu hale getirmeyin). Ayrıca, bu kılların yolunmasının uygun olduğu belirtilmiş.. En hassas bölgelerdeki kıllar nasıl yolunur, bu acıya hangi Allahın kulu katlanır, yüzlerce sene önce traş makineleri mi vardı?? Neden dinimizi hala 1500 sene önceki mantıkla yorumluyoruz, neden her işimizi fıkıh kitaplarına bakarak yerine getiriyoruz, o kişilerden Allah razı olsun, kendi devirlerindeki sorunlara kendilerine göre cevap yazmışlar, dünyevi işlerimizi yerine getirirken bile neden kitaplara bakıyoruz, birilerini taklid ediyoruz.. Peygamberimiz Medine'ye hicret ettiğinde, hurmaların tozlaştırılarak aşılanmasında bir görüş belirtmiştir, ancak hurmalar bu nedenle oluşmadığından "siz dünya işlerini benden iyi bilirsiniz" diyerek bu tür teknik konuların tecrübeyle ve insanların kendi reyleriyle yapılacağını belirtmiştir.. Peygamber bile böyle söylüyor, biz kılların 40 günde bir, yolunarak, yolduklarımızı da gömerek ortadan kaldırılacağını fıkıh kitaplarına atıf yaparak belirtiyoruz.. Allah rızası için dinimizi bu hale getirmeyin, din adına hurafeleri yaymayın.. İslam dini dünyaya bu görüşlerle mi hakim olacak?? Allah aklımızı kullanmayı emrediyor..Hayırlı Ramazanlar dilerim.

 9. 09.Ağustos.2015, 12:36
  5
  Misafir

  Cevap: Dinimizin emrettiği etek traşı nasıl olmalıdır kasıklarla beraber makat ve çevresi de traş edilmeli midir?

  Sunnet her zaman sunnettir. Siz o mulahaza ile farkli bir sekilde amel ederseniz belki onunda niyetinizin salih olmasi hasebiyle sevabi vardir ama sunnet mulahazasila yapilan amelle ayni sey degildir. Benden daha iyi bilenlere havale ediyorum.

  Hem zaten yazi dikkatli okundugu zaman anlasiliyorki: "Her hafta etek tıraşı olmak, bıyıkları kısaltmak, koltuk altını temizlemek, tırnakları kesmek sünnettir. " ve kirk gun icerisinde temizleme deniyor kirk gunde bir degil.

  Ayni zamanda hela ve hamama atmak mekruhtur diyor haram degil.

  Ve de sadece koltuk alti killarinin yolunmasinin sunnet oldugu belirtiliyor. Koltuk alti killarinin bu sekilde alinmasi buyuk bi aci vermez saniyorum.

  Anlasiliyorki islam dininin dunyaya hakim olmasi icin aslinda ilk basta kaide degistirmek yerine duzgun okumak lazim. Belkide iki dusun bi konus cercevesindede degerlendirilebilir.

  Selam ve dua ile


 10. 09.Ağustos.2015, 12:36
  5
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Sunnet her zaman sunnettir. Siz o mulahaza ile farkli bir sekilde amel ederseniz belki onunda niyetinizin salih olmasi hasebiyle sevabi vardir ama sunnet mulahazasila yapilan amelle ayni sey degildir. Benden daha iyi bilenlere havale ediyorum.

  Hem zaten yazi dikkatli okundugu zaman anlasiliyorki: "Her hafta etek tıraşı olmak, bıyıkları kısaltmak, koltuk altını temizlemek, tırnakları kesmek sünnettir. " ve kirk gun icerisinde temizleme deniyor kirk gunde bir degil.

  Ayni zamanda hela ve hamama atmak mekruhtur diyor haram degil.

  Ve de sadece koltuk alti killarinin yolunmasinin sunnet oldugu belirtiliyor. Koltuk alti killarinin bu sekilde alinmasi buyuk bi aci vermez saniyorum.

  Anlasiliyorki islam dininin dunyaya hakim olmasi icin aslinda ilk basta kaide degistirmek yerine duzgun okumak lazim. Belkide iki dusun bi konus cercevesindede degerlendirilebilir.

  Selam ve dua ile

 11. 05.Eylül.2015, 00:41
  6
  Misafir

  Cevap: Yazıklar olsun..

  evet arkadş aynen allah aklımızı ne diye vermiş.insanolglu çok büyük varlıktır insana secdeye egildi melekler bunu yaradan emir buyurduu öte yanı yok kendi nurunda nur kattı müslümnım deyip insanı öldürenlerin vay halineee


 12. 05.Eylül.2015, 00:41
  6
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  evet arkadş aynen allah aklımızı ne diye vermiş.insanolglu çok büyük varlıktır insana secdeye egildi melekler bunu yaradan emir buyurduu öte yanı yok kendi nurunda nur kattı müslümnım deyip insanı öldürenlerin vay halineee

 13. 18.Kasım.2015, 00:33
  7
  Misafir

  Cevap: Dinimizin emrettiği etek traşı nasıl olmalıdır kasıklarla beraber makat ve çevresi de traş edilmeli midir?

  Burada bahsedilen kırk günde bir tıraş ediniz demek değil ki buna mi takildiniz. Orada yazıyor yine uygun olanı her ikisininde haftada bir temizlenmesi denilmiş. 40 günü geçmemesi lazım denmiş. Birde şu şekilde düşünsek sahabeler veya eski zamanlarda ulaşım vasıtaları günümüzdeki gibi değildi. Bir yerden bir yere yolculuklar haftalarca bazen aylarca sürmekteydi. Ve ya savaş zamanlarını dusunmek lazım bu kırk gün en fazla sure bunun için tanınmıştır. Bakıldığı zaman bu bile kolaylaştırmaktir. İkinci husus yolmak günümüzde bayanlar ne yapıyor sence yolmayip jiletlemi kesiyor. Kökünü kurutmak için ne acılara katlanim lazer denen olayı uyguluyorlar. Burada illa yolacaksin da denmiyor. Makas tüy dökücü jilet kullanabilirsin deniyor. Bu yorumu ne maksatla yazdığını anlamış değilim. Günaha girmemek için zan dan sakınmaya çalışıyorum.

  Yazı için teşekkürler... Allah razı olsun


 14. 18.Kasım.2015, 00:33
  7
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Burada bahsedilen kırk günde bir tıraş ediniz demek değil ki buna mi takildiniz. Orada yazıyor yine uygun olanı her ikisininde haftada bir temizlenmesi denilmiş. 40 günü geçmemesi lazım denmiş. Birde şu şekilde düşünsek sahabeler veya eski zamanlarda ulaşım vasıtaları günümüzdeki gibi değildi. Bir yerden bir yere yolculuklar haftalarca bazen aylarca sürmekteydi. Ve ya savaş zamanlarını dusunmek lazım bu kırk gün en fazla sure bunun için tanınmıştır. Bakıldığı zaman bu bile kolaylaştırmaktir. İkinci husus yolmak günümüzde bayanlar ne yapıyor sence yolmayip jiletlemi kesiyor. Kökünü kurutmak için ne acılara katlanim lazer denen olayı uyguluyorlar. Burada illa yolacaksin da denmiyor. Makas tüy dökücü jilet kullanabilirsin deniyor. Bu yorumu ne maksatla yazdığını anlamış değilim. Günaha girmemek için zan dan sakınmaya çalışıyorum.

  Yazı için teşekkürler... Allah razı olsun

 15. 06.Nisan.2016, 23:43
  8
  Misafir

  Cevap: Dinimizin emrettiği etek traşı nasıl olmalıdır kasıklarla beraber makat ve çevresi de traş edilmeli midir?

  Arkadaşım bazı söylediklerine katılıyorum lakin iyi okumamismisin veya anlamak istememissin. Yazıda üstüne basa basa haftada bir yapmak sünnet diyor.40 gün geçerse mekruh diyor.


 16. 06.Nisan.2016, 23:43
  8
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Arkadaşım bazı söylediklerine katılıyorum lakin iyi okumamismisin veya anlamak istememissin. Yazıda üstüne basa basa haftada bir yapmak sünnet diyor.40 gün geçerse mekruh diyor.

 17. 05.Mayıs.2016, 18:41
  9
  Misafir

  Cevap: Dinimizin emrettiği etek traşı nasıl olmalıdır kasıklarla beraber makat ve çevresi de traş edilmeli midir?

  üzülerek söylüyorum müslüman kadınlarında erkeklerinde çok pis olduklarına şahit oldum hırıstiyan yada yahudiler daha temiz oluyorlar biz müslümanız diye geçinen bizler ya ihmal ediyoruz yada umursamıyoruz


 18. 05.Mayıs.2016, 18:41
  9
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  üzülerek söylüyorum müslüman kadınlarında erkeklerinde çok pis olduklarına şahit oldum hırıstiyan yada yahudiler daha temiz oluyorlar biz müslümanız diye geçinen bizler ya ihmal ediyoruz yada umursamıyoruz

 19. 10.Mayıs.2016, 11:32
  10
  Misafir

  Cevap: Dinimizin emrettiği etek traşı nasıl olmalıdır kasıklarla beraber makat ve çevresi de traş edilmeli midir?

  Kesinlikle müslümandan daha temizi yoktur ama bu kişi muslumansa çunku temizlik imandandir diyen muslumanliktr


 20. 10.Mayıs.2016, 11:32
  10
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Kesinlikle müslümandan daha temizi yoktur ama bu kişi muslumansa çunku temizlik imandandir diyen muslumanliktr

 21. 19.Haziran.2016, 02:16
  11
  Misafir

  Cevap: Dinimizin emrettiği etek traşı nasıl olmalıdır kasıklarla beraber makat ve çevresi de traş edilmeli midir?

  Yahudiler etek trası olmazlar uzun bırakırlar müslümanın kesmesini dinimiz emreder kesmeyenler kendileri bilirler


 22. 19.Haziran.2016, 02:16
  11
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Yahudiler etek trası olmazlar uzun bırakırlar müslümanın kesmesini dinimiz emreder kesmeyenler kendileri bilirler

 23. 06.Ağustos.2016, 12:45
  12
  Misafir

  Yorum: Dinimizin emrettiği etek traşı nasıl olmalıdır kasıklarla beraber makat ve çevresi de traş edilmeli midir?

  Çok şükür böyle düşünenlerimiz de var. Teşekkürler.


 24. 06.Ağustos.2016, 12:45
  12
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Çok şükür böyle düşünenlerimiz de var. Teşekkürler.
+ Yorum Gönder
Git 12 Son