+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Abdullah b. Abdurrahman el-Cibrîn Kimdir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Abdullah b. Abdurrahman el-Cibrîn Kimdir?


 2. Hoca
  erimeye devam...

  Cevap: Abdullah b. Abdurrahman el-Cibrîn Kimdir?


  Reklam  Cevap:
  ABDULLAH B. CİBRİN


  * Abdullah b. Abdurrahman İbn Abdillah el-Cibrîn
  * Riyad'ın batısındaki el-Kuvey'ıyye'de Mezal'de h.1349/m 1930'da doğmuştur.  * Pek çok alim ve hocadan ders okumuştur. Bunlardan bazıları Pek çok alim ve hocadan ders okumuştur. Bunlardan bazıları şunlardır:

  İlk hocası Abdulaziz "Ebu Habib" eş-Şeşerî, Muhammed b. İbrahim Alu'ş-Şeyh,
  İsmail b. Habib el-Ensarî ve Abdulaziz b. Bâz.
  * Hicri 1381 yılında İmamu'd-Da've Enstitüsünde şer'î ilimler dersini vermeyi
  üstlendi. Sonra h. 1402 yılında Şeriat Fakültesine, Akîde ve Çağdaş Mezhepler
  Bölümüne geçti. İlmi Araştırmalar, Fetva, Davet ve İrşad İdareleri Başkanlığında
  fetva üyesi oldu.
  * Hicri 1390 yılında el-Halî Enstitüsünden master diploması aldı. Master tezinin
  konusu: Ahbaru'l-Ahad fi'l-Hadisi'n-Nebevî'dir. Hicri 1407 yılında yüksek
  dereceyle doktora diploması verildi. Doktora tezi "ez-Zerkeşî ala Muhtasari'l-
  Harakî" isimli kitabın tahkiki hakkındadır.
  * İlmi Araştırmalar ve Fetva İdaresi Başkanlığında fetva üyesi olarak sabahları
  yaptığı çalışmanın yanında, Riyad şehrinde muhtelif konulardaki otuz kitabın
  şerhini oniki ders halinde Şeyh Cibrîn yürütmektedir.
  İslam'a ve müslümanlara yaptığı hizmetlerden dolayı Allah onu iyilikle mükafatlandırsın.
  11

  ???+ Yorum Gönder