+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Muhammed b. İbrahim Alu'ş-Şeyh Kimdir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Muhammed b. İbrahim Alu'ş-Şeyh Kimdir?


 2. Hoca
  erimeye devam...

  Cevap: Muhammed b. İbrahim Alu'ş-Şeyh Kimdir?


  Reklam  Cevap:
  MUHAMMED B. İBRAHİM ALU'Ş-ŞEYH


  * Abdulaziz Muhammed b. İbrahim b. Abdillatif b. Abdurrahman b. Hasen
  b. el-İmam Muhammed b. Abdilvehhab
  * Allah rahmet eylesin, kendisi 17 Muharrem 1311 yılında Riyad şehrinde
  doğdu.
  * Riyad şehrinde, babası Şeyh İbrahim b. Abdillatif'in gözetiminde yetişti.
  Onbir yaşına ulaştığında Kur'an'ı hıfzetti. Ömrünün onaltıncı yılında gözlerini
  kaybetti. Bu onun azmini kırmadı. Bilakis zamanının alimlerinin ilim halkalarına
  daha çok koştu.
  * Babasından ve zamanının Necid alimlerinden amcası Şeyh Abdullah b.
  Abdillatif'ten ders okudu. Bu esnada çeşitli şer'î ve lügavî ilimlerde metinleri ve
  muhtasarları ezberledi. Ayrıca Şeyh Sa'd b. Atik'ten fıkıh ve hadis kavramlarını,
  Şeyh Hamd b. Faris'ten lugat, nahiv ve Arabî ilimleri okudu.


  5  Bak: es-Sühubü'l-Vabile ala Darâihı'l-Hanabile, 2/626-633). Meşahiru Ulemai Necid (176-178).
  Ulemau Necd (2/567). el-A'lam (4/98)
  17 | KUR'AN VE SÜNNET I  ŞIĞINDA SORULU CEVAPLI ORUÇ İLMİHALİ

  * Ders, fetva ve hitabet görevlerinin yanında bilimsel enstitülerinin başkanlığı,


  mahkeme başkanlığı, Medine'de İslam Üniversitesinde danışmanlık ve kızların
  eğitimi başkanlığında danışmanlık gibi pek çok sayıdaki idari görevleri de
  üstlendi.
  * Pek çok büyük alim onun elinde yetişti. Şeyh Abdullah b. Hamid, Şeyh
  Abdulaziz b. Baz, Şeyh Süleyman b. Ubeyd gibileri bunlardandır.
  * Hicri 1389 yılı 24 Ramazan çarşamba günü 78 yaşında vefat etti.
  * Allah Rahmet etsin, arkasında pekçok ciltte toplanan ve basılan büyük bir
  fetva kolleksiyonu risaleler bıraktı.
  Allah rahmet eylesin ve onu geniş cennetlerine yerleştirsin.
  6+ Yorum Gönder
hasen bin ibrahim kimdir