+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Allah ile Peygamber´in tekzip edilmesini ister misiniz?" Bu hadisi şerifi nasıl Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. 1
  Misafir

  Allah ile Peygamber´in tekzip edilmesini ister misiniz?" Bu hadisi şerifi nasıl


 2. 2
  Muhasibi
  Editör

  Cevap: Halka anladıkları hadisleri söyleyiniz. Allah ile Peygamber´in tekzip edilmesini ister misiniz?" Bu hadisi şerifi


  Reklam  Cevap: Söz konusu hadis Hz. Ali (r.a)'den rivayetle şöyle buyurulmuştur. "İnsanlara anlayabilecekleri şeyler söyleyiniz. Siz Allah ve Resülü'nün tekzib olunmasını arzu eder misiniz?" demiştir(Buhari, İlim, 4).
  Hz. Ali'nin bu sözünün benzerini İbn Mes'ûd (r.a) da söylemiştir ki, bunu İmâm Müslim, sahih bir senedle Sahihinin mukaddimesinde şöyle tahric etmiştir: "Sen akıllarının ermeyeceği bir sözü herhangi bir zümreye (hakîkatte) söyleyici değil­sin (yânî söylemiş, ma'rifet ve hizmet yapmış değilsin...) Çünkü o söz onlardan kimi üzerinde ancak bir fitne olmuştur." (Müslim, Mukad­dime, 3; Acluni, 1:196)
  Akıllar, takatleri derecesinden fazlasını taşıyamazlar. O takatlerin üstüne çıkılırsa, hâlde mevcûd olan salâh bile yerini fesada bırakır. Âlimlerin birçoğu, anlaşılması güç ve te'vîli müşkil olan sözlerin ve müteşâbihlerin umuma söylenmesini hoş görmemişlerdir. Söylenmesi halinde murad edilen hikmetlerin açıklanması gerekir. Özellikle müteşabih ve temsili hadisleri açıklarken buna dikkat etmek gerekir. Hadisteki hikmeti anlayamadığı için uydurma diyenler çıkabilmektedir.

+ Yorum Gönder