+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Kadın kocasının izni olmadan hacca gidebilir mi? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Kadın kocasının izni olmadan hacca gidebilir mi?


 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Kadın kocasının izni olmadan hacca gidebilir mi?


  Reklam  Cevap: Hanefi Mezhebi'ne göre bir hanım yanında kocası, yahut da nikah düşmeyecek kadar yakını bir erkek bulunmadıkça, tek başına hacca gidemez.

  Kadın, şartları haiz bir mahremi olduğu zaman, kocasının izni bulunmasa dahi hacca gidebilir. Kocanın, hanımının hacca gitmesine engel olması caiz olmaz. Zira kocanın hakkı farzları iskat edemez. Hac ibadeti ise farzdır. Ancak nafile hac hususunda kocasının izni olmadan yola çıkamaz. Zira kocasının nafile hactan menetme hakkı mevcuttur.

  İslâm hu-kuk-çu-la-rı-nın ço-ğun-lu-ğu-na gö-re ko-ca, ka-rı-sı-nın farz hac-cı-na en-gel ola-maz. Çün-kü bu, ilk yü-küm-lü-lük yı-lın-da ( fevrî ) farz ol-muş-tur.

  (Hamdi Döndüren, Delilleriyle İslam İlmihali)


+ Yorum Gönder