+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Yağmur duası yapılırken ellerimizin içi aşağıya mı bakmalı yoksa yukarıya mı? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Yağmur duası yapılırken ellerimizin içi aşağıya mı bakmalı yoksa yukarıya mı?


 2. Muhasibi
  Editör

  Cevap: Yağmur duası yapılırken ellerimizin içi aşağıya mı bakmalı yoksa yukarıya mı?


  Reklam  Cevap: Dua esnasında eller (duanın seması sayılan) yukarıya açık olarak (ayrı) şekilde tutulur. İki elin avuç içi terazinin iki gözü gibi muvazeneli şekilde göğüs hizasında, semadan gelecek Rahmet-i İlâhiyye'ye açık bekler.

  Ancak, bazı zamanlarda bu iki elin yanyana birleşip, bitişik şekilde tutulması da sünnete aykırı değildir. Resûl-i Ekrem Hazretleri her iki halde de dua yapmıştır. Lâkin çoğu defa ellerini ayrı şekilde tuttuğu anlaşılmaktadır.

  Şafiî mezhebinde duanın korku mânâsına gelen cümlelerinde ellerin içinin yere çevrilip aşağıya tutulduğu gibi. Hanefi'de ise avuç içinin aşağıya çevrilmesi sadece yağmur duasında meşru kılınmış, diğerlerine şâmil olmamıştır.

  (Ahmed ŞAHİN)

  Yağmur duasında elleri yukarı kaldırmak müstehabdır. Çünkü Enes hadisinde şöyle gelmiştir.

  '' Hz. Peygamber (s) yağmur duası dışında hiç bir duada ellerini kaldırmazdı. Yağmur duasında ellerini o derece yukarı kaldırırdı ki koltuk altı beyazlığı görülürüdü.''

  (Vehbe Zuhayli. İsl. Fık. Ans. II/504)

  Yağmur duasında kişi içinde bulunan niyete göre ellerini kaldırabilir veya ters çevirebilir. Ellerin yukarı kaldırılması ısrarla istemeyi, ters çevrilmesi ise yağmurun gelmesi istenen yönün işaretini, yani yeryüzüne gelme temennisini ifade ve temsil eder.


+ Yorum Gönder