+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Arı balından zekat farz mı? bala öşür gerekirmi? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Arı balından zekat farz mı? bala öşür gerekirmi?


 2. Muhasibi
  Editör

  Cevap: Arı balından zekat farz mı? bala öşür gerekirmi?


  Reklam  Cevap: Zeytinde olduğu gibi balın zekâtı konusunda da iki görüş or­taya çıkmıştır. Bir görüşe göre baldan zekât vermek gerekmez. Di­ğer bir görüşe göre ise, topraktan çıkan ağaçlarla bitkilerin çiçek­lerinden elde edildiği için, baldanda öşür zekâtı vermek gerekir. Baldan rekât lâzım gelmediğini savuranlar.

  Baldan zekât lâzımgelmediğını şu ilim adamları kabul etmiş­lerdir:


  1- İmam Mâlik: “El-Muğnî”de kayd edildiğine göre, İmam Mâlik baldan zekât vermek gerekmediği görüşünü savunmuştur.
  2- İmam Şafiî: İmam Şafiî de atlardan zekât vermek gerek­mediğini söylüyor.
  3- Ömer b. Abdil-Aziz: Salim yolu ile gelen bir rivayette Ab­dullah b. Ebî Bekir şöyle anlattı: Ömer b Abdül-Aziz'den babama, Mina'da bulunduğu sırada, atlarla baldan zekât alınması ile ilgili resmî bir yazı gelmişti.
  4- İbn-î Ebî Leylâ, Hasan b. Salih ve İbn-i Münzir gibi muc­tehidler de baldan zekât vermek gerekmediği görüşünü savunmuş­lardır.
 3. Eşrefoğlu
  Emekli
  Konu: Balın Zekatı
  Kaynak: Tirmizi, Zekat 9, (629)
  Ravi İbnu Ömer(r.a.)
  Hadis: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Balda on tuluk için bir tuluk zekat vardır."
  Kayıt No.: 2036


+ Yorum Gönder
balin z,  balin zekati nedir,  balin öşürü