+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Aksırana Hayır Duada Bulunmak (Teşmit-İ Âtıs) Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Aksırana Hayır Duada Bulunmak (Teşmit-İ Âtıs)


 2. Galus
  Devamlı Üye

  Cevap: Aksırana Hayır Duada Bulunmak (Teşmit-İ Âtıs)


  Reklam  Cevap: Aksırana Hayır Duada Bulunmak

  "Teşmit" kelimesi (şin) ile okunduğu gibi, (sin) ile "Teşmit" şeklin-de de okunabilir. Bu, hayır ve bereket duasında bulunma anlamına gelir. Teşmit, aksıran kişiye, "ALLAH sana rahmet etsin" mânâsına gelen "Yerhamükellah" demektir. Açıkça bilinmektedir ki bunda, yüce İslâm di-ninin bir çok hikmetleri vardır. Bu duayı yapmaktan maksat; insanlar ara-sında dostluğu ilân etmek, ülfet ve kardeşlik ilişkilerini sabit kılmak, her müslümanın diğer kardeşine hayrı ulaştırma konusunda arzulu olduğunu izhâr etmek; kinden, öfkeden, düşmanlıktan, çekememezlikten uzaklaş-tırmak ve büyük küçük bütün işlerde İslâm´ın teşvik ettiği güzel hasletle-re sâhib olmaktır. Aksırana hayır duada bulunmak, selâma mukabelede bulunmak gibi farz-ı kifayedir98). Bu da üç şartla vâcib olur:

  1- Aksıran kişi, "elhamdülillah" veya "elhamdülillah! rabbi´l-âlemîn", veyahut da "elhamdü lillâhi alâ külli hâl" demelidir. Bu cümlelerden biri-ni söylemediği takdirde kendisi için hayır duada bulunmayı hak etmez. Aksiranın, yukarıdaki cümlelerden birini söyleyerek ALLAH´a hamdetmesi mendubtur.


+ Yorum Gönder