+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Onbeş aylık bebeğin cenazesi için telkin yapılır mı ? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Onbeş aylık bebeğin cenazesi için telkin yapılır mı ?


 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Onbeş aylık bebeğin cenazesi için telkin yapılır mı ?


  Reklam  Cevap: Telkin; Cenaze kabre konduktan ve başında Kur'an okuma da tamamlandıktan sonra, kalabalığın orayı terkedip geride kalan bir kimsenin kabirin başında yüksek sesle ve ölüye hitaben iman esaslarını hatırlatması işlemine denir. Peygamberimiz’in "Ölülerinize ‘lâ ilâhe illallah’ telkin ediniz" (Müslim, “Cenâiz”, 1) sözündeki "ölüleriniz" kelimesi, âlimlerin çoğunluğu tarafından, "ölmek üzere olanlarınız" şeklinde anlaşılmış ve bunlar telkinin sadece ölüm döşeğindeki hasta için olduğunu, definden sonraki telkinin meşrû olmadığını söylemişlerdir. Bazı Hanefî âlimleri ise bu konuda açık bir hüküm bulunmadığını, yani ölü defnedildikten sonra telkin vermenin tavsiye edilmediği gibi yasaklanmadığını ileri sürmüşlerdir. Mâlikîler'e göre de telkin, ölüm döşeğinde iken verilir; gömüldükten sonra telkin vermek ise mekruhtur.

  Hanefî mezhebinde mükelleflik yaşına girdikten sonra ölen kimsenin mezarı başında telkin verilmesi meşrû görülmüştür. "Telkin yapılmaz", "Ne yapın denir, ne de yapmayın" diyen Hanefî fıkıhçılar da vardır. Şâfiî mezhebine ve bir kısım Hanbelî fıkıhçılara göre de, telkin yapılması müstehaptır.
  Diyanet


+ Yorum Gönder