+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Dört Mezhebin Fıkıh Özetleri Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Dört Mezhebin Fıkıh Özetleri


 2. imam
  Üye

  Cevap: Dört Mezhebin Fıkıh Özetleri


  Reklam  Cevap: Karşılaştırmalı Dört Mezhep Fıkhı
  Büyük Boy * Lüx Cilt * Şamua Kağıt * 824 Sayfa

  Hazırlayan: Dr. İsmail Ahmed et-Tahran
  Mütercim: Birol Özden  Dört mezhebin tarih sahnesine çıkışdönemi, Ebu Hanife’nin hicri 80 senesinde doğuşundan, İmam Ahmed’in hicri 241 senesinde vefat edişine kadar, yani hicri birinci asrın başından üçüncü asrın ortalarına kadar olan bir zamanıkapsamaktadır.

  Bu dört mezhep arasındaki farklılıklar iki önemli sebepten kaynaklanmaktadır. Bunlar:

  a) Her bir mezhebin içinde bulunduğu ilmî ortamdan ve mücadele ettiği akımlardan etkilenmesi,

  b) Şer’i kaynakların sayısının çok olması, mezheplerden birinin kabul ettiği kaynağın diğerince kabul edilmemesi ve bu kaynakları öncelemedeki farklılıklar.
  Ben, fetva isteyenlerin, bir konu hakkında farklı farklı hükümler duymalarısebebiyle düştükleri şaşkınlığı gördüğüm için bu kitabı hazırladım.
  Dr. İsmail Ahmed et-Tahran

+ Yorum Gönder
dr İsmail Ahmed et-Tahran kimdir,  dr ismail ahmed et tahran kimdir