+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Peygamberimizin amcası Ebu Talip Müslüman oldu mu? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Peygamberimizin amcası Ebu Talip Müslüman oldu mu?


 2. Galus
  Devamlı Üye

  Cevap: Peygamberimizin amcası Ebu Talip Müslüman oldu mu?


  Reklam  Cevap: Ebû Tâlib'in îmânı meselesinde çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. Şiâ âlimleri îmânlı gittiğine kâildirler. Ehl-i Sünnet âlimlerinin ekserisi ise, îmân etmediğini söylemektedirler. Bununla birlikte Peygamber Efendimizle iftihar ettiği ve onun peygamberliğini kalben tasdik ettiğine dâir bazı emareler şiirlerinden anlaşılmaktadır.
  Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri de bu hususla ilgili olarak şöyle der: "Ehl-i Teşeyyu (şialar), îmânına kâil; ehl-i sünnetin ekserisi ise, îmânına kâil değildir. Fakat, benim kalbime gelen budur ki: Ebû Tâlib, Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın Risâletini değil, şahsını, zâtını gayet ciddi severdi. Onun -o gayet ciddi- o şahsî şefkatı ve muhabbeti, elbette zâyie gitmeyecektir. Evet, ciddi bir surette Cenâb-ı Hakkın Habib-i Ekremini sevmiş ve himâye etmiş ve taraftarlık göstermiş olan Ebû Tâlib'in; inkâra ve inâda değil, belki hicab ve asabiyet-i kavmiyye gibi hissiyata binâen makbul bir îmân getirmemesi üzerine Cehenneme gitse de, yine Cehennem içinde bir nevi hususî Cenneti, onun hasenâtına mükâfaten halkedebilir. Kışta bâzı yerde baharı halkettiği ve zindanda -uyku vasıtasıyla- bâzı adamlara zindanı saraya çevirdiği gibi, hususî Cehennemi, hususî bir nevi Cennete çevirebilir..."1

  1. Bediüzzaman Said Nursî, Mektûbat s. 398-399


+ Yorum Gönder
ebu talip müslüman olmuş mudur,  peygamberimizin amcaları,  ebu talip ne zaman müslüman oldu,  ebu talip müslüman oldumu,  peygamberimizin amcası ebu talib müslüman oldumu,  ebu talip müslüman mıdır ne zaman müslüman olmustur,  peygamber efendimizin müslüman amcaları