+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Evli erkeğin evdeki hanımına sormadan gizli iki şahitle başka birisiyle evlenme imkanı var mı? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Evli erkeğin evdeki hanımına sormadan gizli iki şahitle başka birisiyle evlenme imkanı var mı?


 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Evli erkeğin evdeki hanımına sormadan gizli iki şahitle başka birisiyle evlenme imkanı var mı?


  Reklam  Cevap: İslam dininde ikinci bir evlilik yapmak için herhangi bir kimseden izin alma zorunluluğu yoktur Peygamberimizin (asm) Hz Ali (ra)’ın ikinci evliliğine karşı çıkması, hususî bir tavırdır, bir hukuk prensibi değildir

  İlk eşin veya yakınlarının ikinci evliliğe tepki göstermeleri normaldir, fakat bu tepki hukukî değil, hissîdir

  Dört mezhebin içinde bulunduğu İslam hukukunda, çok eşliliğin caiz olmasının iki şartı vardır:

  1 Eşler arasında -nafaka/geçimi temin, mesken, güzel muamele, yanlarında kalmak gibi maddî yönden arzulanan- adaleti temin etmek

  Bu konuda Kur’an’ın mesajı açıktır; eşler arasında gereken adaleti sağlamak;

  “Himayeniz altındaki yetim kızlarla evlenince haklarını gözetemeyeceğinizden, adaleti sağlayamayacağınızdan endişe ederseniz, onlarla değil, size helâl olup arzu ettiğiniz diğer kadınlarla iki, üç veya dört hanım olmak üzere evlenin Eğer bu takdirde de aralarında adaleti gerçekleştirmekten endişe ederseniz, bir kadınla veya elinizin altında olan cariyelerle yetinin Bu durum, adaletten ayrılmamanız için en uygun olanıdır”(Nisa, 4/3)

  Burada, insanın iradesi dışında olan gönül bağlarına bağlı olarak gelişen sevgi paylaşımında adalet yapma zorunluluğu yoktur Aşağıdaki ayette bu hususa işaret edilmiştir:

  “Ey kocalar! bütün benliğinizle isteseniz dahi eşleriniz arasında (yapacağınız sevgi dağıtımında) tam adaleti sağlayamazsınız Öyleyse bir tarafa büsbütün gönlünüzü kaptırıp da öbürünü kocasızmış gibi bir vaziyette bırakmayın”(Nisa, 4/129)

  2 İkinci şart, onların geçimlerini temin etme gücüne sahip olmak Peygamberimiz (asm)

  “Ey gençler topluluğu! Sizden kim -ailenin- geçimini temin edebilecek maddî imkânlara sahip ise evlensin”(Mecmau’z-Zevaid, 4/252) buyurmakla bu ikinci şarta işaret etmiştir

  Bu sebeple, aile geçimini temin etmekten âciz olan kimsenin -birden çok değil-, bir kadınla da evlenmesi caiz değildir(bk V Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslamî, 7/168)


 3. şaf_ak
  ...MüPteLaNıM...
  gizli evlilik evlilik değildir!

+ Yorum Gönder