+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Kırk (40) sayısı ile ilgili hadisler Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Kırk (40) sayısı ile ilgili hadisler


 2. Şema
  el-âsa limen âsa

  Cevap: Kırk (40) sayısı ile ilgili hadisler


  Reklam  Cevap: a Hazret-i Âdem’in çamurunun mayalanması, kırk gün sürmüştür Rivâyet edildiğine göre:

  “Allâh, Âdem’in hilkat toprağını kırk gün kudret eliyle yoğurmuştur” (Taberî, Tefsîr, III, 306)

  Bu günlerin her biri, keyfiyeti bizlerce meçhûl olan bir zaman dilimidir

  b Her bir insan, anne karnında 40 gün nutfe, 40 gün aleka ve 40 gün mudğa hâlinde bulunur; sonra rûh üflenir Bu hususta Sahîhayn’de geçen bir hadîs-i şerîf şöyledir:

  İbn-i Mes’ud -radıyallâhu anh- anlatıyor:

  “Sâdık (doğru) ve Masdûk (sadâkati tasdîk olunmuş) olan Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem- buyurdular ki:

  «Sizden birinin yaratılışı, annesinin karnında kırk günde cem olur Sonra bu kadar müddette “aleka” olur Sonra bu kadar müddette “mudğa” olur Sonra Allâh bir meleği dört kelimeyle gönderir: (Bu melek)

  rızkını, ecelini, amelini, şakî veya saîd olacağını yazar, sonra ona rûh üflenir…»” (Buhârî, Kader, 1; Bed’ü’l-Halk, 6; Müslim, Kader, 1/2643)

  c Peygamberlerin Hakk’ın kelâmını işitmeleri bakımından kırk günün büyük bir ehemmiyeti olduğu gibi, evliyâullâhın kalblerinden hikmet pınarlarının fışkırması için de bunun ehemmiyeti büyüktür

  Hadîs-i şerîfte:

  “Kırk sabah ihlâsla Rabbine yönelen kimsenin kalbinden diline hikmet pınarları akar!” (Süyûtî, el-Câmiu’s-Sağîr, II, 137/8361) buyrulmuştur

+ Yorum Gönder