+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden İsmi azam duasını dılek için kaç defa okunmalıdır Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  İsmi azam duasını dılek için kaç defa okunmalıdır

  Sual: herhangi bir dileğin olması için ismi azam duası kaç defa okunursa ggerçekleşir ? 2. imam
  Üye

  Cevap: ismi azam duasını dılek için kaç defa okunmalıdır


  Reklam  Cevap: ismi azam, Allah Teâlâ'nın Kur'an ve hâdis-i şeriflerde zikredilen isimlerinin en büyüğüdür

  İsm-i A'zam'ı, Allah, isimleri içinde gizlemiştir Bunun da hik-

  meti, kullarının bütün Esma-Ül Hüsna’ya rağbetini sağlamak, kendisine bütün isimleriyle dua edilmesini te'min etmektir İsm-i Azam belli olsaydı, insanlar yalnızca o isimle dua ederler, diğer isimleri terkederlerdi Çünkü İsm-i A'zam'ın Allah katında büyük bir değeri vardır Bu isimle yapılan duaların mutlaka kabul edildiği rivayet olunmuştur

  İsm-i A'zam'ın Esma-Ül Hüsna’dan hangi isim olduğu hakkında, İslâm âlimleri ayrı ayrı kanaatler ileri sürmüşlerdir Büyük ekseriyetin kanâatı, İsm-i A'zam'ın, lâfza-i Celâl yani Allah ismi olduğudur Hz Ali Efendimize göre İsm-i Azam tek isim değildir Ferd, Hayy, Kayyum, Hakem, Adl, Kuddûs'tan ibaret 6 isimdir

  İmam-ı A'zam'a göre, İsm-i Azam, Hakem ve Adl olmak üzere iki isimdir Gavs-ı A'zam'ın İsm-i A'zam'ı, Hayy ismidir İmam-ı Rabbanî’ye göre de İsm-i Azam, Kayyum’dur

  Görüldüğü gibi İslâm büyükleri, İsm-i A'zam'ı farklı isimlerde bulmuştur Belki de her birinin hususi âlemine tecelli eden İsm-i azam değişik olmuştur

  Esma-Ül Hüsna içinde bir İsm-i Azam olduğu gibi, her isim için de azamî bir mertebe vardır Bâzan bir ismin azamî mertebesi, İsm-i Azam ile karıştırılır; o isim azamî mertebedeki tecellisi sebebiyle İsm-i Azam sanılır İsm-i A'zam'ın her âlime göre değişik olmasının bir sebebi de budur

+ Yorum Gönder
ismi azam duası kaç kere okunmalı,  ismi azam duasi ne zaman okunmali,  ismi azam duası dilek için kaç defa okunmalı,  ismi azam kaç kere okunmalı ,  ismi azam duası kaç kere okunur,  ismi azam kaç defa okunmalı,  ismi azam duası dilek için nasıl okunur