+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Mezi bulaşan çamaşırın o bölgesini illa yıkamak mı gerekli silinse olmaz mı? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Mezi bulaşan çamaşırın o bölgesini illa yıkamak mı gerekli silinse olmaz mı?


 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Mezi bulaşan çamaşırın o bölgesini illa yıkamak mı gerekli silinse olmaz mı?


  Reklam  Cevap: Meni veya mezinin bulaştığı yerleri yıkamanız gereklidir.

  Hanefilere göre meni pis sayılır, bedene veya elbiseye bulaşması halinde

  suyla yıkanması gerekir. Eğer kurumuşsa ovalamak suretiyle de temizlenmiş
  sayılır. Ancak Ebû Hanife'ye göre, kuru menîye, yeniden su isabet eder ve
  ıslanırsa pisliği geri döner.

  İmam Şafiî ve Ahmed b. Hanbel'e göre, menî temizdir. Diğer yandan

  İmam Mâlik ve Züfer meniyi pis kabul etmekle birlikte, kuru meninin
  ovmak yoluyla temizlenemeyeceği görüşünü savunurlar.

  Meziden dolayı gusül yapmak, yıkanmak gerekmez. Ancak mezi abdesti bozar.

  Bunun için abdesti yenilemek gerekir.


  Hadislerde de işâret edildiği gibi, mezinin bulaştığı yerleri yıkamak icâb eder.

  Çünkü mezi necistir (İbnul-Humâm, Şerhu Fethil-Kadir, Mısır 1315, I, 46;
  Vehbe ez-Zuheylî, el Fıkhul-İslâmî ve Edilletuhu, Dımaşk 1989, I, 368).

  Meziden dolayı gusül yapmak, yıkanmak gerekmez. Ancak mezi abdesti bozar.

  Bunun için abdesti yenilemek gerekir.

+ Yorum Gönder
mezi çamaşıra bulaşırsa