+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden İdğam nedir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  İdğam nedir?

  Sual: idğam nedir?
  idğam iki üüstün iki ötre iki esre ve cezimli nun'dan sonra lam mim nun vav ye ra ... harfleri gelirse bunlar birbirin e şeddlenir
  örneğin normal de 'ya lemün minel yüğminun ' diye okunması gerekirken idgam olduğu için yani lemün derken iki ötre vardır o yüzden 'ya lemün minel yüğminun' değilde ya lemü ? 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: idğam nedir?


  Reklam  Cevap: İDĞAM NEDİR
  Bir harfi kendisinden sonra gelen harfte gizlemektir. İki harf şeddeli bir harf olarak okunur. İdğam telaffuzda kolaylık sağlamak maksadıyla yapılır. Tevcid ilminde 6 çeşit idğam vardır:

  Tenvin (iki üstün, iki esire, iki ötre) veya sâkin nun’dan sonra ye, mim, nun, vav harfleri gelirse idğam mea’l-ğunne (ğunneli idğam) olur. Men ya’mel = meyya’mel, heyran yerehu = hayrayyerehû gibi.

  Tenvin veya sâkin nun’dan sonra “lam” ve “ra” harfleri gelirse idğam bila ğunne (ğunnesiz idğam) olur. Gafûrun rahîm = gafûrurrahîm gibi

  Çıkış yerleri ve sıfatları aynı olan iki harften birincisi sâkin ikincisi harekeli ise idğam misleyn olur. İz zehebe = izzehebe, yuhıbbü gibi.

  Sakin mim’den sonra mim ve sakin nun’dan sonra nun gelirse idğam misleyn mea’l ğunne olur. Min nâr = minnâr , em men = emmen gibi mim ve nun’un dışındaki iki harfin idğamına idğam-i misleyn bila ğunne denir. Bel leccû = Belleccû gibi.

  Çıkış yerleri aynı, sıfatları farklı olan iki harften birincisi sâkin, ikincisi harekeli olup peşpeşe gelirse idğam-ı mütecâniseyn olur. Bu idğamın 6 çeşidi vardır.

  (1) Sâkin te () harfinden sonra harekeli dal () ve tı () harfleri gelirse. Eskalet de’ava’llâhe = eskaledde’ava’llâhe, kâlet tâifetün = kâlettâifetün gibi.

  (2) Sâkin dal () harfinden sonra harekeli te () harfi gelirse, Abedtüm abettüm gibi.

  (3) Sâkin zel () harfinden sonra zı () harfi gelirse. İzzâlemû = izzâlemû gibi.

  (4) Sâkin tı () harfinden sonra te () harfi gelirse, ehattü = ehattü gibi.

  (5) Sâkin se () harfinden sonra harekeli zel () harfi gelirse. Yelhes zâlike = yelhezzâlike gibi.

  (6) Sâkin be (), harekeli mim () den sonra gelirse, birinci harfler ikinci harflere katılarak okunur. Irkeb maanâ = irkemmeana gibi.

  Mahrec ve sıfatlarında yakınlığı olan harflerden birincisi sâkin ikincisi harekeli olarak arka arkaya gelirlerse idğamü mütekâribeyn olur. Bu harfler lem, ra ve kaf, kef harfleridir. Kul rabbi = kurrabbi , elem nahluk küm = elemnahlükküm gibi. Ancak sâkin ra harfinden sonra harekeli lam gelirse idğam değil ızhar olur. İğfir lena gibi. (İ.K.)


+ Yorum Gönder
idgam nedir,  idgam ne demek,  cezimli nundan sonra ra gelirse,  nun vav ye mım