+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden İnsanların kıyamet günü mezardan diriliş halleri nasıl olacak? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  İnsanların kıyamet günü mezardan diriliş halleri nasıl olacak?


 2. @hmet
  Üye

  Cevap: İnsanların kıyamet günü mezardan diriliş halleri nasıl olacak?


  Reklam  Cevap: kıyamet ve yeniden dirilme nasıl olacaktır?

  Kıyamet ve diriliş hadisini 3 gün önce okudum.

  Muaz b. Cebel, Hz. Peygamber Efendimiz (asv)'e, “Sûr'a üflendiği gün, bölük bölük Allah'a gelirsiniz.” (Nebe, 78/18) mealindeki ayette geçen bölük bölük haşir meydanına gelmenin tefsirini sormuş ve aldığı cevabı da bize bildirmiştir:

  “Ey Allah'ın Rasûlü, dedim. Yüce Allah'ın: "Sûra üfürülecek olan o günde, siz de hemen bölük bölük geleceksiniz." buyruğu hakkında ne dersin?” Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu:

  "Ey Muaz, sen gerçekten çok büyük bir iş hakkında soru sordun." Sonra gözlerinden yaşlar akıtarak şunları söyledi:

  "Ümmetimden yüce Allah'ın Müslüman cemaatlerinden ayrı tutup, suretlerini değiştireceği on sınıf, ayrı gruplar halinde haşredileceklir. Bunların bir bölümü maymun suretinde, bir bolümü domuz suretinde, bir bölümü de ayakları yukarıda ve yüzleri üstünde sürüklenecek şekilde baş sağı dönmüş, bir bölümü nereye gidip geleceğini bilemeyen kör, bir bölümü akledemeyecek şekilde sağır ve dilsiz, bir bölümü dillerini çiğneyecek şekilde ve dilleri göğüslerine kadar sarkmış, ağızlarından akan salya irin olarak akacak, orada toplanmış olan herkes kendilerinden tiksinecek, bir bölümü el ve ayakları kesilmiş olacak, bir bölümü cehennemden kütükler üzerinde haça gerilmiş olacak, bir bölümü leşlerden daha kötü bir şekilde kokmuş olacak, bir bölümü ise derilerine yapışmış ve onlara bütün vücutlarını örtecek şekilde katrandan elbiseler giydirilmiş olacaktır."

  "- Maymun suretinde haşredilecek olanlar, insanlar arasında laf alıp götürenler olacaktır.
  - Domuz suretinde hasredilecekler ise, haram yiyenler ve haksız vergi toplayanlardır.
  - Başları ve ayakları ters yüz edilmiş olanlar, faiz yiyicileridir.
  - Körler, verdikleri hükümlerde zalimlik edenlerdir.
  - Sağır ve dilsiz olanlar, amellerini beğenen ve onlara bel bağlayanlardır.
  - Dillerini çiğneyenler, sözleri davranışlarına uymayan ilim adamları ile kıssa anlatıcılarıdır.
  - El ve ayakları kesilmiş olanlar, komşularına eziyet verenlerdir.
  - Ateşten kütükler üzerinde haça gerilmiş olacaklar, iyi insanları zalim yöneticilere ihbar edenlerdir.
  - Leşlerden daha kötü kokacak olanlar, şehvet ve lezzetlerinin sefasını sürenler ve mallarındaki Allah'ın hakkını engelleyenlerdir.
  - (Katrandan) elbiseler giyinecek olanlar, kibirliler, övünenler ve büyüklenenler olacaktır." (bk. Suyuti, ed-Dürrü'l-Mensur, 7/393; Kurtubi, el-Cami li ahkam, ilgili ayetin tefsiri)

  Diğer bir rivayet de şöyledir:

  "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki, "Kıyamet günü insanlar üç sınıf olarak haşrolunurlar:

  * Yayalar sınıfı,
  * Binekliler sınıfı,
  * Yüzü üstü sürünenler sınıfı."

  Aleyhissalâtu vesselâm'a soruldu: "Ey Allah'ın Resulü! Bunlar yüzleri üzerine nasıl yürürler?" Şu cevabı verdiler:

  "Onları ayakları üzerine yürüten Allah, yüzleri üzerine yürütmeye de kadirdir. Ancak bilesiniz, bu yüzleri üstü yürüyenler, önlerine çıkan her engele, her dikene karşı kendilerini yüzleriyle korumaya çalışırlar." [Tirmizî, Tefsir Benî İsrail (İsra), 3141)

 3. Misafir
  Allah'ım rahmetini bizden esirgeme.

 4. Misafir
  Yaradan Allahu teala bizlere o gunumuzde yardim et bagisla af eyle Amin

+ Yorum Gönder
kıyametten sonra diriliş,  insanların kıyamet günü mezardan diriliş halleri,  kıyamet ve yeniden dirilme nasıl olacaktır,  kıyamet günü insanların diriliş halleri,  kabirden diriliş,  kıyamet günü diriliş halleri,  mezarda diriliş