Konusunu Oylayın.: Kendisinden hadis rivayet edilen alim muhaddis kürt hanımlar

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi
Kendisinden hadis rivayet edilen alim muhaddis kürt hanımlar
 1. 18.Ağustos.2011, 02:54
  1
  Misafir

  Kendisinden hadis rivayet edilen alim muhaddis kürt hanımlar

 2. 18.Ağustos.2011, 02:54
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  Kendisinden hadis rivayet edilen alim muhaddis kürt hanımlar

 3. 29.Ağustos.2011, 02:51
  2
  imam
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 20.Ağustos.2007
  Üye No: 2034
  Mesaj Sayısı: 7,809
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 10
  Bulunduğu yer: minallah-ilelllah

  Cevap: Kendisinden hadis rivayet edilen alim muhaddis kürt hanımlar
  KENDİSİNDEN HADİS RİVAYET EDİLEN ALİM MUHADDİS KÜRT HANIMLAR

  Diyarbakır müftülüğünün Diyarbakırlı erkek bir muhaddisin varlığını belgeleriyle ortaya çıkarmasından sonra dikkatimiz hanım muhaddislere yöneldi.Bu hususta Muhammed Hayr Yusuf’un İslam Tarihinde Kürt Kadını isimli eser bize yol gösterdi.
  Bu eseri okuduğumuzda İslami ilimlere- ve özellikle Hadis ilmine Kürt hanımların büyük katkılarda bulunduğunu gördük.Bu alanda örnekler verelim:

  Fahrünnisa Şühde Dinoriye

  Şühde,Ferec-ed- Dinori oğlu muhaddis Ebu Nasr Ahmed’in kızıdır.Dinoriye Dinor’a dayandırılır,Kürtlerin yoğun yaşadığı bir yerdir,bir grup ulema buraya dayandırırlır.Şühde 1088 senesinde doğdu.İmam Zehebi,Şühde hakkında şöyle diyor:’Şühde,dindar,abid ve Saliha biriydi.Babası ona bir çok kimseden hadis dinletti.İbnu Dübeysi de onun dindar,Saliha,takva sahibi bir kadın olduğunu söylüyor.Bir çok kimseden hadis duymuştur.Babası onu eğitti ve hadis şeyhlerinin ders halkalarında bulundu.Uzun yaşadı ve zamanın ehline kaynaklık etti.İbnu Cevzi Muntezem adlı kitabında,Şühde’nin yanında ders okuduğunu ve onun hayır ve iyilik ehli olduğunu söylüyor.Şühde alimlerin arasına girdi ve yüzyıla yakın uzun bir zaman yaşadı.Bir çok kişi ondan hadis duymuştur.Ondan hadis duyanların oranı yüksekti.Küçükler ile büyükler arasında köprü oldu ve küçüklerin hadis duymalarını sağladı.Ebul Fevarsi 1099 yılında vefat ettiğinde Şühde kendisinden hadis rivayet eden son kişiydi.M.1179’da vefat etti.Cenazesine alimler ve halk topluluğu katıldı .ŞÜhde,Şeyzele,Eyüb oğlu Ebul Hasan;Ensardan Ebul Ferec Mauhammede vs. hadis rivayet etmiştir.İbnul Cevziş ,Şühde’yi kendi hocaları arasında zikreder.Nasların bir kısmı ona dayandırılmıştır. Muhammed Hayr Yusuf’un eserinde Şühde’nin hadis rivayet ettiği ve kendisinden hadis rivayet edilenlerin listesi vardır

  Ahmed el-Hekkari’nin kızı Esma ve Cüveyriye

  Esma,Mevsik el _Hekkari’nin oğlu Hüseyin oğlu Ahmet’in kızıdır.1316 yılında doğdu.Muhaddise alimlerindendir.Mezi el Hamavi el –Müselsel oğlu İdris oğlu Ahmet’in ‘Ahberena es_Sedrül Belevi dersinde hazır bulundu.İbnul Asakir’in,Ramazanın fazileti hakkında bir meclisinde ‘Ahbarena Mekki bin Alan’ dersinde bulunmuştur.Zahire oğlu Ebu Hamid de, Esma’dan hadis duymuştur.
  Cüveyriye de 1305 senesinde doğdu.Ondan hadis rivayet eden Ondan hadis rivayet eden çok sayıda talebe var.Cüveyriye ,Mesned el Hamidi’yi ve Nesai’yi Sevvaf oğlu Ebul Hasandan duymuştur.Kayyım oğlu İsa oğlu Ali’den yanındaki Müstehrac el-İsmaili ve Süfyan cüzünü duymuştur .Şerif Musa’dan sahihi Müslüm’ü işitti.Diğer kaynaklar ise Muhammed Hayr Yusuf’un İslam Tarihinde Kürt Kadını isimli eserdedir.
  Cüveyriye çok hadis rivayet etti.İbnül Hacer şöyle der’Bizim bazı hocalarımız ve çoğu arkadaşlarımız Cüveyriye’den hadis duymuştur

  -

  Abdurrahim’in kızı Cüveyriye

  Şeyhülsilam el Hafız Ebul Fazl Abdurrahim’in kızıdır.1387 yılından önce doğdu.Büyük bir hadisciydi.İbnu hatem’e,Enbasi’ye,Fersisi’ye,Hafız Ebul Hasan el_Heysemi ve diğer bir çok kişiye hadis okudu.

  Siirtli Süleyman’ın kızı Zeynep

  Zeynep,Zehebinin hocasıdır.Zeynep,sahihi İbnu Zubeydiden,eş_Şems Ahmet,İbnu es_Sebah,Hacca es_Selefi oğlu Ali,Kerime ve bir grup alimden- hadis duymuştur.Bir grup aklim Zeyneb’e icazet verdi

  Abdürrahim kızı Zeynep

  MS.1389 yılında doğdu.Babası,Fersisi,Heysemi ve Ebubekir el Meraği oğlu Zeyn’den hadis duymuştur.Zeynep,İmam Ahmet mesnedinin tümünü babasından ve Heysemiden duymuştur.Bir grup alim kendisine icazet vermiştir..Çok sayıda hadis rivayet etmiştir.

  İbrahim el_Hekkari’nin Kızı Fatime

  1285 yılında doğduBüyük muhaddisyedi,büyük alimlere icazet vermiştir.İbnul Hacer Askelani’EdüDürerül Kaminde’de kendisinden genişçe bahseder.

  Yusuf el Hekkari’nin kızı Ümmü Muhammed

  Muhaddisedir.1315 senesinde Ömer oğlu ebu Abdullah Muhammed’in Muvafakatından 1. cildini ve tahricini,Ebu Tahir’in yaptığı el Necib Abdullatif’in Muvakatından da 2.cüzünü Ebu Tahir’den duymuştur.

  Şehab’ın kızı Emetullah
  Zabub oğlu Ebul Ferec’e Sahihi dinletmiştir.Hicri 9.yüzyıl alimlerindendi.Tedrisatla iştigal etmiştir.

  Hakkarilinin kzı Cüveyriye
  Çok bilgili bir muhaddisedir.MS.1312 yılında 90 yaşında vefat etmiştir.

  Diğer muhaddise kürt hanımlar içinMuhammed Hayr Yusuf’un İslam Tarihinde Kürt Kadını isimli eserine bakılabilir.

  -

  Diyarbakır ili Lice ilçesi Savat (Hazan) köyünde Şeyh Abdulkadir’e ait türbede aileden Asiye, Fatma ve Rukiye’nin de kabirleri vardır. Nakşibendi Tarikatı şeyhlerine ait türbeyi halk, şeyh- mürşit ve halife olduğu inancından yola çıkarak ziyaret etmektedir.
  ------------------------------------- dr.yaşarkalafat· anadolu’da ulu kadın kişiler ve halk inançları
  alıntı


 4. 29.Ağustos.2011, 02:51
  2
  Üye  KENDİSİNDEN HADİS RİVAYET EDİLEN ALİM MUHADDİS KÜRT HANIMLAR

  Diyarbakır müftülüğünün Diyarbakırlı erkek bir muhaddisin varlığını belgeleriyle ortaya çıkarmasından sonra dikkatimiz hanım muhaddislere yöneldi.Bu hususta Muhammed Hayr Yusuf’un İslam Tarihinde Kürt Kadını isimli eser bize yol gösterdi.
  Bu eseri okuduğumuzda İslami ilimlere- ve özellikle Hadis ilmine Kürt hanımların büyük katkılarda bulunduğunu gördük.Bu alanda örnekler verelim:

  Fahrünnisa Şühde Dinoriye

  Şühde,Ferec-ed- Dinori oğlu muhaddis Ebu Nasr Ahmed’in kızıdır.Dinoriye Dinor’a dayandırılır,Kürtlerin yoğun yaşadığı bir yerdir,bir grup ulema buraya dayandırırlır.Şühde 1088 senesinde doğdu.İmam Zehebi,Şühde hakkında şöyle diyor:’Şühde,dindar,abid ve Saliha biriydi.Babası ona bir çok kimseden hadis dinletti.İbnu Dübeysi de onun dindar,Saliha,takva sahibi bir kadın olduğunu söylüyor.Bir çok kimseden hadis duymuştur.Babası onu eğitti ve hadis şeyhlerinin ders halkalarında bulundu.Uzun yaşadı ve zamanın ehline kaynaklık etti.İbnu Cevzi Muntezem adlı kitabında,Şühde’nin yanında ders okuduğunu ve onun hayır ve iyilik ehli olduğunu söylüyor.Şühde alimlerin arasına girdi ve yüzyıla yakın uzun bir zaman yaşadı.Bir çok kişi ondan hadis duymuştur.Ondan hadis duyanların oranı yüksekti.Küçükler ile büyükler arasında köprü oldu ve küçüklerin hadis duymalarını sağladı.Ebul Fevarsi 1099 yılında vefat ettiğinde Şühde kendisinden hadis rivayet eden son kişiydi.M.1179’da vefat etti.Cenazesine alimler ve halk topluluğu katıldı .ŞÜhde,Şeyzele,Eyüb oğlu Ebul Hasan;Ensardan Ebul Ferec Mauhammede vs. hadis rivayet etmiştir.İbnul Cevziş ,Şühde’yi kendi hocaları arasında zikreder.Nasların bir kısmı ona dayandırılmıştır. Muhammed Hayr Yusuf’un eserinde Şühde’nin hadis rivayet ettiği ve kendisinden hadis rivayet edilenlerin listesi vardır

  Ahmed el-Hekkari’nin kızı Esma ve Cüveyriye

  Esma,Mevsik el _Hekkari’nin oğlu Hüseyin oğlu Ahmet’in kızıdır.1316 yılında doğdu.Muhaddise alimlerindendir.Mezi el Hamavi el –Müselsel oğlu İdris oğlu Ahmet’in ‘Ahberena es_Sedrül Belevi dersinde hazır bulundu.İbnul Asakir’in,Ramazanın fazileti hakkında bir meclisinde ‘Ahbarena Mekki bin Alan’ dersinde bulunmuştur.Zahire oğlu Ebu Hamid de, Esma’dan hadis duymuştur.
  Cüveyriye de 1305 senesinde doğdu.Ondan hadis rivayet eden Ondan hadis rivayet eden çok sayıda talebe var.Cüveyriye ,Mesned el Hamidi’yi ve Nesai’yi Sevvaf oğlu Ebul Hasandan duymuştur.Kayyım oğlu İsa oğlu Ali’den yanındaki Müstehrac el-İsmaili ve Süfyan cüzünü duymuştur .Şerif Musa’dan sahihi Müslüm’ü işitti.Diğer kaynaklar ise Muhammed Hayr Yusuf’un İslam Tarihinde Kürt Kadını isimli eserdedir.
  Cüveyriye çok hadis rivayet etti.İbnül Hacer şöyle der’Bizim bazı hocalarımız ve çoğu arkadaşlarımız Cüveyriye’den hadis duymuştur

  -

  Abdurrahim’in kızı Cüveyriye

  Şeyhülsilam el Hafız Ebul Fazl Abdurrahim’in kızıdır.1387 yılından önce doğdu.Büyük bir hadisciydi.İbnu hatem’e,Enbasi’ye,Fersisi’ye,Hafız Ebul Hasan el_Heysemi ve diğer bir çok kişiye hadis okudu.

  Siirtli Süleyman’ın kızı Zeynep

  Zeynep,Zehebinin hocasıdır.Zeynep,sahihi İbnu Zubeydiden,eş_Şems Ahmet,İbnu es_Sebah,Hacca es_Selefi oğlu Ali,Kerime ve bir grup alimden- hadis duymuştur.Bir grup aklim Zeyneb’e icazet verdi

  Abdürrahim kızı Zeynep

  MS.1389 yılında doğdu.Babası,Fersisi,Heysemi ve Ebubekir el Meraği oğlu Zeyn’den hadis duymuştur.Zeynep,İmam Ahmet mesnedinin tümünü babasından ve Heysemiden duymuştur.Bir grup alim kendisine icazet vermiştir..Çok sayıda hadis rivayet etmiştir.

  İbrahim el_Hekkari’nin Kızı Fatime

  1285 yılında doğduBüyük muhaddisyedi,büyük alimlere icazet vermiştir.İbnul Hacer Askelani’EdüDürerül Kaminde’de kendisinden genişçe bahseder.

  Yusuf el Hekkari’nin kızı Ümmü Muhammed

  Muhaddisedir.1315 senesinde Ömer oğlu ebu Abdullah Muhammed’in Muvafakatından 1. cildini ve tahricini,Ebu Tahir’in yaptığı el Necib Abdullatif’in Muvakatından da 2.cüzünü Ebu Tahir’den duymuştur.

  Şehab’ın kızı Emetullah
  Zabub oğlu Ebul Ferec’e Sahihi dinletmiştir.Hicri 9.yüzyıl alimlerindendi.Tedrisatla iştigal etmiştir.

  Hakkarilinin kzı Cüveyriye
  Çok bilgili bir muhaddisedir.MS.1312 yılında 90 yaşında vefat etmiştir.

  Diğer muhaddise kürt hanımlar içinMuhammed Hayr Yusuf’un İslam Tarihinde Kürt Kadını isimli eserine bakılabilir.

  -

  Diyarbakır ili Lice ilçesi Savat (Hazan) köyünde Şeyh Abdulkadir’e ait türbede aileden Asiye, Fatma ve Rukiye’nin de kabirleri vardır. Nakşibendi Tarikatı şeyhlerine ait türbeyi halk, şeyh- mürşit ve halife olduğu inancından yola çıkarak ziyaret etmektedir.
  ------------------------------------- dr.yaşarkalafat· anadolu’da ulu kadın kişiler ve halk inançları
  alıntı
+ Yorum Gönder