+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden En faziletli salavat hangisidir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  En faziletli salavat hangisidir?


 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: En faziletli salavat hangisidir?


  Reklam  Cevap: En makbul Salavat

  Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed

 3. Ercan
  Devamlı Üye
  BİR DEFASI ONBİN SALAVAT'A DENK OLAN BİR SALÂT
  "Ey ALLAH'ım ! Nuru mahlukata sebkat etmiş ve zuhuru alemlere rahmet olan Efendimiz Hz Muhammed'e, yaratıklardan geçen ve kalan, iyi ve kötü olanlarının sayısınca salât et. Öyle bir salâtla ki sayıları kaplasın, sınırları kuşatsın, bir salât ki nihayeti, müddeti, sonu ve süresi olmasın. Senin devamınla daim olsun. Al'i Ashabına da böylece olsun. Bundan dolayı ALLAH'u Teâlâ'ya hamd olsun."

  Günde bir kere veya ayda bir kere yahut senede bir kere veya ömründe bir kere söylese, onun günahları denizin köpükleri veya kum tanecikleri kadar da olsa, yahut harpten kaçmış da olsa (ki çok büyük bir günahtır), ALLAH'u Teâlâ onun geçmiş ve gelecek bütün günahlarını mağfiret eder. (Hadis-i Şerif,Deylemi, Enes'den RA Rivayet)


  Ayrıca;
  "Her kim yedi Cuma yediser defa bu sekilde salavat verirse insallah Efendimizin (sas) sefaatine nâil olur "
  "Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin salâten tekûnü leke rizâen ve lihakkihî edâen ve e'atihil vesîlete vel fazîlete vel makâmel Mahmûdellezî veadtehû veczihi annâ efdale mâ câzeyte nebiyyen an ümmetihi ve salli alâ cemîi ihvânihî minen nebiyyîne vesssâlihîne, birahmetike yâ ERHAMERRÂHIMÎN


  "Her kim bu sekilde salavat-i serife verirlerse, Efendimiz kendisine, ana, baba ve yakinlarina insallah sefaatte bulunur"
  "Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve tekabbel sefâatehül kübrâ ve erfe'a derecetehül ulyâ ve âtihî sü'lehû fil âhireti vel ûlâ kemâ âteyte Ibrâhîme ve Mûsâ  "Bir kimse su sekilde salavat verse, yetmis melek onun sevabini yazar"
  "Sallallâhü alâ seyyidinâ Muhammedin ve cezâhü annâ mâ hüve ehlühû"
  "Kim Cuma günleri bu sekilde salavat getirirse Hak Teâlâ onun seksen yillik günahini affeder"
  "Allâhümme salli alâ Muhammedin abdike ve resûliken nebiyyil ümmiyyi"


 4. Desert Rose
  Silent and lonely rains
  Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin
  ve ala ali seyyidina Muhammed

  Yeterki salavat çekilmek istenilsin
  samimiyetle çekilen salavat en faziletlisidir.

 5. Ercan
  Devamlı Üye
  Yeterki salavat çekilmek istenilsin
  samimiyetle çekilen salavat en faziletlisidir.
  Şüphesiz kardeşim.

  Hz.Muhammed ( S.A.V) ve ashabına sonsuz salat ve selam olsun.

 6. Misafir
  Salavat-ı Fâtih inşallah 120.000 e denktir inşallah

  Salavat-ı Fâtih (120.000 Salavat gücünde)Arapça-Türkçe Okunuşu, Mânâsı


  , Hz. Muhammed (Sav), salavat, Salavat-ı Fâtih
  Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedinil fâtihı limâ uğlika vel hatimi li mâ sebeka ven nâsırıl hakkı bil hakkı vel hâdi ila sırâtıkel müstekıymi sallellahü aleyhi ve ala âlihi ve ashâbihi hakka kadrihî ve mikdârihil aziym*

  Manası:
  Allahım! Kapalılıkları açan, geçmişe son veren, hakka hakikatla destek olan, mahlukatı senin doğru yoluna ileten Efendimiz Muhammed’e O’nun âline ve ashabına O’nun yüce kadr ü kıymetince salat eyle selam eyle ve O’nu mübarek kıl.

  Fazileti ve sırları:
  Yüz yirmi bin salavat-ı şerife gücünde olduğu mana aleminde Peygamberimiz (s.a.v.) tarafından bildirilmiştir.
  Eski zamanda Kutbül Aktab Ahmed Ticani hazretleri yakaza halinde bu salavatın faziletini Hazreti Resulüllah’a sorar.
  Cevaben:

  “Bir kimse salavat-ı fatihi bir defa okursa zamanın başından salavat getirenin okuduğu zamana kadar ins ü cinin ve meleklerin getirdiği salavata denk sevap kazanır. Günahları da bağışlanır.” buyurmuşlardır.

  Hikmeti:
  1. Bu salavat-ı şerife okuyanı cehennem ateşinden korur.
  2. Kırk gün okuyanın tevbesi kabul edilirgünahları bağışlanır.
  3. Cuma gecesi bin defa okuyan Efendimiz (s.a.v.) ile görüşür.

 7. Misafir
  Esselatü Vesselamü Aleyke Ya RASULALLAH ..

  Esselatü vesselamü aleyke ya HABİBALLAH

  Esselatü vesselamü aleyke ya Seyyidel evveline vel'ahirin,Veselamün alel mürselin. AMİN

+ Yorum Gönder
en faziletli salavatlar,  en faziletli salavat,  FAZILETLI SALAVATLAR,  en büyük salavat hangisi,  salavat,  en makbul salavat,  salavatlar ve faziletleri