+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Şeriat, zamana göre değişiklikler gösterebilir mi? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Şeriat, zamana göre değişiklikler gösterebilir mi?


 2. m.deniz
  Devamlı Üye

  Cevap: Şeriat, zamana göre değişiklikler gösterebilir mi?


  Reklam  Cevap: Zamana göre helal-haram, ibadetler ve diğer ahkam konuları dışındaki teferruat konularında, maslahata göre müçtehitler içtihadda bulunarak yeni mesleleri çözerler. Ancak bu şeriatın değişmesi değil onun tanıdığı esnekliğin İslam alimlerince kullanılarak Müslümanlara çözüm getirmeleridir.

  İslâm dini en mükemmel bir dindir. Nitekim Cenâb-ı Hakk da;

  "... Bugün sizin için dininizi ikmal ettim ve üzerinizdeki nimetimi tamamladım..." (Maide, 5/3)
  buyurmuştur. Kur'an-ı Kerim'de, gerek inanış, gerek ibadet ve davranışa dair açık hükümler bulunduğu gibi, kıyamete kadar ortaya çıkabilecek yeni hâdiseleri çözmeğe yeterli kanun ve prensipler de mevcuttur. Bunlardan hüküm çıkarmak ise ancak içtihat ile mümkündür.

  Evet, İslâm dininde içtihadın konumu çok önemlidir. Müslümanların birçok ihtiyaçları bu kurum sayesinde karşılanmıştır. Malumdur ki, zamanın değişmesiyle yeni yeni hâdiseler ortaya çıkmaktadır. Bütün bunlara cevap verebilecek temel kurallar, ulvî esaslar Kur' an ve hadislerde mevcuttur. Ama bu derin ve perdeli anlamları herkesin anlaması mümkün değildir. İşte müçtehitler, Kur'an'dan ve onun birinci tefsiri olan hadislerden bu gibi ikinci derece hükümleri çıkarıp insanların zorluklarını halletmişlerdir.


+ Yorum Gönder