+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Cenaze namazına nasıl niyet edilir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Cenaze namazına nasıl niyet edilir?


 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Cenaze namazına nasıl niyet edilir?


  Reklam  Cevap: Cenaze namazının şartı niyettir. Bu niyette, ölünün erkek veya kadın, küçük erkek veya kız çocuğu olduğu belirtilir. İmam olan kimse; Allah Teâlâ'nın rızası için hazır olan cenaze namazını kılmaya ve o cenaze için dua etmeye niyet ederek, namaza başlar. Ayrıca imamlığa niyet etmesi gerekmez.

  Cemaatten her biri de Allah rızası için o cenaze namazını kılmaya ve onun için duaya ve imama uymaya niyet eder. Ölü, erkek ise: "şu hazır erkek için", kadın ise; "şu hazır kadın için" diye niyet edilir. Çocuklar için de bu şekilde niyet edilir. Cemaatten biri, cenazenin erkek mi, kadın mı olduğunu bilmezse, "Üzerine imamın namaz kılacağı ölüye, imam ile beraber namaz kılmaya ve dua etmeye" niyet eder.


 3. Şema
  el-âsa limen âsa
  Mezheplere göre cenaze namazına niyet şekli

  Niyetin ne şekilde yapılacağı hususunda mezheblerin tafsilâtlı görüşleri aşağıda sunulmuştur.

  Hanefiler dediler ki: Bir kimsenin cenaze namazına içinden niyet etmesi yeterli olur. Bazıları da cenaze erkekse, “er kişi niyetine”, kadınsa “kadın kişi niyetine”, kız çocuksa “kız çocuğu niyetine”, erkek çocuğuysa “erkek çocuğu niyetine” diye niyet etmenin zorunlu olduğunu söylemişlerdir. Ama cenazeyi tanımayan kimseler “imamın üzerine namaz kılmakta olduğu ölünün üzerine namaz kılmaya niyet ettim” demelidir. Çünkü namazın sebepi ölüdür. Öyleyse sebepin niteliğini belirlemek gerekir. İhtiyata uygun olan en kuvvetli görüş budur. Diğer bazıları da derler ki: Bu niyetle birlikte, ölü için duaya da niyet etmek icâbeder.

  Malikiler dediler ki: Ölü üzerine namaz kılmaya niyet etmek yeterlidir. Kadın mı, erkek mi olduğunu bilmemenin bir sakıncası olmaz. Öyle ki, cenazenin erkek olduğu kanısında olur da, sonra kadın olduğu anlaşılırsa, yine de bir sakıncası olmaz. Hanefüerin de görüş olarak ileri sürdükleri gibi, cenaze namazının farzlığına niyet etmek gerekli değildir.

  Şafiiler dediler ki:
  Cenaze namazına ve bunun farzlığını edâ et*meye niyet gereklidir. Bu farzlığm kifâye olduğunu açıkça belirtmemenin bir mahzuru yoktur. Hazırda duran ölünün erkek veya kadın olduğunu belirtmek şart değildir. Şayet belirtir de sonra belirttiği gibi olmadığı an*laşılırsa, kıldığı namaz sahîh olmaz.

  Hanbeliler dediler ki: Cenaze namazına şu şekilde niyet edilme*lidir: “Hazırda bulunan bu meyyit (ölü) için namaz kılmaya niyet ettim”. Eğer ölüler birden fazla ise “hazırda bulunan bu mevta (ölüler) için namaz kılmaya niyet...” edilmelidir.+ Yorum Gönder
cenaze namazına nasıl niyet edilir,  cenaze namazı nasıl niyet edilir